Având în vedere articolele apărute în mass-media începând cu data de 02.06.2016, vă înaintăm poziţia oficială a Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova dezavuează modul în care instituţia şi funcţionarii acesteia au fost prezentate în articolele publicate în presa locală începând cu data de 02.06.2016 urmare controlului efectuat pe raza corn. Fulga la agenţii economici care desfăşurau activitate la momentul prezentării în control a inspectorilor de muncă.

De asemenea instituţia se declară surprinsă de modul în care un reprezentant mass-media a prezentat modul derulării controlului demarat la data de 01.06.2016 la o societate comercială, fără a verifica în prealabil dacă susţinerile reprezentanţilor acestei persoane juridice sunt reale şi fără a solicita un punct de vedere din partea instituţiei cu privire la aceste susţineri, deşi în articolul publicat se clamează că acesta a fost solicitat.

Subliniem în acest context că adresa nr. 10883/IIP/10/02.06.2016 este urmare unei solicitări întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public formulată de un reporter al Ziarului Incomod, prin care s-au solicitat următoarele: “dacă ieri, 1 iunie 2016, inspectorii ITM au mers în control la societăţi comerciale din comuna Fulga şi dacă da, dacă au avut delegaţii în acest sens. vă rog să îmi puneţi la dispoziţie delegaţiile în baza cărora s-auefectuat acest«

0 asememea cerere nu echivalează cu solicitarea unui punct de vedere evenimentele relatate în articolul publicat în Ziarul Incomod şi ulterior preluat şi de alte publicaţii şi suntem profund dezamăgiţi de încercarea de implicare a unei instituţii publice, apolitice, într-o dispută între reprezentanţi ai unor formaţiuni politice aflate în campanie electorală.

Deşi nu ni s-a solicitat până în prezent vreun punct de vedere de la niciun reprezentant mass-media cu privire la controlul efectuat la data de 01.06.2016 pe raza corn. Fulga, subliniem că informaţiile apărute în presă sunt nereale. Afirmaţiile potrivit cărora inspectorii de muncă nu s-au legitimat şi nu au prezentat ordinele de deplasare sunt făcute cu rea-credinţă din moment ce pe aceste ultime documente menţionate reprezentanţii agenţilor controlaţi au aplicat ştampila unităţii.

De asemenea ţinem să informăm opinia publică cu privire la faptul că inspectorii de muncă nu au efectuat control la domiciliul unei simple persoane fizice, ci la sediul declarat la

Oficiul Registrului Comerţului Prahova de către agentul economic. Garajul

face vorbire în articolele publicate în presa locală se află la adresa unde figurează sediul agentului economic supus controlului, iar accesul oricărei persoane în incinta acestui garaj se face din drumul public, iar nu prin “curtea” vreunei persoane fizice, aspect ce putea fi lesne verificat de orice persoană într-adevăr interesată de modul în care s-au derulat evenimentele, printr-o deplasare la sediul agentului economic.

Având în vedere că la momentul de faţă controlul demarat la data de 01.06.2016 este în derulare, că articolele publicate în presa locală începând cu data de 02.06.2016 au creat o presiune suplimentară şi anormală asupra inspectorilor de muncă mandataţi să efectueze control conform competenţelor stabilite de către legiuitor, precum şi faptul că în presă s-au vehiculat informaţii referitoare la depunerea unor plângeri penale care îi vizează pe inspectorii de muncă ce au efectuat vizita de control în teren, vom reveni după finalizarea controlului cu informaţii complete şi detaliate referitoare la aceste evenimente.

Vă rugăm să luaţi act că la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova nu se dispun controale “politice”, ci controale tematice sau de tip campanie care vizează verificarea modului de respectare a legislaţiei muncii, condiţii în care nu înţelegem reacţiile publicate în presă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here