card

cardCasa Națională de Asigurări de Sănătate a elaborat proiectul de ordin care stabilește în ce condiții poate fi eliberat un duplicat pentru cardul de sănătate. În cele mai multe situații, costurile vor fi suportate de asigurat.

Începând cu data de 1 mai 2015, dovedirea calității de asigurat se realizează prin prezentarea de către persoanele asigurate a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni. Neprezentarea unuia dintre cele două documente conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor din cadrul pachetului minimal de servicii medicale. În consecință, era nevoie de reglementări clare și în privința eliberării duplicatului. Potrivit unui proiect de ordin publicat de CNAS, aceasta va fi posibilă ca urmare a pierderii, furtului sau deterioră cardului emis inițial, în situaţia modificării datelor personale de identificare, precum şi în alte situaţii justificate la solicitarea asiguratului. În toate aceste cazuri, asiguratul va suporta contravaloarea cardului naţional, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia în situaţia solicitării eliberării unui duplicat. Excepție fac cazurile în care se impune eliberarea duplicatului în cazul în care cardul emis inițial prezintă defecțiuni tehnice, erori ale informațiilor înscrise sau nu poate fi folosit din motive tehnice.

Cardurile duplicat vor fi distribuite prin poștă, respectiv prin casele de asigurări de sănătate sau, în ultimă instanţă, prin intermediul medicilor de familie. Cardurile duplicat nedistribuite de medicii de familie în termen de 12 luni de la primirea acestora sunt returnate către CAS, unde vor fi păstrate, până la expirare, după care vor fi distruse.

Proiectul mai stabilește că, până la eliberarea duplicatului, dovada calității de asigurat se va face prin intermediul adeverinței eliberate de CAS, document care va avea o valabilitate de 60 de zile.

Sursa: www.telegrama.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here