Ivan Lokere, administratorul ALLIANSO GROUP, dezvoltatorul PLOIESTI WEST PARK, a fost condamnat de Tribunalul Prahova la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Procurorii l-au acuzat pe Ivan Lokere că, prin acțiunile sale ilegale, a prejudiciat statul român cu 7.037.467 lei, reprezenţând impozit pe profit sustras de la plată.

În cauză, prejudiciul a fost recuperat.

Soluția pe scurt:

Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor, este legea veche motiv pentru care instanţa va face aplicarea art 5 Cp , la toate infracţiunile. În baza art 386 Cpp , admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, în sensul că , schimbă încadrarea juridică a infracţiunii art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 Cp , în doua infracţiuni , respectiv art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 5 Cp, şi art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp . Condamnă pe inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005 şi art 10 din legea nr 241 /2005 cu aplicarea art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, la pedeapsa de: 3 ani închisoare, şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu excepţia dreptului de a alege, pe perioada executării pedepsei. În baza art 65 Cp interzice inculpatului drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu exceptia dreptului de a alege, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei În baza art. 86/1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului. Potrivit art. 8682 cod penal termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicate prin prezenta la care se adaugă un interval de timp stabilit de instanţă de 3 ani, fiind în final de 6 ani. În temeiul art. 86/3 Cod penal pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Prahova ; b) să anunţe, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art. 86/4 Cod penal şi art. 86 5 Cod penal privind efectele revocării suspendării sub supraveghere, în cazul săvârşirii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în caz de neîndeplinire, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. Potrivit art. 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp, faptă in perioada 2009-2013, întrucât fapta nu a fost săvârşită de inculpat. Conform art 18 Cpp, având în vedere cererea inculpatului, instanţa, în baza art 272 alin 1 lit b din legea nr 31/1990, pentru infracţiunea de folosire cu rea – credinţă a creditului societăţii, dispune achitarea inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru această infracţiune în baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , cu aplicarea art 5 Cp, întrucât fapta nu există . În baza art 17 alin 2 rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit a din legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp, întrucât nu există probe, că inculpatul a săvârşit infracţiunea. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit 1 lit c Cpp , achită pe inculpata DE BAL ANN MARGARETA pentru infracţiunea prev de art 29 din legea nr 656/2002 cu aplicarea art 26 Cp şi art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, întrucât nu există probe că inculpata a săvârşit fapta. În baza art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005 cu aplicarea art 41 alin 2 Cp, rap la art 10 din legea 241/2005, şi aplicarea art 5 Cp, şi art 53/1 Cp , condamnă pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2012-2013, la pedeapsa de 200.000 lei , amendă penală şi pedeapsa complementară prev de art 53/1 alin 3 lit e din Cp dn 1969, a afişării hotărârii de condamnare pe o perioadă de 2 ani la sediul societăţii. În baza art 17 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , achită pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS SRL pentru infracţiunea de spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp , întrucât fapta nu există. În baza art 503 alin 1 Cpp rap la art 71/3 al 2 Cp cu aplicarea art 5 Cp atrage atenţia inculpatei asupra nerespectării dispoziţiilor art 53/1 alin 3 lit e Cp din 1969, ce are drept consecinţă suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile societăţii Conform art 502 Cpp, dispune comunicarea la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, persoanei juridice, în vederea afişării hotărarii de condamnare În baza art 13 din legea nr 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii de condamnare se va comunica la rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului . Ia act că prejudiciul a fost acoperit integral În baza art 217 alin 6 Cpp cu aplicarea art 5 Cp , dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 500.000 euro echivalent la moneda naţională la data depunerii acesteia, consemnată la CEC BANK, achitată în numele inculpatului Lokere Ivan Filip Odiel. Obligă inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL şi inculpata SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL la plata sumei de câte 2300 lei fiecare , cheltuieli judiciare către stat . Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2017

Document: Hotarâre  548/2017  15.11.2017

Ivan Lokere Filip, administratorul Alinso Group, dezvoltatorul Ploiești West Park, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, sub acuzațiile de spălare de bani, evaziune fiscală și folosire cu rea credință a creditului societății. În același dosar au fost defriți justiției și De Bal Ann Margareta, acuzată de complicitate la spălare de bani, dar și S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Dosarul se află pe rolul instanței penale a Tribunalului Prahova. Lokere a fost trimis în judecată sub control judiciar pe cauțiune.

