Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pe anul 2017 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 61.03.03 – „Ordine publică și siguranță națională” – 764.951.000 lei;

Sursa B – „Credite externe” – Capitolul 61.03.03 – „” – 1.100.000 lei;

Sursa D – „Fonduri externe nerambursabile” – Capitolul 61.03.03 – „” – 31.435.000 lei;

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 61.25 – „Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională” – 29.000 lei;

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 65.05 – „Învățământ” – 7.651.000 lei;

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 68.06 – „Asistență socială pentru familie și copii” – 5.200.000 lei;

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 68.08 – „Asistență socială pentru familie și copii” – 503.000 lei;

Sursa A – Integral de la buget – Capitolul 68.50 – „Asigurări și asistență socială” – 16.000 lei.

Situația privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontiera 2017 actualizat la data de 31.05.2017:

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.
Categorii de cheltuieli 2017
Titlul I „Cheltuieli de personal” 674.480.000
Titlul II „Bunuri si servicii „ 41.321.000
Titlul VIII „Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambursabile postaderare „ 719.000
Titlul X ” Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020″ 43.982.000
Titlul XI „Alte cheltuieli” 47.000
Titlul XIII „Active nefinanciare” 4.402.000
Total Cap. 61.03.03 – SURSA A – integral de la buget- „Ordine publica si siguranta nationala” 764.951.000
Titlul VII „Alte transferuri” 29.000
 Total Cap. 61.25 – SURSA A –  „Cercetare dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala” 29.000
Titlul XIII „Active nefinanciare” 1.100.000
Cap. 61.03.03 – SURSA B –  „Credite externe” 1.100.000
Titlul VIII „Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare” 369.000
Titlul X ” Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020 31.066.000
Cap. 61.03.03 – SURSA D –  „Fonduri externe nerambursabile” 31.435.000
Titlul I „Cheltuieli de personal” 5.576.000
Titlul II „Bunuri si Servicii” 2.075.000
Total Cap. 65.05 – SURSA A –  „Invatamant” 7.651.000
Titlul VI  „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” 285.000
Titlul IX  ” Asistenta  sociala” 4.915.000
 Total Cap. 68.06 – SURSA A – „Asistenta sociala pentru familie si copii” 5.200.000
Titlul IX  ” Asistenta  sociala” 503.000
 Total Cap. 68.08 – SURSA A – „Ajutoare la trecerea in rezerva” 503.000
Titlul IX  ” Asistenta  sociala” 16.000
Total Cap. 68.50 – SURSA A – „Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” 16.000
TOTAL GENERAL 810.885.000

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here