În scopul unei informări corecte şi reale, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 29 august- 2 septembrie  a.c.

1. Lucrări de doborâre și taieri de corecție la arborii de pe domeniul public și privat al municipiului în ordinea depunerii cererilor si verificarii in teren, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

3 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar. De asemenea, continuă activitățile de îndepărtare a vegetaței crescute în exces parcuri, grădini publice, locuri odihnă, asociații proprietari în cadrul programului de salubrizare generală etc.

4.Intervenţii pe domeniul public: intervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene și a cișmelelor tip Sanitas; reparat gard Malu Roșu și Șoseaua Vestului; vopsit obiecte de joacă Piața 9 Mai și str. Domnișori; decopertat alee Parc Libertății – zona role; reparație instalație udare prin picurare – Bd. Independenței; montat borne str. Cameliei; vopsit bănci – Centrul Civic; recondiționare soclu statuii Mihai Viteazul; montat borduri alei acces Parc Libertății; vopsit borduri (Coca Cola, Kaufland Vest); reconditionat bănci metalice cu picioar din beton Centru Civic; vopsit borduri culoare alb- Kaufland Vest.     

5. Iluminat public  –  în urma celor  39 de sesizări primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în următoarele zone ale orașului: 9 Mai, Andrei Mureșanu, Bariera București, Cartier Bereasca, Ghe.Gr.Cantacuzino, Centru Civic, Democrației, Mihai Eminescu, Ienăchiță Văcărescu, Lupeni, Mihai Bravu, Cartier Nord, B-dul Petrolului, B-dul Republicii, Traian, Transilvaniei, Cartier Vest.

Acestea au vizat înlocuirea a 68 becuri defecte/arse, 16 corpuri de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii), 10 siguranţe fuzibile. De asemenea, au fost refăcute 74 legături electrice întrerupte. In aceasta perioadă a fost efectuată revizia Sistemului de Iluminat Public în zona Șos. Vestului și Gh. Gr. Cantacuzino.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here