Procurorii îl acuză pe Ivan Lokere că, prin acțiunile sale ilegale, a prejudiciat statul român cu 7.037.467 lei, reprezenţând impozit pe profit sustras de la plată.

Conform rechizitoriului, în perioada 2009-2012, administratorul inc. IVAN LOKERE FILIP O, a înregistrat în evidenţa contabilă pe seama şi în numele inc. SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL, împrumuturi în sumă totală de 68.720.000 euro acordate de persoana juridică belgiană …….. asociat majoritar al inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L., în baza contractelor de împrumut încheiate cu aceasta.

Sumele acordate ca împrumuturi pe termen scurt au fost virate în conturile bancare ale inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L. după ……. …… Belgia şi suma de 53.070.000 euro a fost virată de …… Belgia. Astfel, din totalul împrumuturilor acordate, a fost restituită prin virament bancar în data de 31.12.2012 societăţii …. doar suma de 350.000 euro. Împrumuturile au fost acordate de ….. având iniţial termene de rambursare cuprinse între o lună şi cinci luni. Termenele de rambursare a împrumuturilor au fost prelungite prin încheierea unor noi contracte sau acte adiţionale la contractele iniţiale. În data de 02.07.2012 soldul împrumutului în sumă de 59.593.821 euro a fost transferat de la …. la ….. şi în cursul anului 2013 soldul împrumutului în sumă de 65.792.869 euro a fost transferat de la …..

În perioada respectivă, părtile au stabilit să rezilieze contractele de împrumut în desfăşurare şi să încheie un nou contract pentru suma de 63.918.821,07 euro cu data scadenţei 31.03.2013. În baza acestui nou contract societatea a înregistrat scriptic in evidenţa contabilă analitică la data de 02.07.2012 „transferul” creditului în sumă de 59.593.821,07 euro de la societatea ….. către societatea …, societăţi afiliate cu inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L.

Astfel, sumele de 59.593.821,07 euro, 1.060.000 euro, 300.000 euro si 1.060.000 euro au fost acordate societăţii inc. Allianso Business Park S.R.L. în baza unor contracte încheiate cu societatea ….. şi nu cu societatea ….. Mai mult, conform extraselor de cont bancar sumele menţionate au fost virate în intervalul februarie 2009 – decembrie 2012 din contul societăţii …. şi nu din conturile …… În baza acestui contract societatea a înregistrat scriptic în evidenţa contabilă analitică în luna decembrie 2013 transferul creditului în sumă de 65.792.869 euro de la societatea …. către societatea …., societăţi afiliate cu inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L.

Din analiza extraselor de cont ale societăţilor …. şi ….., organele de inspecţie fiscală au constatat că între societăţile …. şi ….. nu au fost făcute plăţi prin transfer bancar care să justifice întocmirea contractelor privind transferul creditelor precum şi înregistrarea în evidenţa contabilă a inc. S.C. Allinso Business Park S.R.L. a transferului împrumuturilor în sumă de 59.593.821,07 euro de la societatea …. către sociatatea …. … în data de 02.07.2012 şi ulterior transferul creditului în sumă de 65.792.869 euro de la societatea ….. către societatea …. în luna decembrie 2013. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului aferent înregistrării în evidenţa contabilă a cheltuielilor în baza celor două contracte de transfer a împrumuturilor suspicionate a fi fictive, este în sumă de 7.037.467 lei, reprezenţând impozit pe profit sustras de la plată, fiind inclus în cuantumul stabilit de organele de inspecţie fiscală şi arătat anterior.

