restaurant opc 00078000

Instituția Prefectului a constituit o comisie mixtă prin care se vor efectua controale în forță în perioada următoare, premergătoare Paștelui. Din comisie vor face parte reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare, ai Oficiului pentru Protecția Consumatorului și ai Direcției de Sănătate Publică.

Vezi mai jos planul comun de acțiuni emis de Instituția Prefectului Prahova:

Se aproba Planul comun de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru protejarea sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor Pascale, prevazut in anexa la prezenta hotarare;Art.2 In scopul aducerii la indeplinire a Planului comun de actiuni se constituie Comisia  mixta formata din reprezentantii urmatoarelor institutii:

 • Directia Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Prahova
 • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Prahova
 • Directia de Sanatate Publica Prahova.

Art.3 In perioada 24.03.2017-15.04.2017, Comisia mixta va efectua verificari in conformitate cu anexa la prezenta hotarare, potrivit propriilor competente si in acord cu prevederile legale in vigoare;Art.4  Integratorul rezultatelor controalelor efectuate este Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Prahova care va intocmi un raport, pe care il va prezenta Prefectului Judetului Prahova pana la data de 28.04.2017;   Art.5 Prezenta hotarare se comunica membrilor Colegiului Prefectural Prahova si  institutiilor   publice implicate, de catre Secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural.

Presedintele Colegiului Prefectural,P R E F E C T Ioana Mădălina LUPEA   Intocmit : consilier Cristina Dumitrescu                                                                                                            Anexa la Hotararea Colegiului Prefectural nr.2/2017                                                                                                                                                                           PLAN COMUN DE ACTIUNI CE VOR FI INTREPRINSE IN JUDETUL PRAHOVA PENTRU PROTEJAREA SANATATII SI SIGURANTEI POPULATIEI  IN PERIOADA PREMERGATOARE SI IN TIMPUL SARBATORILOR PASCALE

 1. DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PRAHOVA

 Obiectiv general:   protejarea sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale Activitatile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt: 

 1. MASURI TEHNICO – ADMINISTRATIVE
 • Intensificarea controalelor oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de catre medicii veterinari din cadrul Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (CSVSA) si Circumscriptiilor Sanitare Veterinare Zonale (CSVZ) conform Regulamentului CE 882/2004 si Regulamentului CE 852/2004;
 • Asigurarea permanentei la sediul DSVSA Prahova, CSVSA si CSVZ, inclusiv in zilele de sambata si duminica si afisarea programului de lucru la sediul acestora, cu numele medicului veterinar si numarul de telefon al acestuia pentru preluarea sesizarilor de la consumatori;
 • Organizarea de controale mixte, in targuri de animale, piete agroalimentare si in unitati care produc, proceseaza, depoziteaza  si comercializeaza produse alimentare, impreuna cu reprezentanti ai IPJ, ANAF, ANPC, DSP, pe domeniul de competenta;
 • Notificarea in scris a primariilor privind riscurile pentru sanatatea publica in cazul sacrificarilor de animale (miei si iezi) fara supraveghere sanitara veterinara si in conditii necorespunzatoare de igiena, precum si notificarea  DSVSA Prahova, pana la data de 24.03.2017 privind  posibilitatea/intentia  amenajarii temporare a unor spatii  pentru sacrificarea si prelucrarea primara (jupuire si eviscerare partiala) a mieilor si iezilor si conditiile minime de aprobare a acestora, in baza deciziei directorului executiv;
 • Organizarea de controale zilnice in mediul urban si rural de catre personalul DSVSA Prahova, incepand cu data de 01.04.2017, in functie de unitatile supuse controlului sanitar veterinar existente pe raza fiecarei localitati;
 • Contactarea administratorilor pietelor agroalimentare in vederea amenajarii spatiilor destinate comercializarii produselor de origine animala (carne miel/ied, oua, lapte si produse lactate) de catre producatorii persoane fizice/juridice, cu respectarea conditiilor de igiena a spatiului, ustensilelor si a persoanelor care manipuleaza alimentele (carnete sanatate, echipament protectie);
 • Existenta la sediul DSVSA Prahova a unei echipe de interventie pentru solutionarea sesizarilor si petitiilor consumatorilor;
 1. MASURILE SANITARE VETERINARE CE TREBUIESC ASIGURATE PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

