Dacă v-aţi pierdut cardul de sănătate, aveţi posibilitatea de a solicita eliberarea unui duplicat, contracost.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, eliberarea cardului duplicat, în caz de pierdere, furt, deteriorare se face în baza cererii, copiei după actul de identitate şi a dovezii plăţii contravalorii cardului.

Eliberarea cardului duplicat, în caz de schimbare a datelor personale, se face în baza cererii, care poate fi vizualizată şi descărcată din site, a copiei după actul de identitate, actele doveditoare privind modificarea numelui şi a dovezii plăţii contravalorii cardului.

Cererea va fi completată şi semnată de titular sau, după caz, reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind ataşată copia actului de identitate al titularului (sau, după caz, şi a împuternicitului).

Costul acestui card este de aproape 15 lei. Asiguraţilor care solicită Card duplicat li se eliberează Adeverinţă de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

sursa: doctorulzilei.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here