fbpx
vineri, septembrie 22, 2023
18.2 C
Ploiești
spot_img

Acuzații grave la Primăria Sălciile: Posturi ocupate ilegal de apropiați ai primarului?!

Citește Și

- Reclamă -
O persoană ne-a sesizat mai multe nereguli în ceea ce privește ocuparea unor posturi cheie din cadrul Primăriei Sălciile. A fost înaintată, totodată, o sesizare către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu privire la faptele relatate.
Secretara comunei ar fi fost numită cu încălcarea dispozițiilor legale, având studii medii la momentul numirii. De asemenea, în cadrul Biroului financiar-contabil ar fi fost numită în funcția de inspector o persoană apropiată primarului localității.
„La Primăria Comunei Sălciile, județul Prahova, secretar este d-na Ghiță Liliana, având funcția de execuție de referent agent agricol, clasa a III-a de salarizare, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Este numită prin dispoziția primarului, cu încălcarea dispozițiilor legale, în funcția de secretar comună până la ocuparea funcției prin concurs.
Aceasta este absolventă de studii medii cu calificare de electrician (Liceul Energetic Elie Radu Ploiești, medie bacalaureat 5). A mai ocupat această funcție tot ilegal și fără avizul ANFP -ului și în perioada 01.11.2014-30.06.2017, iar acum din nou de la 01.11.2018 până în prezent, tot fără înștiințarea ANFP-lui.
Totodată, în cadrul Biroului financiar contabil al instituției, în 2014, este numită în funcție de inspector d-na Stemate Zenovia Alexandrina , absolventă la acea vreme a Facultății de litere contrar dispozițiilor legale privind studiile în specialitatea funcției (este favorita domnului primar).
A fost redactată o sesizare către Corpul de control ANFP, condus de șef Birou Adrian Sorin Budeanu, pentru a dispune un control la sediul primăriei și a lua măsurile legale care se impun.
Acest lucru s-a întâmplat după ce, în repetate rânduri, a fost informat ANFP -ul asupra situației ilegale din acea instituție prin intermediul portalului ANFP”, ne-a scris persoana care ne-a sesizat neregulile.
Aceasta ne-a trimis și sesizarea făcută către ANFP.
Reclamația către ANFP

În atenția  Corpului de Control al Agenției  Naționale a Funcționarilor Publici

D-lui Șef Birou Adrian  Sorin Budescu

- Reclamă -

Bună ziua

Numele meu este (….) și aș dori să aduc la cunoștința dvs ilegalitățile care se întâmplă în exercitarea funcțiilor publice în cadrul Primăriei Comunei Sălciile, Județ Prahova .

Așadar, prin acest e-mail  doresc să va  informez că la data de 12.11.2018 a fost desemnată doamna Ghiță Liliana în funcția de conducere de secretar al comunei Sălciile până la ocuparea postului prin concurs, în urma demisiei secretarului în funcție Ghinea Tatiana .

- Reclamă -

Contrar dispozițiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care prevede la art. 92 alin (1) „Exercitarea cu caracter temporar a unei funcțîi publice de conducere vacanțe sau temporar vacanțe se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcției publice” și fără avizul ANFP -ului , actualul secretar d-na Ghiță Liliana nu a avut nici o problemă în exercitarea acestei funcții pe perioada  01.11.2014-31.06.2017, așa cum nu are nici în prezent când postul pe care îl ocupă îi este „rezervat” pentru o perioada de 5 ani, până la finalizarea facultății, pe care abia a început-o.

A declarat printre colegi că nu are nici o intenție de a mai scoate postul la concurs așa cum prevede legea , că acest post este al ei, susținută fiind, de altfel, și de domnul primar Stan Nistor

Menționez de asemenea că secretarul Ghiță Liliana are funcția de referent, clasa a III a de salarizare, cu atribuții de agent agricol în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, fiind absolventă de studii medii a Liceului  Energetic Elie Radu din Municipiul Ploiești, având diplomă de bacalaureat cu media 5.

Acesta, de altfel, este singurul act de studii pe care îl deține, de-a lungul celor 8-9 ani ani de carieră neavând nici un curs de formare profesională sau perfecționare..

- Reclamă -

Mai mult, precizez că doamna Ghiță Liliana nici măcar nu a dat examen pentru intrarea în această primărie .A fost încadrată pe post de polițist local- personal contractual, cum era atunci, de către nașa acesteia, doamna Nedea Sanda, secretarul în funcție la acea vreme.