1.Unitati de abatorizare/centre sacrificare si vanzare cu amanuntul

 • comercializarea carnii de miel/ied in spatiile inregistrate/avizate sanitar veterinar va fi acceptata numai daca acestia sunt sacrificati in abatoare autorizate sanitar veterinar;
 • controlul starii de sanatate si admiterea la sacrificare pentru consum uman numai a animalelor sanatoase provenite din ferme si gospodarii situate in localitati indemne de boli transmisibile la animale si de la animale la om;
 • verificarea respectarii conditiilor de bunastare-transport, asomare, sacrificare, sangerare si a documentelor insotitoare (formular de miscare, certificat sanitar veterinar);
 • existenta marcii de sanatate, pe carcasele de miel/ied aplicata dupa  examenul postmortem, precum si modul de ambalare al organelor (organele vor fi comercializate ambalate in pungi de prima utilizare si atasate la carcasa de provenienta);
 • verificarea conditiilor de igiena in spatiile de depozitare, transare si expunere spre comercializare a carnii si organelor, precum si existenta carnetelor de sanatate si a echipamentelor de protectie pentru personal;
 • verificarea conditiilor de igiena, regimului termic si documentelor obligatorii (certificate veterinare) pe timpul transportului carnii si organelor;

2.Unitati in care se comercializeaza oua prospete

 • verificarea oualelelor privind identificarea producatorului si a centrelor de ambalare, prin marcarea acestora  conform legislatiei in vigoare;
 • verificarea conditiilor de transport si existenta autorizatiilor sanitare veterinare;
 • verificarea modului cum sunt indeplinite conditiile de prospetime ale acestora (examen ovoscopic) ;
 • verificarea respectarii regimului termic in spatiile de depozitare si expunere in vederea comercializarii;

3.Unitati in care produc, prelucreaza si comercializeaza lapte si produse lactate

 • verificarea documentelor de autorizare/inregistrare pentru persoanele fizice si juridice emise de D.S.V.S.A. Prahova pentru colectare, prelucrare si comercializare directa sau cu amanuntul a laptelui si produselor lactate;
 • verificarea conditiilor de vanzare a laptelui crud si a produselor lactate in unitatile de depozitare si comercializare;
 • verificarea conditiilor de vanzare de catre producatorii particulari a laptelui si produselor lactate, precum si existenta fisei de sanatate pentru animale, carnet de sanatate si echipament de protectie;
 • comercializarea catre consumatorul final a laptelui si poduselor lactate numai in ambalaje de unica folosinta;

4.Unitatile care proceseaza, depoziteaza si comercializeaza peste si produse din peste

 • verificarea ghetii utilizate pentru mentinerea temperaturii pestelui si produselor din pescuit, pe intreaga durata de expunere spre comercializare;
 • verificarea trasabilitatii temperaturii pestelui si produselor din pescuit conform etichetelor si documentelor insotitoare;
 • verificarea spatiilor si a locurilor in care se comercializeaza pestele si produsele din pescuit privind conditiile de igiena si inregistrarea sanitara veterinara;
 • verificarea respectarii cerintelor legislatiei in vigoare cu privire la transportul, depozitarea si comercializarea pestelui si a produselor de pescuit;
 1. MASURILE SANITARE VETERINARE CE TREBUIESC ASIGURATE PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE NONANIMALA

1.Fabrici de paine si laboratoare cofetarie patiserie.

 • verificarea eligibilitatii si trasabilitatii materiilor prime;
 • verificarea implementarii procedurilor bazate pe principiile HACCP si a programelor de autocontrol;
 • controalele oficiale se vor efectua pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare avand drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pentru siguranta consumatorilor;

2.Unitati pentru fabricarea vinului si unitati pentru productia de ape minerale, alte ape imbuteliate si bauturi racoritoare nealcoolice

 • verificarea eligilibilitatii si a trasabilitatii materiilor prime, inclusiv a ambalajelor, precum si modul de etichetare si ambalare al acestora;
 • verificarea implementarii procedurilor bazate pe principiile HACCP si a programelor de autocontrol;
 • verificarea conditiilor de igiena din spatiile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare avand ca scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pentru siguranta consumatorilor;
 1. SITUATII SPECIALE

In scopul prevenirii incalcarii legislatiei sanitare veterinare  si  protectiei sanatatii consumatorilor, DSVSA Prahova, va solicita  ori de cate ori va fi necesar, sprijinul altor autoritati competente judetene/locale (Primarii, Consiliul Judetean, Institutia Prefectului, ANAF, ANPC, DSP, IPJ, etc.) si va organiza actiuni comune de inspectie si control asupra unitatilor care produc, depoziteaza si comercializeaza produse alimentare de origine animala si nonanimala, in limita competentelor stabilite prin legislatia in vigoare si in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu alte autoritati.

