Concurenţă mare anul acesta în mai multe facultăţi, La unele specializări s-au înscris chiar şi 80 de candidaţi pentru un singur loc. De altfel, numărul tinerilor care doresc să facă o facultate a crescut anul acesta.

Universitatea din București rămâne și în acest an în topul preferințelor candidaților la facultate, atrăgând cu 15% mai mulți candidați decât anul trecut, potrivit unui comunicat emis de instituţia de învăţământ. Peste 22.000 de candidaţi şi-au depus dosarele în sesiunea iulie 2015, pentru admiterea la studii universitare de licenţă la Facultăţile Universităţii din Bucureşti, cu o medie de cinci candidaţi pe locurile de la buget.

Situaţia înscrierilor:

 • Facultatea de Administrație și Afaceri: 4,81 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Administrarea afacerilor (7,49 candidați/loc).
 • Facultatea de Biologie: 5,90 candidați/loc.
 • Facultatea de Chimie: 3,00 candidați/loc.
 • Facultatea de Drept: 4,94 candidați/loc.
 • Facultatea de Fizică: 1,53 candidați/loc.
 • Facultatea de Filosofie: 1,00 candidați/loc.
 • Facultatea de Geologie și Geofizică: 1,48 candidați/loc.
 • Facultatea de Geografie: 8,65 candidați/loc. Cele mai căutate specializări: Geografia turismului (11,23 candidați/loc), Hidrologie și Meteorologie (10,84 candidați/loc), Planificare teritorială (10,54 candidați/loc), Cartografie (9,30 candidați/loc), Geografie (9,19 candidați/loc).
 • Facultatea de Istorie: 2,34 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Relații Internaționale și Studii Europene (4,20 candidați/loc).
 • Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: 8,12 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Publicitate (13,05 candidați/loc).
 • Facultatea de Litere: 2,29 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Comunicare și Relații Publice (4,68 candidați/loc).
 • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: 9,11 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Limbi Moderne Aplicate (80,60 candidați/loc).
 • Facultatea de Matematică și Informatică: 6,21 candidați/loc.
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației: 3,63 candidați/loc.
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: 4,57 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Resurse umane (9,49 candidați/loc)
 • Facultatea de Științe Politice: 3,98 candidați/loc. Cea mai căutată specializare: Studii de securitate (6,08 candidați/loc)

Data limită de afișare a rezultatelor este 28 iulie 2015.

Majoritatea facultăților din cadrul Universității din București organizează o sesiune de admitere pentru studii universitare de licență și în luna septembrie 2015, în cazul în care în urma finalizării sesiunii din luna iulie 2015 vor rămâne locuri neocupate (la buget sau la taxă).

Calendarul admiterii pentru sesiunea septembrie 2015:

 • Înscrieri: 3 – 11 Septembrie 2015
 • Examene: 14 – 19 Septembrie 2015
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 Septembrie 2015

La ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE s-a bătut anul acesta un nou record. Practic, 10 % dintre cei care au luat examenul de bacalaureat, în acest an, au optat pentru o facultate din ASE. Cea mai mare căutare este pentru Cibernetică Economică, unde sunt 8,72 candidaţi/loc, la Informatică Economică – 8,49 candidaţi/loc, Finanţe şi Bănci – 5,17 candidaţi/loc, iar la Relaţii economice internaţionale – 4,62 candidaţi/loc.

Medicina rămâne în topul preferinţelor în rândul absolvenţilor de liceu. La UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,CAROL DAVILA” sunt 4,5 candidaţi/loc.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Sute de absolvenţi de liceu care visează să poarte gradele pe umeri au venit anul acesta la Academia de Poliţie. Miercuri, încep probele eliminatorii, urmând ca săptămâna viitoare să suţină proba scrisă.

Anul acesta concurenţa este mare. Numai la secţia de pompieri se bat 7 pe un loc.

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei.

INSTRUCTAJ PRIVIND PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
 
I. Reguli de acces în Academia de Poliţie pe durata concursuluide admitere

 
– Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
– Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult doi însoţitori pentru fiecare candidat.
 
II. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii
 
– Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 22-28 iulie 2015, potrivit graficului de concurs prezentat pe verso-ul acestui pliant şi afişat la avizierul Academiei.
– Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare a acestora.
– Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane sau cuie.
– La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
 
III. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor
 
– Proba se desfăşoară în data de 30 iulie 2015 şi 31 iulie 2015, între orele 09.00 şi 13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50 în ziua planificată, în ţinută decentă.
– Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei.
– Proba constă în rezolvarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină pentru care a optat candidatul.
– Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor.
– Completarea grilei de concurs se va face numai cu instrumente de scris cu culoare albastră.
 
Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs înainte de încheierea acesteia atrage eliminarea din concurs.
 
Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H. G. 1425/2006 pentru aprobarea
 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
 
În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Facultatea de Poliţie
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă
Specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Pompieri
Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Arhivistică
Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

În perioada concursului de admitere – 17.07 – 05.08.2015 – Academia de Poliție “Al.I.Cuza” nu asigură cazare candidaților.

Universitatea Politehnică din Bucureşti a anunţat că, din acest an, studenţii din anul I vor fi cazaţi în cămine cu prioritate.

“Conducerea Universităţii Politehnica din Bucureşti a aprobat, ca regulă generală pentru cele 15 facultăţi ce o compun, cazarea cu prioritate a studenţilor din anul I”, potrivit unui comunicat emis de instituţie.

Universitatea Politehnică din Bucureşti deţine circa 15.000 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că “UPB poate aviza favorabil peste 90% din solicitările de cazare ale studenţilor”. Locurile de cazare de la UPB sunt distribuite în 26 de cămine repartizate în Campusul Regie şi Campusul Leu.

UPB a mai anunţat că studenţii pot participa la programe de voluntariat, care îi pot ajuta şi la angajare, dar şi la obţinerea de puncte de credit de studiu suplimentare

Sursa: www.romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here