Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a dat startul înscrierilor pentru colegiile naționale militare. MApN informează că, la admiterea din 2018, vor fi scoase la concurs 480 de locuri, câte 120 la fiecare dintre cele patru colegii din țară: CNM ”Dimitrie Cantemir” din Breaza, CNM ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, CNM ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și CNM ”Tudor Vladimirescu” din Craiova.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 1. copia certificatului de naştere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia cărţii/buletinului de identitate a/al părinţilor sau întreţinătorilor;
 4. adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau că a absolvit învăţământul secundar inferior sau ciclul gimnazial;
 5. rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare.
 6. cererea de înscriere;
 7. fişa de examinare medicală;
 8. fişa de cunoaştere.
 9. rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare.

(Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.)

Selecţia sau evaluarea aptitudinală reprezintă acele activităţi concretizate în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură poţi  face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar. Toate rezultatele probelor de selecţie au caracter confidenţial.

Selecţia se desfăşoară în una sau două etape, în funcţie de tipul de carieră, arma şi specialitatea militară pentru care a optat candidatul, astfel:

 1. Selecţia aptitudinală generală – în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare.
 2. Selecţia aptitudinală specială – în cadrul structurilor specializate şi/sau în centrele zonale de selecţie şi orientare.
 3. Selecţia aptitudinală generală, comună tuturor candidaţilor, include examinările obligatorii, indiferent de opţiune.

Pentru a parcurge selecţia aptitudinală generală, candidații trebuie să se prezinte la centrul zonal de selecţie şi orientare de care aparţine judeţul în care domiciliezi (VEZI ARONDAREA AICI), la data la care a fost planificat şi care a fost comunicată de recrutorul.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu imediat:

> PROBE PSIHOLOGICE:

test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;

chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;

test situaţional – o probă de grup, teoretică şi practică (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.

> PROBE FIZICE (testarea capacităţii motrice), care constau în:

parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;

probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat şi vârstă.

> INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, motivaţia, etc.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  “Admis” sau “Respins”.

Durata selecţiei este de 24 de ore (pentru opţiunile: soldat/gradat profesionist şi elev la colegiul naţional militar), sau de 48 de ore (pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer).

În funcţie de rezultatele obţinute la probele psihologice şi fizice, candida’ii care nu au atins baremele minime necesare pot solicita orientarea spre o altă categorie de personal militar, în funcţie de rezultatele obţinute.

Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO) funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Constanţa.

Calendarul și alte detalii referitoare la admitere le găsiți AICI.

 1. Selecţia aptitudinală specială, specifică anumitor arme sau servicii şi specialităţi militare.

Candidaţii pentru anumite categorii de personal vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală şi/sau specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi “Admis” la toate probele enumerate mai sus.

Sursa: www.telegrama.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here