 1. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA

 Obiectiv general:   protejarea sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale            Obiectivul specific nr. 1identificarea riscurilor la adresa sanatatii publice, evaluarea si analiza riscului potential sau real, prin aprecierea probabilitatii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la diverse categorii de pericole.Activitatile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt:

 • controlul igienico-sanitar a unitatilor de depozitare, transport, distributie si comercializare a alimentelor;
 • monitorizarea si controlul compozitiei si calitatii produselor alimentare de origine animala si non-animala;
 • monitorizarea si controlul materialelor in contact cu alimentul;
 • controlul starii de sanatate si a cunostintelor fundamentale de igiena a personalului;
 • controlul apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activitati umane;
 • controlul gestionarii deseurilor lichide si solide;
 • controlul produselor biocide.

Obiectivul specific nr. 2 – managementul riscului, in scopul diminuarii si/sau eliminarii amenintarii si, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezinta pentru sanatatea publica.Activitatile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt:    

 • recomandarea unitatilor controlate de masuri de remediere, cu stabilirea de termene si
 • responsabilitati in vederea inlaturarii deficientelor de igiena constatate;
 • constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele igienico-sanitare;
 • emiterea deciziei de interzicere a activitatii, respectiv a deciziei de suspendare a activitatii unei unitatii;
 • oprirea, denaturarea sau conditionarea punerii in consum a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteaza starea de sanatate a populatiei.

Obiectivul specific nr. 3 – comunicarea riscului, prin schimb reciproc de informatii bazate pe date stiintifice intre evaluatorii de risc, persoanele responsabile cu managementul riscului in domeniul investigat, consumatori si alti potentiali receptori interesati.Activitatile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt:    

 • notificarea celorlalte institutii publice abilitate in cadrul sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje;
 • informarea institutiilor publice abilitate despre emiterea deciziei de suspendare a activitatii, respectiv deciziei de interzicere a activitatii unei unitati;
 • emiterea unor comunicate de presa;
 • comunicarea cu autoritatile administratiei publice locale si alte institutii publice.
 • In cadrul planului prezentat se vor desfasura activitati de control la urmatoarele tipuri de unitati:
 • unitati de depozitare si distributie produse alimentare
 • unitati de comercializare produse alimentare
 • unitati de productie produse alimentare, mai ales cele de patiserie-cofetarie;
 • unitati de alimentatie publica si colectiva (inclusiv cele din unitatile sanitare)

Actiunile de control in unitatile de comercializare produse alimentare se vor desfasura mai ales in supermarketuri, avand in vedere numarul mare de cumparatori si in pietele agroalimentare din judet. Controlul se va desfasura conform unui ghid de control elaborat in baza legislatiei sanitare in vigoare.Neconformitatile constatate in urma controalelor, cu impact asupra sanatatii publice vor fi comunicate autoritatilor administratiei publice locale.De mentionat ca in aceasta perioada se vor desfasura si alte activitati tematice de control, care au acelasi scop de prevenire a imbolnavirilor in randul populatiei, in unitatile de cazare si in taberele scolare.De asemenea, se va verifica modul de asigurare a asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca. Controlul se va efectua in baza urmatoarelor acte normative: Ord. 1706/2007, Ord. 310/2009, Ord. 48/2009.          Principalele obiective specifice urmarite vor fi fost :