Tot aceasta a transformat ulterior postul din contractual în funcție de execuție , modificându-i și atribuțiile de serviciu.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind Administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Capitolul X – Atribuțiile secretarului UAT, art. 117 alin (1), lit. a) prevede ”secretarul avizează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, procesul verbal al ședinței de consiliului local”, una dintre cele mai importante atribuții pe lângă multe altele.

Totodată există Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice , art. 5 alin (1), ambele instituind obligația pentru autoritățile administrației publice de a publica pe site-ul oficial al instituției informațiile și documentele de interes public.

În consecință, fapt ce poate fi verificat, pe site-ul oficial al Primăriei Sălciile, salciile.informare.ro, la secțiunea “ informații publice”, la rubrica “Hotărâri ale Consiliului Local Sălciile“, paginile 2 și 3, sunt afișate HCL-urile din mai 2016- iunie 2017, toate contrasemnate pentru legalitate de secretar Ghiță Liliana, și parafate conform cu originalul tot de aceasta.

Mai mult, în anul 2016, Curtea de Conturi efectuează un control asupra activității Primăriei Comunei Sălciile. În raportul acesteia se evidențiază clar că d-na Ghiță Liliana ocupă funcția de secretar al comunei începând cu dată 01.11.2014.

Cum este posibil că această doamnă, intrată în Primărie fără concurs, pe post contractual de polițist local, trecută ulterior de nașa acesteia , secretarul în funcție la acea vreme d-na Nedea Sanda , fără examen, pe post de execuție , absolventă de studii medii cu calificare de electrician, cu o medie de bacalaureat de 5 (la limita admisă pentru promovare), fără nici o altă calificare (aspect verificabil prin studierea dosarului personal), să exercite această funcție de conducere de secretar al comunei, în perioada 2014-2017 și acum din nou în funcție, binențeles fără înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și cu susținerea domnului primar Stan Nistor, și să avizeze pentru legalitate acte juridice (dispozițiile primarului, hotărârile Consiliului local, contracte etc) , fără că nici o instituție a statului să se sesizeze?

Precizez de asemenea că doamna Ghiță Liliana a avut o contribuție foarte mare la demisia secretarului în funcție Ghinea Tatiana, o doamnă venită în acea primărie în urmă promovării concursului organizat de ANFP cu 90 de puncte, jurist de profesie, cu multe cursuri de calificare și perfecționare și în postuniversitar.

Din păcate pentru ea, a intrat în această primărie într-un moment crucial pentru administrația publică, intrarea în vigoare a noii Legi a salarizării nr. 153/2017, pe care a trebuit s-o aplice, cu nomenclatorul de funcții , grille de salarizare și coeficienți de ierarhizare.

După cum se știe, această Lege nu mai recunoaște sporul de AEP de 12%  pe care îl avea doamna Ghiță Liliana, ci doar pe cel de CFP și sporul de noapte

Doamna Ghiță Liliana nu s-a putut obișnui cu noul salariu calculat pe baza coeficientului de ierarhizare pentru funcția de referent pe care o ocupă și cu lipsa sporului AEP, începând astfel o campanie de denigrare a secretarului abia intrat în funcție, în fața conducerii instituției dar și a colegilor.

A afirmat că este o proastă care nu a știut să aplice legea salarizării, că a vorbit ea la Instituția Prefectului și cu ceilalți colegi secretari și că i s-a comunicat că acel spor AEP trebuia inclus în coeficientul de ierarhizare la fel și sporul pentru condiții deosebite. Că salariile din Primăria Sălciile sunt foarte mici în comparație cu alte comune. Afirmă de asemenea că trebuia să se aibă în vedere stabilirea unor limite minime și maxime pentru stabilirea coeficientului și nu unul  fix.

Ca munca ei este complexă că operează în Registrul electoral și că Registrul agricol este foarte important și că dorește un salariu mai mare.

A ajuns astfel să îl convingă și pe primar că secretara a greșit aplicarea legii salarizării și pe colegii funcționari din acea instituție, generând astfel o situație de conflict, dând vina pe secretar care, după spusele dânsei, “era o proastă trimisă de ANFP” .

Pe de altă parte tot ea spunea mereu “Când eram eu secretar toată lumea era mulțumită și treburile mergeau strună!!”

