UPDATE: Reacția conducerii spitalului: 
Urmare a emailului dumneavoastră din dată de 1 aprilie 2019 prin care ne solicitați un punct de vedere referitor la situația aplicării deciziei civile pronunțată la dată de 5 decembrie 2018 de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 7845/105/2017, va comunicăm următoarele :
Decizia civilă la care faceți referire ne-a fost comunicată la dată de 16 ianuarie 2019, conform procedurii civile în vigoare, iar la data de 18 ianuarie 2019, managerul interimar al unității spitalicești a convocat Consiliul de administrație.
Întrunit în ședința din 21 ianuarie 2019, Consiliul de Administrație a decis punerea în aplicare a deciziei civile și reluarea concursului privind ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ploiești.
În modalitatea de mai sus apreciem că fiind îndeplinită în termen obligația stabilită de instanță, astfel încât susținerile dumneavoastră din articolul publicat azi în ziarul online Incomod nu au justificare faptică.
Ca o mențiune suplimentară, arătăm că persoană interesată de acest concurs a fost încunoștiințată de acest aspect la dată de 22 ianuarie 2019, prin scrisoare recomandată.
La prezentul email anexăm : procesul verbal al Consiliului de Administrație din dată de 21 ianuarie 2019, dovada comunicării către persoana interesată din data de 22 ianuarie și copia deciziei civile a Curții de Apel, cu dovada înregistrării la Spitalul de Obstretică și Ginecologie Ploiești precum și convocatorul Consiliului de Administrație al unității sanitare.
Înțelegând interesul dumneavoastră pentru aflarea adevărului și pentru corectă informare a publicului, avem rugămintea de a publica prezența ca “ Drept la replică”, cu aceleași caractere, mărime a fontului și poziționare în pagină că și articolul “ Conducerea Maternității Ploiești încalcă o hotărâre judecătorească prin care trebuie să se reia un concurs pentru postul de manager, anulat în 2017”.
Și pe această cale va asigurăm de deschiderea noastră permanentă spre comunicare în vederea unei corecte informări a publicului cu privire la toate problemele de interes public.
Conducerea Spitalului de Obstetrică Ginecologie (Maternitatea) Ploiești a pierdut un proces și trebuie să reia un concurs pentru ocuparea funcției de manager, care a fost anulat în 2017! Cel care a dat în judecată unitatea spitalicească este Gheorghe Alexandru, cel care rămăsese singurul candidat în concursul anulat de comisie.

În vara anului 2017, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești a scos la concurs postul de manager. În urma probei scrise, singurul candidat rămas în concurs era Gheorghe Alexandru (fost director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Prahova), iar acesta trebuia să susțină pe data de 5 iulie 2017 interviul în cadrul căruia își prezenta proiectul de management. Pe 4 iulie 2017, după-amiaza, Gheorghe Alexandru povestește că a apărut un anunț conform căruia concursul era anulat, din “lipsa deciziei privind componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor”. Dar comisiile fuseseră votate anterior în cadrul unor ședințe ale Consiliului de Administrație, susține Gheorghe Alexandru, care a atacat în instanță Maternitatea Ploiești.

Un an mai târziu, pe 5 iulie 2018, Tribunalul Prahova a anulat procesul verbal prin care concursul a fost sistat și a obligat Consiliul de Administrație al spitalului să reia concursul pentru postul de manager în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a soluției. Procesul a fost urmat de recurs, iar Curtea de Apel Ploiești a decis pe 5 decembrie 2018 că hotărârea dată de Tribunalul Prahova rămâne definitivă și irevocabilă, iar Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie era obligat ca în termen de 15 zile să reia concursul pentru ocuparea postului de manager, din stadiul unde era rămas.

În soluția dată de Tribunalul Prahova este menționat că potrivit procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 15 mai 2017 pe ordinea de zi a ședinței a fost organizarea concursului și a fost votată componența comisie de concurs.

Cu toate acestea, nici după ce instanța Curții de Apel Ploiești a decis că hotărârea rămâne definitivă și irevocabilă, conducerea Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești nu a respectat-o și nu a reluat concursul pentru postul de manager.

Prin urmare, Gheorghe Alexandru s-a îndreptat din nou în instanță, de data aceasta pentru a cere amendarea Maternității Ploiești pentru neexecutarea hotărârii judecătorești. Următorul termen al acestui proces se va judeca pe 11 aprilie la Tribunalul Prahova.

N.R.: Ziarul Incomod a solicitat un punct de vedere și din partea conducerii Maternității Ploiești, care va fi publicat în măsura în care va fi remis.

Vezi mai jos foto-documente:

Procesul verbal al Consiliului de Administrație al spitalului prin care se anula concursul:

Click pentru a mări imaginea

 

 

 

 

 

 

 

Sentința Tribunalului Prahova:

Soluția dată de Curtea de Apel Ploiești:

Click pentru a mări imaginea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here