 • existenta stocurilor de medicamente si materiale sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale in perioada sarbatorilor pascale;
 • existenta protocoalelor de transfer pentru pacientii critici, conform OMS 1091/2006;
 • graficele de garzi aprobate pentru luna aprilie;
 • existenta contractelor pentru colectarea deseurilor medicale si nemedicale;
 • afisarea drepturilor si obligatiilor pacientului referitoare la timpul de asteptare pentru triaj;
 • respectarea programului de lucru si a graficului de garda;
 • intocmirea raportului de tura/garda;
 • modalitatea de intretinere si curatare a echipamentului de protectie;
 • tinuta personalului medico-sanitar in timpul programului;
 • existanta rampei de acces pentru pacientii nedeplasabili.
 • COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PRAHOVA

 Obiectiv general:   protejarea sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale Actiunile  de control vor viza verificari privind :

 1. Calitatea produselor alimentare comercializate

– Carne preambalată şi produse din carne existente la comercializare, sens in care  se va  verifica:

 • existenta de deficiente privind caracteristicile organoleptice ale alimentelor  , iar in caz de   confirmare  se va proceda la   oprirea  acestora de la comercializare sau   la distrugerea acestora, dupa caz;
 • existenta de deficiente de informare , respectiv daca produsele  au elemente de identificare,

caracterizare , data expirarii ;

 • daca se informeaza corespunzator  despre   eventualele   vanzari promotionale  ,despre durata promotiei si  daca se respecta  spoturile publicitare aferente
 • daca exista verificare metrológica la cantarele utilizate;
 • daca exista deficiente privind pastrarea produselor din carne;
 • daca exista afisat pretul la carne.
 • daca exista abateri privind încadrarea în cantitatea netă declarată de producător.

– Ouă de consum

 • existenta de deficiente de informare , respectiv daca ouale   au elemente de identificare – caracterizare , data expirarii, categoría de calitate ,stantate   pe produs /caserole .
 • daca ouale au coaja intreaga, intacta, fara fisuri, fara mirosuri straine;

– Vopsea de ouă:

 • existenta de deficiente de informare, respectiv daca produsele  au elemente de identificare, caracterizare , data expirarii ;
 • daca pe ambalaj atare mentiunea  ca este de uz alimentar.

– Produse de patiserie (cozonac, pască etc.):

 • existenta de deficiente privind caracteristicile organoleptice, iar in caz de confirmare , se va   proceda la   oprirea  acestora de la comercializare sau   la distrugerea acestora, dupa caz;
 • existenta de deficiente de informare, respectiv daca produsele au elemente de identificare, caracterizare , data expirarii ;
 • daca se informeaza corespunzator  despre   eventualele   vanzari promotionale  ,despre durata promotiei si  daca se respecta  spoturile publicitare aferente;
 • daca exista deficiente privind pastrarea produselor de patiserie ;
 • daca exista afisat pretul la  raft;
 • daca exista abateri privind încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;
 • daca aceste produse  corespund caracteristicilor organoleptice, umiditate , continut de sare si de grasimi;
 • daca exista inscriptionarea, la produsele de patiserie (cozonaci) , respectiv avertizarea precum ca produsul contine „ alergeni „
 • daca ingredientele sunt inscrise pe etichete in ordinea descrescatoare a ingredientelor in functie de ponderea lor in produs..

-Ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale (tablete, figurine etc)

 • existenta de deficiente privind caracteristicile organoleptice, iar in caz de confirmare, se va   proceda la   oprirea  acestora de la comercializare sau   la distrugerea acestora, dupa caz;
  • existenta de deficiente de informare, respectiv daca produsele au elemente de identificare , caracterizare, data expirarii ;
 • daca se informeaza corespunzator  despre   eventualele   vanzari promotionale  ,despre durata promotiei si  daca se respecta  spoturile publicitare aferente;
 • daca exista deficiente privind pastrarea produselor ;
 • daca exista afisat pretul la  raft;

– Vin 

 • existenta de deficiente privind caracteristicile organoleptice (se va verifica inclusiv limpiditatea produsului ,prin rasturnarea recipientului) iar in caz de   confirmare, se va   proceda la   oprirea  acestora de la comercializare sau   la distrugerea acestora, dupa caz;
 • existenta de deficiente de informare, respectiv daca produsele au elemente de identificare – caracterizare;
 • daca se informeaza corespunzator  despre   eventualele   vanzari promotionale  ,despre durata promotiei si  daca se respecta  spoturile publicitare aferente;
 • daca exista deficiente privind pastrarea produselor;
 • daca exista afisat pretul la  raft;
 • daca la vinul vrac nu exista afisate informatii privind provenienta acestuia;
 • daca vinul vrac comercializat este evidentiat in registrul de intrari- iesiri ;
 • daca la vinul varsat , la locul de expunere se afiseaza  concentratia alcoolica.
 • starea ambalajelor, integritatea si etanseitatea acestora;
 • Condiţiile concrete   de  depozitare si de  comercializare a produselor vizate :