În decembrie 2017, odată cu modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat , secretarul în funcție a trebuit să aplice cele 2 OUG nr 79/2017 și 82/2017  și HG 846/2017 și să emită iar dispoziții de reîncadrare pentru fiecare în parte.

Acest fapt a generat din nou nemulțumirea doamnei Ghiță Liliana care din nou a mobilizat lumea și a denigrat secretarul că nu știe să aplice legea. Domnul primar era 100% de partea lor , denigrând  la rându-i  secretarul că este incapabilă să își facă meseria, fapt care a condus la imposibilitatea secretarului de a-și mai exercita atribuțiile de serviciu.

Punctul culminant a fost atins în luna august 2018, când era programată o ședința ordinară de Consiliu Local, pe ordinea de zi fiind 2 licitații.

Secretarul și-a făcut datoria și a elaborat proiectele de hotărâre, studiile de oportunitate, caiete de sarcini cu instrucțiuni de licitație.

Cu o zi înainte de ședință, domnul primar îi ia secretarului toate lucrările și le zvârlă la gunoi și le înlocuiește cu lucrările consilierului personal, care ulterior au fost și însușite și aprobe de către consilierii locali.

Mai mult, susține în fața consilierilor că doamna secretar e proastă și incapabilă să își facă datoria, că de când a venit ea e numai scandal și că trebuie să plece, lucru care s-a și întâmplat.

Că atunci când era d-na Liliana secretar, era liniște și treburile mergeau. A mai spus consilierilor că dacă nu pleacă o bagă în comisia de disciplină!

Întrebare retorică: De ce, că doamna secretar și-a făcut datoria potrivit legii? Ce a greșit?

Despre acest aspect cu lucrările, doamna secretar a informat Instituția Prefectului Prahova  dar, din păcate, nu i-a făcut și plângere penală de abuz în serviciu acestui primar care a comis o infracțiune.

Adevărul este că atunci când d-na Ghiță (Liliana n.r.) a exercitat această funcție, nu s-a realizat nimic pentru această comună, lucru susținut și de comunitate.

Sunt ani de când domnul primar nu a mai realizat nici o lucrare. În schimb, secretarul în funcție (cea care a plecat între timp – n.r.) a închiriat prin licitație publică pășunea comunală, elaborând  toată documentația necesară, au fost câștigate fonduri europene pentru realizarea unui teren de sport cu documentație elaborată  tot de secretar , care a răspuns inclusiv la clarificări , ajutată fiind de referentul urbanism și proiectant, s-au mai încheiat contracte de finanțare cu MDRAP prin programul PNDR pentru reabilitare școală și construire sala de sport.

Documentația elaborată tot de secretar, examene de promovare în grad profesional și de recrutare  și multe altele într-un timp destul de scurt, pe lângă atribuțiile de serviciu.

În plus, doamna Ghiță Liliana, în acea perioada în care a exercitat funcția de secretar comună, sub pretextul că nu are timp, nu a operat nici un act în registrul agricol , existând astfel o discrepanță foarte mare între bazele de date de la contabilitate și registrul agricol, fapt sesizat de toate auditurile efectuate în primărie, aspect ce reprezintă un fapt extrem de grav pentru acea instituție, pentru că niciodată adeverințele eliberate de Registrul agricol nu corespund cu certificatele fiscale eliberate de contabilitate. Mai bine își exercită atribuțiile de serviciu de agent agricol!

Precizăm totodată și faptul că tot în această intituție există un alt fuctionar public, d-na Stemate Zenovia, care în anul 2014 a fost încadrată în funcția de execuție de Inspector în cadrul Biroului financiar contabil, absolventă fiind a Facultății de litere (limba română), fără a avea studiile necesare în domeniul științelor economice prevăzute de lege pentru exercitarea acestei funcții publice în cadrul Biroului financiar contabil.

Facultatea de economie, ciclul I Bologna, (primii 3 ani) a finalizat-o abia în vara acestui an. Ca urmare a obținerii acestei diplome de licență (pe care nimeni nu a văzut-o) domnul primar exercită presiuni de numire a acesteia ca Șef Biroul Financiar contabil.

În urma controlului Curții de Conturi, pentru înlăturarea multor nereguli constatate, s-a dispus măsura angajării unui auditor financiar contabil.

