SC LITEX IMPEX SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE DOUĂ CLĂDIRI PENTRU SEDIU ADMINISTRATIV ȘI SPAȚII DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE DOUĂ CLĂDIRI PENTRU SEDIU ADMINISTRATIV ȘI SPAȚII DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, propus a fi amplasat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, nr 7, județ Prahova.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here