Continuând procesul de modernizare a tuturor satelor componente ale comunei, conducerea administraţiei locale din Păuleşti a anunţat noi investiţii care au rolul de a asigura condiţii mai bune de viaţă locuitorilor.

Situată în partea de sud-vest a județului Prahova, la 6 km de municipiul Ploiești, de-a lungul DJ 102, comuna Păuleşti este compusă din patru sate: Păuleştii Noi, Păuleşti, Cocoşeşti și Găgeni. Comuna are o populație totală de 7.500 locuitori, în care sunt incluse şi persoanele cu viză de flotant, dintre care peste 2.500 locuitori trăiesc în satul Găgeni.

Prin potențialul oferit de cadrul natural, de amplasarea în teritoriu, dar mai ales de dezvoltarea rapidă înregistrată în ultimii ani, graţie eforturilor depuse de către conducerea administraţiei locale, în mod special de către primarul Sandu Tudor, s-au creat premisele ca această zonă să aibă un caracter urban, cu un grad de confort avansat.

Cum era şi firesc însă, investiţiile care au vizat dezvoltarea comunei au fost iniţiate şi realizate etapizat, existând o anumită planificare pentru punerea în practică a lucrărilor incluse în strategia de dezvoltare a comunei. Astfel, comuna Păuleşti are un sistem centralizat de alimentare cu apă și un sistem centralizat de canalizare și stație de epurare pentru apă uzată menajeră. Sistemul de canalizare și stația de epurare au fost realizate prin Programul de finanțare SAPARD. Este pus în funcțiune și deservește însă doar trei dintre cele patru sate, respectiv Păuleştii Noi, Păuleşti și Cocoşeşti. În satul Găgeni, care nu dispune în prezent de un sistem centralizat de canalizare, apele uzate sunt evacuate în puțuri absorbante sau împrăștiate la suprafață în gospodăriile cetățenilor.

Prin urmare, având în vedere preocuparea conducerii administrației locale de a înlătura această stare de disconfort, s-a considerat mai mult decât necesar ca şi locuitorii satului Găgeni să beneficieze de înființarea unui sistem centralizat de canalizare. Concret, Primăria Păuleşti a demarat licitaţia pentru încheierea unui contract de lucrări pentru realizarea reţelei de canalizare menajeră în satul Găgeni.

Conform proiectului intitulat “Canalizare menajeră sat Găgeni” se prevede înființarea unui sistem de canalizare nou ce va permite racordarea gospodăriilor locuitorilor din satul Gageni ale căror locuinţe sunt amplasate pe străzile situate de o parte și de alta a DJ 102.

Contractul supus procedurii de licitaţie are ca obiect execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Canalizare menajeră în satul Găgeni, comuna Păuleşti, judeţul Prahova”. Se estimează că această investiție va deservi în etapa actuală un număr de peste 2.500 de locuitori, iar în perspectivă – 2.780 de locuitori.

Propunerile acestei investiții se încadrează în Planul Urbanistic General al Comunei Păuleşti, având următoarele aspecte favorabile: se înființează un sistem de canalizare centralizat, ușor de monitorizat privind evacuarea apelor uzate din gospodăriile populației din satul Găgeni; se va evita evacuarea, în stratul freatic, a apelor uzate rezultate în gospodării, prin asigurarea posibilității de racordare a tuturor locuinţelor la un sistem centralizat de canalizare; se protejează solul și stratul freatic; apele uzate vor fi evacuate prin canalizare în stația de epurare.

Nu în ultimul rând, la fel de important, va fi faptul că, prin realizarea acestei investiţii vor crește atât nivelul de atractivitate a zonei din punct de vedere al atragerii de investiții, cât şi calitatea vieții locuitorilor din satul Găgeni, prin îmbunătățirea standardelor de confort. Astfel, toate lucrările vor conduce la ecologizarea zonei și la creșterea gradului de confort hidroedilitar al locuitorilor, iar în final vor micșora decalajul dintre sat și oraș.

Sursa: ziarulprahova.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here