Totodată, în cursul anului 2018, Instituția Prefectului trimite o adresă Primăriei Comunei Sălciile în care solicită informații în legătură cu acest auditor.

La toate acestea, doamna Stemate reacționează vehement afirmând că postul de șef birou financiar contabil este al ei și că nu dorește transformarea lui în auditor.

Bineînțeles că domnul primar, a cărui “favorită” este, o susține în totalitate.

În cursul anului 2018, a avut peste 50 de zile de învoiri, fără nici măcar o cerere sau o justificare la secretar, care răspunde de gestionarea resursei umane.

Printr-un simplu control al pontajelor, se poate observa că multe dintre acestea nu erau semnate de secretar deoarece nu era de acord cu absențele repetate ale acesteia, ba chiar unele pontaje sunt modificate de primar, care a confiscat și condicile de prezența și dosarele de personal pentru a-și proteja favoritele.

Mai mult, solicită secretarului să-i acorde calificativul “excepțional” la evaluarea competențelor profesionale d-nei Stemate care nu știa să redacteze nici măcar o adeverință bine.

Ba chiar era de o aroganță iesita din comun, neacordandu-i  secretarului nici măcar uzualul salut pentru mai bine de 1 an.

Precizez ,de asemenea, că colega ei de birou este d-na Stancu Mădălina – referent taxe și impozite (studii medii) , colegă de partid cu domnul primar Stan Nistor – candidat PNL, și intrată în primărie printr-un examen aranjat, cu subiecte comunicate anterior.

Ea este practic creierul acelei primarii, persoana care ia deciziile. În ciuda faptului că nu cunoaște nici limba română , spune că se duce la „Trezolelie” și că „o lesineste” etc, părerea ei este extrem de importantă pentru domnul primar și viceprimar, toate gândurile și cererile ei fiind transpuse în practică de către domnul primar, indiferent cât de aberante sunt!

De exemplu, a vrut achiziționarea de către primărie a unui sistem informatic integrat al cărui soft (licență) costă 135 000 ron, în afara de mentenanță și instalare (alți bani), fără să conteze că primăria este în deficit!

Noroc că s-au opus doamna de la achiziții cu secretara în funcție care gândeau lucid, calculând raporturi cost -beneficiu, au ajuns la concluzia că o comună așa de mică și săracă, cu o populație îmbătrânită, nu își permite așa ceva pe lângă deficit!

Înainte de angajarea în primărie, a lucrat că gestionar la fabrica de produse de carmangerie “Ana și Cornel – Mizil” unde, în urmă unui control inopinat asupra angajaților, aceasta a fost  prinsă cu bani ascunși în lenjeria intimă, fapt care a condus la desfacerea contractului de muncă.

În schimb, în această instituție, ea acordă viza CFP contrar dispozițiilor legale (Ordin 923./2014 privind controlul financiar preventiv) care prevăd că persoanele care acordă viza CFP trebuie să fie licențiate în științe economice (ea are studii medii), să aibă o conduită  ireproșabilă demonstrată cu scrisori de recomandare, ceea ce ea nu are.

Doamna secretar în funcție, văzând situația, a propus domnului primar să acorde ea viza CFP  pentru că întrunește condițiile prevăzute de lege (așa cum acordă toți secretarii UAT), domnul primar opunându-se vehement, spunând “ Nu, să dea viza CFP cine a dat și până acum!”

Doamna Stancu Mădălina a vrut după aceea să plece secretara în funcție, că îi era antipatică ei, d-nei Stemate Zenovia și d-nei Ghiță Liliana .

Așa să fie! Și a plecat și acea demisie nu a fost acordul ei de voință 100%. Nu a contat deloc pentru ele că acea secretara în funcție era venită în primărie în urmă promovării concursului de la ANFP. Dorința lor a fost porunca pentru domnul primar!

Din curiozitate, doriți să știți cum rezolva d-na Ghiță Liliana secretar treburile comunei, cum redactează proiecte de hotărâri , succesiuni, vânzări ale terenurilor intravilane etc și cealaltă, d-na Stemate Zenovia, bugetul comunei cu venituri și cheltuieli ?

Va spun eu (pentru că le-am studiat): cu telefonul lipit de ureche sunând pe la toate instituțiile de la Instituția Prefectului, Consiliul Județean, notari, colegi secretari sau contabili, ANAF.