În același document se arată că în perioada 2010 – 2013, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de drept şi de fapt al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., cu intenţie a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale, operaţiuni comerciale ce nu au la bază un suport real, în numele şi pe seama acesteia, constând în transferul împrumuturilor contractate de inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., de la un creditor la altul şi invers, manopere ce au avut ca rezultat diminuarea obligaţiilor fiscale către bugetului consolidat al statului.

de asemenea, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie a înregistrat în contabilitatea inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., pe seama şi în numele acesteia, cheltuieli cu opreaţiuni comerciale fictive constând în activităţi de consultanţă a căror benefiară ar fi fost inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. creând o influenţă fiscală negativă asupra rezultatului fiscal în dauna bugetului consolidat al statului.

Prin manoperele dolosive desfăşurate de către administratorul inc. LOKERE IVAN FILIP O şi ca urmare a folosirii calităţii sale de administrator de fapt şi de drept deţinută la inc. S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., s-a stabilit la această dată că, prin înregistrarea în propria contabilitate a unor cheltuieli ce nu au avut la bază operaţiuni reale precum şi înregistrarea unor operaţiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost influenţat negativ cu suma de 8.241.825 lei reprezentând: 7.930.776 –impozit profit şi 311.049 TVA (…)

Fapta inculpatului LOKERE IVAN FILIP O, care, în perioada 2008 – 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de drept şi de fapt al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., în numele şi pe seama acesteia, cu intenţie şi cu rea credinţă a dispus, ordonat folosirea disponibilului bănesc al societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, constituie infracţiunea prev. de art. 272, alin. 1, lit. b din Legea 31/1990 Republicată. Prin fapta sa, constând în aceea că, în cadrul achiziţiei de terenuri, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. …../26.09.2008 şi actului adiţional nr. …./26.09.2008, a plătit soţilor P.R. şi P.C., mai mult cu 402.350 euro, echivalent monedă naţională, în situaţia în care conditiile de la pct. 3.1.4. şi Anexa 1 din contract, privind traseul autostrăzii Bucureşti-Braşov şi punctul de ieşire (nodul rutier) de pe autostradă să se regăsească în punctele indicate, nu s-au efectuat. Obiectul material al infracţiunii (…) îl constituie suma de 402.350 euro, echivalent moneda naţională, constituind prejudiciul cauzat societăţii.

Fapta inculpatului LOKERE IVAN FILIP O, care în perioada 2008-2013, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de fapt şi de drept al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. cu intenţie, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi din folosirea cu rea credinţă a creditului propriei societăţi comerciale, rezultat al derulării unor operaţiuni comerciale ce nu au la bază un suport real, în numele şi pe seama acesteia, constând în transferul împrumuturilor contractate de inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., de la un creditor la altul şi invers înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale fictive privind serviciile de consultanţă în management, sume transferate din conturile societăţii pe care o administra în conturile unor persoane juridice şi fizice, precum şi din achiziţia de terenuri, simulând operaţiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.

Suma de 902.350 euro echivalent monedă naţională, virată prin operaţiuni bancare repetate de de inc. LOKERE IVAN FILIP O în numele şi pe seama inc. S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. către persoanele fizice şi juridice arătate în expunerea din situaţia de fapt, reprezintă un transfer de bunuri în speţă de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracţionale proprii, producându-se astfel ,,albirea” lor sumă ce ulterior a fost redirecţionată către aceste peroane fizice şi juridice, reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălare de bani.” Se arată în rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Ploiești West Park, cel mai mare parc industrial din S-E Europei, este dezvoltat de grupul belgian Alinso, in parteneriat cu omul de afaceri Petrica Ușurelu, proprietarul Piritex, cu afaceri în zona de pardoseli și în distribuția de materiale de constructii. Proiectul PLOIESTI WEST PARK a fost lansat în anul 2009, compania Unilever fiind primul chiriaș al parcului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here