primaria campina

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpina pentru anul 2016 a fost elaborat și postat pe site-ul oficial al instituției. Acesta urmează să fie supus unei dezbateri publice și, ulterior, prezentat Consiliului Local pentru aprobare.

Conform acestui proiect, administrația publică locală urmează să cheltuiască în acest an nu mai puțin de 17 milioane de lei pentru lucrări noi. Remarcăm faptul că o bună parte dintre proiectele la care intenționează să se înhame Primăria Câmpina în anul 2016 au mai fost prezentate opiniei publice și în anii anteriori, li s-a alocat un buget pe hârtie, dar au fost amânate de la un an la altul fără nicio explicație. Așa s-a întâmplat de exemplu cu: Modernizare zona de agrement Fântâna cu Cireși (cartier Muscel), proiect care se tot realizează încă din perioada în care primar era social –democratul Gheorghe Tudor, consolidare Bl. A6, str.Schelelor (clădire cu risc seismic ridicat), sistem video supraveghere intersecții sau amenajarea unui muzeu pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural local – este vorba aici despre amenajarea mansardei Casei Căsătoriilor, acolo unde autoritățile locale se chinuie de trei ani să improvizeze un muzeu destinat în special acelor schițe semnate de Nicolae Grigorescu, câștigate după un război de 12 ani în instanță.

Este de remarcat de asemenea faptul că în anul 2016 administrația publică locală a alocat un milion de lei pentru amenajarea bazei sportive Grup Școlar Petrol, acolo unde există terenul de fotbal cu suprafață artificială. Cu banii alocați în proiectul de buget se intenționează amenajarea unor tribune noi și construirea unor vestiare care nu există în acest moment. Pe lângă această sumă, administrația locală a mai alocat încă 300.000 de lei pentru modernizare terenului de tenis (cel de lângă bazinul de înot didactic) și transformarea lui într-o bază sportivă multifuncțională.

Vă prezentăm mai jos o parte dintre proiectele pe care autoritățile locale din Câmpina vor să le înceapă și/sau să le termine în acest an. Precizăm că proiectul de buget nu este unul final, acesta urmează să fie aprobat de consilierii locali. Sumele sunt prezentate în mii lei

B. Lucrări noi Extindere Cimitir uman Bobâlna (PUZ, DTAC, PT , executie)

500.00 Cofinantare Reabilitare conductă de aducțiune, conductă de transport și rețele de distribuție apă potabilă în municipiul Câmpina, județul Prahova

485.00 Amenajare bază sportivă Grup școlar Petrol

1,000.00 Amenajare teren multifuncțional în Municipiul Câmpina cartier Hernea Bulevardul N. Bălcescu nr.45

300.00 Proiectare și execuție lucrări de reparații capitale Cămin Energetic str. Lt. col. Oprescu Adrian, nr.4, parter și etajul 1

280.00 Proiectare și execuție reabilitare Parc situat în B-dul Carol I (Soldat)

800.00 Execuție sistem de irigații Parc Milia

118.00 Combatere alunecări de teren strada Plevnei

1,000.00 Program de eficientizare energetică a clădirilor ce aparțin municipiului Câmpina

10.00 Proiectare și execuție punere în valoare vestigii Vama Veche- Parcul Trandafirilor

100.00 Amenajare alei pietonale și spații verzi în Parcul Trandafirilor

200.00 Modernizare zonă de agrement Fântâna cu Cireși (reproiectare)

50.00 Parcare cabinet medical nr.3 (proiectare și execuție)

45.00 Parcare strada Schelelor (proiectare și execuție)

25.00 Parcare strada Amurgului-strada Ana Ipătescu (proiectare și execuție)

75.00 Parcare strada Petrolistului (proiectare și execuție)

75.00 Sala de sport Școala Ion Câmpineanu

52.00 C. Alte cheltuieli de investiţii PUZ modernizare și căi de comunicații zona Muscel, Arinului, Rezervoarelor

60.00 Actualizare Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina

50.00 Reproiectare-consolidare Bl. A6, str.Schelelor

62.00 Plan de mobilitate urbană

40.00 Refacere SF, consultanță și proiectare pentru reabilitarea, consolidarea și extinderea Școlii cu clasele I-VIII B. P. Hașdeu din municipiul Câmpina

100.00 Refacere SF, consultanță și proiectare pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare a corpului 2 Grup Școlar Industrial Petrol Câmpina

100.00 SF reabilitare parc situat în Bulevardul Carol I (Soldat)

27.00 SF sală de sport Școala Ion Câmpineanu

20.00 B. Lucrări 1 Modernizare strada Arinului

600.00 2 Sistem video supraveghere intersecții

400.00 3 Modernizare aleea Popasului și alee de acces din Bulevardul Carol I

200.00 4 Lucrări de reparații și reabilitare B-dul Carol I- tronson cuprins între Bazin de apă Câmpinița și Calea ferată

1,891.00 5 Lucrări de reparații și reabilitare str.1 Decembrie 1918

150.00 6 Reabilitare B-dul Nicolae Bălcescu (proiectare și execuție)

3,342.00 7 Reabilitare strada Ion Câmpineanu (proiectare și execuție)

1,252.00 8 Reabilitare strada Bobâlna (proiectare și execuție)

1,200.00 9 Reabilitare strada Orizontului (proiectare și execuție)

1,300.00 10 Reabilitare strada Calea Doftanei (proiectare și execuție)

80.00 11 Reabilitare strada Voila (proiectare și execuție)

100.00 12 Reabilitare strada Industriilor (proiectare și execuție)

300.00 13 Reabilitare drumul Taberei- tronsonul între str.Voila și Bazinul de apă

20.00 14 Reabilitare alee din strada I. H. Rădulescu (proiectare și execuție)

8.00 15 Extindere str. Muncii (proiectare și execuție)

7.00 16 Extindere aleea Salcâmului (proiectare și execuție)

7.00 17 Extindere alee din strada Oradea (proiectare și execuție)

35.00 18 Extindere strada Violetei (proiectare și execuție)

7.00 19 Extindere strada Independenței (proiectare și execuție)

35.00 20 Modernizare strada Buciumului

290.00 21 Modernizare strada Rândunicii

10.00 22 Modernizare strada Dealului

100.00 23 Sens giratoriu intersecție str. Mihail Kogălniceanu cu Bulevardul Carol I

100.00 24 Modernizare alee din strada Romaniței 85.00

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here