Se vor verifica conditiile  concrete  asigurate  la    vanzarea acestor produse , conform  normelor in vigoare , respectarea normelor privind vecinatatile produselor ,  privind  pastrarea   in conditii de  igiena   a acestora ,  modul de manipulare , transport   si expunere  la vanzare  etc. 

 1. Modul de indicare a preţurilor

Se va verifica modul de indicare a preturilor pe unitatea de masura la produsele vandute în vrac, si la produsele alimentare preambalate .-verificarea  conformitatii ,  modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializarea produselor nealimentare specifice sărbătorilor Pascale

 1. a) articole de incaltaminte

se  vor verifica :

 • existenta informatiilor referitoare la denumirea producatorului (importatorului),adresa postala si modalitatea de intretinere
 • existenta informatiilor referitoare la tipul materialului utilizat la fabricarea acestora,respectiv pictograme sau indicatii sub forma de text tradus in limba romana.
 1. b) verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare a produselor textile

se  vor verifica :

 • respectarea cerințelor privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare , conform (UE) nr. 1007/2011 ;
 • respectarea prevederilor legale marcarea compoziției fibroase a produselor textile ,respectarea cerinţelor de biodegradabilitate;
 • etichetarea şi marcarea în limba română a produselor textile ;
 • respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor de produse textile.
 • existenta in dotarea magazinelor a cabinelor de proba .
 1. c) verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor

referitor la  siguranţa jucăriilorse vor verifica :

 • numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorilor şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi( trebuie să fie indicate pe jucărie sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeste jucăria); adresa trebuie să indice un singur punct de contact;
 • numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) trebuie sa fie menţionat pe jucărie ori, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria; numărul de identificare a jucăriei trebuie sa coincidă cu cel din declaraţia de conformitate:
 • existenta marcajului de conformitate CE;
 • respectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă:
 • jucăriile, inclusiv substanţele chimice pe care le conţin, nu trebuie să pună in pericol siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a părtilor terţe;
 • abilitatea utilizatorilor şi, dacă este cazul şi a supraveghetorilor acestora, trebuie luată in considerare, în special în cazul jucăriilor care sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice;
 • etichetele aplicate conţinând avertismente generale (de vârstă) şi avertismente specifice şi indicaţii privind precauţii de utilizare pentru anumite categorii de jucării, precum şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc jucăriile trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente şi riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi asupra modului de a le evita.
 • Documentaţia tehnică;
 • respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor.

d)verificarea respectarii prevederilor legale la marcarea cu marca de garanţie proprie a bijuteriilor din metale preţioase,  cu sau fără pietre preţioase şi de intrare în legalitate a operatorilor ce nu au autorizaţiile vizate la zi.se vor  verifica si urmari :

 • existența autorizaţiilor precum și a vizării acestora pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
 • depistarea şi confiscarea obiectelor din metale preţioase nemarcate, potrivit prevederilor legale în vigoare;.
 • depistarea şi confiscarea obiectelor din metale preţioase cu mărci false ;
 • depistarea şi confiscarea obiectelor din metale preţioase cu mărci neînregistrate;
 • personalul desemnat de operatorii economici să aplice marca de garanţie proprie ;
 • existenta de deficiente legate de prezentarea Registrului Unic de control;
  • existenta inregistrarii zilnice a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
  • acordarea garantiilor la produse din metale pretioase;
  • existenta mijlocului de cantarire verificat din punct de vedere metrologic cu care sa se dovedeasca corectitudinea inscrierii gramajului la bijuteriile din aur comercializate.

C.Modul de respectare a prevederilor Legii nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi  armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor:

Se va verifica daca exista practici  restrictive, abuzive ,daca se practica  vanzari conditionate  ori alte forme de vanzare  care incalca drepturile  si interesele consumatorilor, sanctionate de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here