Consiliul Județean al Elevilor Prahova ia atitudine după ce doi elevi de clasa a șaptea au fost tunși în fața clasei de către dirigintă, profesoară de matematică la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. CJE Prahova a remis un comunicat de presă prin care condamnă gestul profesoarei și spune că astfel a fost îngrădit dreptul elevilor la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.

“Consiliul Județean al Elevilor Prahova, structură reprezentativă a elevilor la nivel județean, își exprimă  dezacordul  față de evenimentul petrecut în cadrul Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, Ploiești, eveniment care, din informațiile deținute până în acest moment, a fost cauzat de cadrul didactic din corpul profesoral al  instituției de învățământ.

Așa cum s-a expus recent în spațiul online, doi elevi din clasa a 7-a au fost tratați necorespunzător spiritului actului educativ și neconform legislației în vigoare. Așa cum prevede secțiunea 1 a capitolului II, art. 6, punctul 2 din cadrul Statutului Elevul  “Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii’’.În același Statut este menționat în art. 7 punctul f, secțiunea a 2-a, capitolul II “dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți”.

Un asemenea act punitiv, aparent educativ, nu este în spiritul demnității și al toleranței, nu respectă dreptul la opinie, nu este o decizie fundamentată pe dialog și consultare, așa cum prevăd imperativ dispozitivele din art. 3 și 4 din cadrul Legii Educației Naționale.

Chiar dacă elevii vizați ar fi încălcat art.14, punctul b din capitolul al III-lea din Statutul Elevului referitor la îndatorirea acestora “de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar”, măsura aplicată de cadrul didactic este una total neadecvată, nefiind în concordanță cu deontologia profesională.În cazul acesta regulamentul de ordine interioară al instituției de învățământ nefiind în totalitate conform cu spiritul legii.

Într-o lume a diversității, a multiculturalității, o lume fără bariere, scopul actului educațional trebuie să fie dobândirea de competențe și cunoștințe care să permită elevului dezvoltarea și integrarea acestuia în societate.Anumite particularități ce țin de aspectul fizic, vestimentație, lungimea părului, nu trebuie privite ca factori discriminatori, nu trebuie sancționate abuziv, în așa fel să producă elevului prejudicii morale, scăderea stimei de sine și diminuarea încrederii în propria persoană. Susținem dreptul fiecărui elev la dezvoltarea liberă a personalității sale, ce se manifestă diferit, atât timp cât nu contravine scopului actului educativ.Sperăm ca pe viitor, școlile vor pune mai puțin accent pe aparență, aspectele fizice nedefinind performanțele școlare ale unui elev.

Solicităm atât conducerii unității de învățământ medierea acestui conflict, în vederea soluționării în spiritul legislației în vigoare, cât și Inspectoratului Școlar Județean o reverificare a regulamentelor școlare, astfel încât acestea sa respecte drepturile elevilor si incidente asemănătoare să nu mai aibă loc în nicio unitate de învățământ din județul nostru.

Cu stimă,

Consiliul Județean al Elevilor Prahova”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here