Bugetul unei comune și liste de investiții la telefon! Toată lumea le cunoaște! Cu un tupeu fantastic și lipsă de profesionalism!

Urmare a celor prezentate anterior va rog să dispuneți un control la sediul Primăriei Comunei Sălciile și să luați măsurile care se impun.

Vă mulțumesc.”

Reacția Primăriei Sălciile

Ziarul Incomod a solicitat un punct de vedere Primăriei Sălciile cu privire la aspectele sesizate de persoana care a făcut reclamația. 

Într-un document semnat de primarul Stan Nistor, Primăria Sălciile susține, printre altele, că, în perioada menționată, în cadrul autorității locale, nu existau și nu sunt nici acum persoane cu studii superioare în specialitatea juridică sau administrativă care să ocupe postul temporar. Răspunsul integral poate fi citit mai jos:

 

Răspunsul ANFP

Ziarul Incomod a trimis o solicitare similară și către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Din răspunsul ANFP, reiese că un funcționar public de execuție clasa III, cum este persoana care ocupă acum, temporar, postul de secretar, nu poate exercita respectiva funcție deoarece „nu îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea unei funcții publice de la clasa I”.

Fragment din documentul transmis de ANFP:

În condițiile de mai sus, poate fi dispusă exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar al comunei Sălciile, județul Prahova, de către un funcționar public de execuție absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, din cadrul primăriei, și nu de către un funcționar public de execție clasa III, din cadrul aceleiași instituții publice, care nu îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea unei funcții publice de clasa I

Documentul integral:

 

- Reclamă -
spot_img
spot_img

3 COMENTARII

  1. Sint pline administratiile publice din tara asta de neaveniti care comit ilegalitati pe banii cetateanului si in dauna acestuia . Functionarii bugetari se acopera unii pe altii . Dar nu mai dureaza mult mizeria asta .

  2. RASPUNSUL PRIMARIEI SALCIILE ESTE CUSUT CU ATA ALBA !!! Domnule Primar, in perioada 2014-2017 iar acum din nou, de ce nu ati solicitat ANFP-ului un functionar din Corpul de Rezerva al Functionarilor Publici, daca in institutie nu era un functionar cu studii juridice sau administrative sau altul cu studii universitare, master si 5 ani vechi in alt domeniu?? ANFP are un Corp de rezerva al functionarilor publici pentru astfel de situatii. In al doilea rand, cum s-a gasit acea doamna Ghita Liliana, cu studii medii in functie de agent agricol, pe baza unui ordin verbal al primarului (pentru ca afirma ca in acea perioada nu a fost emisa nici o dispozitie in acest semn, lucru greu de crezut ?!) sa redacteze documente juridice si sa le avizeze pentru legalitate asa cum face un secretar in functie, ea fara nici o pregatire in acest domeniu?? E ca si cum ai pune un cizmar (meserie aleasa la intamplare) sa iti prescrie o reteta medicala sau sa iti faca un ecograf sau un agricultor (meserie aleasa la intamplare) sa iti faca o lucrare dentara? Pai asta nu inseamna ca toate actele ei sunt lovite de nulitate, ca nu are competenta materiala si profesionala sa le faca? Institutia Prefectului care face controlul de legalitate al actelor juridice din primarii , cum a acceptat asa ceva? De ce nu a luat masuri nici in cazul celuilalt concurs pentru a carui ocupare sunt necesare conform legii , studii economice in specialitatea functiei? Acolo e o incalcare grava a legislatiei in domeniu , pacat ca institutiile statului care trebuie sa vegheze la respectarea legii, dorm!

  3. Când era Mariana lu gafu la primăria era totul bine,acum plângeți toți că nu aveți angajați și nu va ajută nimeni în primăria salciile.ar trebui sa ii mulțumiți doamnei aceasta care a umblat din ușă în ușă și cu cafea și ciocolată și flori pentru a strânge semnături necesare proiectelor din comuna.daca nu era ea și astăzi mergeați pe străzi neasfaltate și astăzi beati apa din fântână.ce a făcut actualul primar de când e în primărie?a vândut până și izlazul comunal, ură din partea dumnealui

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Știri

Foto exclusiv – Traficant de droguri prins în flagrant în Ploiești

Polițiștii BCCO Ploiești au organizat în această după-amiază un flagrant în zona Caraiman din Ploiești.Un traficant de droguri...