Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propus, miercuri, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, fiind adoptată o hotărâre în acest sens

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat astăzi, 10 februarie 2021, Hotărârea numărul 8. Prin această Hotărâre se propune prelungirea Stării de Alertă, pe o perioadă de 30 de zile, pe teritoriul României, păstrarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivel national şi includerea focarelor de COVID – 19 în calcularea incidenţei privind răspândirea noului tip de coronavirus”, a transmis CNSU.

Care sunt restricţiile propuse de autorităţi pentru următoarele 30 de zile:

1. Se menţine coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă şi aserviciilor volun tare pentru situaţii de urgenţă de către inspectoratele judeţene/Bucureşti – Ilfov pentru situaţii de urgenţă , precum şi a poliţiei locale decătre Direcţia generală de poliţie a Municipiului Bucureşti/ i nspectoratele judeţenede poliţie .

2. Se menţine obligativitatea asigurării continuităţii activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categoriivulnerabile şi obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaţilor cu avizuldirecţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti .

3. Se menţine obligaţia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidenţial de a – şi organiza programul în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii viru sului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

4. Se menţine obligaţia desfăşurării în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru si tuaţii de urgenţă cu activitate temporară, precum şi a Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei. 5. Se consideră necesară menţinerea obligativit ăţii purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, la locul de muncă, în spaţiile comerciale, precum ş i în mijloacelede transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilorinterne.

6. Se propune menţinerea posibilit ăţii izolării şi carantinării în condiţiile art. 7,8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţiipublice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic , republicată cu modificările şicompletările ulterioare .

7. Se propune menţinerea testării săptămânale, prin grija direcţiilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistenţă, a personalului despecialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şiadulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here