Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în cadrul învăţământului primar, pentru anul şcolar 2016-2017, va începe la finele lunii februarie, după cum reiese dintr-un act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial, înscrierea făcându-se în două etape.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va realiza, potrivit documentului, în perioada 29 februarie – 18 martie (în cadrul primei etape) şi în perioada 30 martie – 8 aprilie (în cadrul etapei a doua).

Principala noutate adusă de actul normativ publicat astăzi este că niciun copil nu va mai putea fi înscris în clasa I fără să fi urmat clasa pregătitoare mai întâi. În anii şcolari anteriori, autorităţile au permis, prin excepţie, şi înscrierea copiilor direct în clasa I.

Iată care sunt cele mai importante date din calendarul înscrierii în învăţământul primar:

  • 22 februarie: afişarea circumscripţiilor şcolare, a numărului de clase pregătitoare alocate de fiecare unitate de învăţământ, a programului de completare a cererilor de înscriere, a programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor (în cazurile în care este necesară) şi a şcolilor în care se va desfăşura aceasta;
  • 24 februarie – 3 martie: organizarea unei zile a porţilor deschise în fiecare şcoală cu clase pregătitoare;
  • 23 februarie – 17 martie: realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice şi comunicarea rezultatelor;
  • 29 februarie – 18 martie: completarea şi validarea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare (prima etapă);
  • 25-26 martie: afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a copiilor neînscrişi după prima etapă;
  • 30 martie – 8 aprilie: depunerea şi validarea cererii de înscriere în clasa pregătitoare la şcoala de pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate de părinţi (etapa a doua);
  • 15 aprilie: afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare;
  • 19-22 aprilie: centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratele şcolare a cererilor pentru copiii neînscrişi încă în şcoli.

Înscrierea în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de şase ani înainte de 31 august, se arată în metodologia amintită. În cazul copiilor care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie – 31 decembrie (sau chiar după aceasta), înscrierea în clasa pregătitoare se poate face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Acest lucru se face la solicitarea scrisă a părinţilor. Dacă nu optează pentru clasa pregătitoare sau dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice este negativă, părinţii copiilor care împlinesc şase ani între 1 septembrie şi 31 decembrie (sau chiar după) îi vor înscrie pe aceştia la grădiniţă, în grupa mare.

Completarea cererii de înscriere în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, se va face fie online, fie la secretariatul şcolii la care se doreşte înregistrarea copilului. Însă validarea cererii va fi obligatorie, iar acest lucru se va putea face doar la unitatea de învăţământ în cauză, în baza unei programări, zilnic, între orele 8:00 şi 18:00 (luni-vineri) sau între 9:00 şi 13:00 (sâmbăta).

În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii vor trebui să depună o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Acestea vor fi certificate conform cu originalul de către secretariarul şcolii.

În cazurile în care va fi necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii vor trebui să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se va cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii vor trebui să depunădocumentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here