Consilierii locali vor vota în ședința de vineri, 31 martie, cedarea mărcii Petrolul Ploiești către asociația de fotbal și asocierea dintre club și primărie. Pe ordinea de zi se regăsește un proiect de semnare a contractului de asociere dintre municipalitate și Asociția Clubul Sportiv Petrolul 52. Prin contract, municipalitatea nu se obligă să susțină financiar clubul, ci doar îi pune la dispoziție marca, însă, asociația de fotbal trebuie să plătească anul suma de 5.000 lei, contravaloarea taxei la OSIM. Contractul de asociere s-ar putea semna pentru o perioadă de 18 luni.

Vezi mai jos contractul propus pentru a fi votat la ședința de vineri:

CONTRACT DE ASOCIERE
incheiat azi ___________
intre :-         Mun. Ploiesti si-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52
Consideratii introductive
–         Partile prezentului contract se asociaza pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL PLOIESTI, detinuta in proprietate de catre municipiul Ploiesti si inscrisa la OSIM sub nr.__________, inscriere valabila pana la data de ______________-         Asocierea are in vedere desfasurarea activitatii sportive din ramura fotbal si continuarea traditiei sportive privind marca PETROLUL PLOIESTI, activitate de interes local ;-         Partile au in vedere imprejurarea ca mun. Ploiesti nu detine fondurile necesare sustinerii actuale a unei echipe de fotbal municipale, desi este detinatoarea marcii PETROLUL PLOIESTI ;-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 este persoana juridica de drept privat, inscrisa in Registrul Special al Judecatoriei Ploiesti sub nr._____________ si desfasoara activitate sportiva in ramura fotbal, in divizia judeteana Prahova I, sub denumirea de PETROLUL 52 Ploiesti ;-         Activitatea fotbalistica este in Ploiesti una cu traditie dezvoltata, cetatenii municipiului Ploiesti fiind interesati de existenta la nivelul municipiului a unei echipe de fotbal care sa continue activitatea fotbalistica.
Tinand cont de considerentele de mai sus, partile, de comun acord hotarasc incheierea prezentului contract de asociere, in urmatoarele conditii :
Art.1. – Noi, mun. Ploiesti reprezentat prin Primar si ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, reprezentata prin ________________ in calitate de _____________________, intelegem sa ne asociem prin prezenta, fara a da nastere unei noi persoane juridice, in vederea dezvoltarii si sustinerii activitatii fotbalistice de traditie in mun. Ploiesti.
Art.2. – Partile contribuie la asociere, cupa cum urmeaza :-         Mun. Ploiesti intra in asociere cu dreptul de folosinta asupra marcii PETROLUL PLOIESTI, detinut in baza inscrierii marcii la OSIM sub nr.___________________, evaluat la 5.000 lei pe perioada contractului-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52– intra in asociere cu toate celelalte obligatii legate de sustinerea activitatii, financiare si/sau de alta natura, cum ar fi, dar fara a se limita la : sustinerea cheltuielilor privind echipa de fotbal, plata personalului contractual si/sau asociat, folosirea bazelor sportive, prezenta in competitiile la care echipa participa.-         Pentru clarificarea obligatiilor partilor, se stabileste neechivoc faptul ca Municipiul Ploiesti nu are nicio obligatie financiara fata de asociere, cu nici un titlu, exceptand obligatia de a oferi folosinta marcii PETROLUL PLOIESTI, pe durata contractului de asociere.Art.3.- Din veniturile realizate in cadrul asocierii, Municipiului Ploiesti ii revine suma de 5000 lei reprezentand contravaloarea folosintei marcii, asa cum a fost stabilita conform art.2 din prezentul contract, suma care va fi achitata pe parcursul contractului, in rate trimestriale, de catre ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52.Art.4.- Daca pe parcursul asocierii, din documente oficiale prezentate de municipiul Ploiesti rezulta ca valoarea folosintei marcii PETROLUL PLOIESTI pe parcursul asocierii este mai mare, ASOCIATIA SPORTIVA PETROLUL 52 va plati diferenta de suma astfel stabilita catre municipiul Ploiesti.Art.5.- Contractul de asociere se incheie pe o perioada de 18 luni de la data hotararii Consiliului Local de aprobare a prezentului contract.
Art.6.- Prezentul contract isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii :a)la expirarea termenului daca partile nu au convenit prelungirea lui ;b)daca ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nu isi indeplineste obligatiile de plata catre Municipiul Ploiesti asa cum sunt ele prevazute la art. 3 si 4 din prezentul contract ;c)in cazul in care ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 foloseste marca PETROLUL PLOIESTI cu incalcarea regulilor de convietuire sociala, in mod abuziv sau nelegal ;d)in situatia in care interese publice o impun.          Incetarea contractului inainte de termen se dispune prin hotarare de consiliu local al mun. Ploiesti, in mod unilateral si motivat, fara a fi nevoie de interventia instantelor de judecata, de la data incetarii ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nemaifiind in drept sa foloseasca sub nicio forma marca PETROLUL PLOIESTI.
Incheiat in Ploiesti, azi____________________________.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here