Proiectul de lege care reglementează obligativitatea certificatului verde la locul de muncă este gata, anunță HotNews.ro. Va fi inițial de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, iar guvernul ar urma să-și asume răspunderea pentru acest proiect care va face valuri mari în rândul populației.  

Pe scurt, certificatul obligatoriu la locul de muncă, în sectorul public și privat, intră în vigoare dacă se înregistrează creșteri săptămânale ale numărului de cazuri timp de trei săptămâni consecutiv.

Angajatorii care ăși lasă angajații să intre fără certificat verde riscă sancțiuni. Angajații care nu au certificat verde vor avea contractul de muncă suspendat, fără plată.

Sunt exceptați de la regula certificatului verde angajatorii cu mai puțin de 10 angajați care au activități care nu presupun contact direct cu clienții. 

Angajații care lucrează de acasă sunt, de asemenea, exceptați.

Certificatul va fi eliberat atât pentru cei vaccinaţi, fie cu doză completă, fie cu cel puţin o doză, dar şi persoanelor care se vor testa cu PCR sau test antigen.

Principalele prevederi ale proiectului de lege:

Certificatul electronic COVID-19 este generat prin intermediul SII-CDC, în urma verificării informațiilor din platformele „Corona-forms” și „RENV”.

Certificatul electronic COVID-19 se emite:

  1. a) pentru persoanele vaccinate cu cel puțin o doză, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru efectuarea schemei complete de vaccinare.
  2. b) pentru persoanele vaccinate cu schemă completă de vaccinare, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru schema completă de vaccinare.
  3. c) pentru persoanele infectate cu SARS-COV 2, cu valabilitate de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“;
  4. d) pentru persoanele testate cu test antigen rapid înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 48 de ore de la efectuarea testului;
  5. e) pentru persoanele testate cu test NAAT/PCR, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 72 de ore de la efectuarea testului.
Pe perioada stării de alertă, angajatorii din sectorul public şi privat au obligația de a solicita personalului cu care își desfășoară activitatea certificatul electronic COVID-19 la intrarea la locul de muncă și corelativ personalul din sectorul public și cel privat are obligația prezentării certificatului ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de muncă, în cazul înregistrării unei creșteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional pe parcursul a trei săptămâni consecutiv.

De asemenea, prevederile se aplică și membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului, persoanelor alese sau numite care ocupă funcții publice sau de demnitate publică ori asimilate acestora.

Analiza situației epidemiologice se face de către Institutul Național de Sănătate Publică în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară, iar obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 potrivit art. 4, intră în vigoare la 72 de ore de la data îndeplinirii condiţiei de creștere cu un coeficient săptămânal mediu de cel puţin 1,5 ori a numărului de cazuri timp de trei săptămâni consecutive la nivel național.

Obligația solicitării certificatului electronic COVID-19 încetează în termen de 72 de ore de la data constatării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

  1. a) scădere timp de 3 săptamâni consecutive a numărului de cazuri la nivel național;
  2. b) incidența cumulată pe ultimele 14 zile la nivel național este mai mică de 1 la mie.

Personalul nevaccinat beneficiază de 15 vouchere pentru testare antigen rapidă, pe perioada existenţei obligaţiei de a prezenta certificatul ELECTRONIC COVID-19, din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

EXCEPȚII

Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor prezentei legi angajatorii din sectorul privat cu până la 10 angajați, care nu efectuează activități de prestări de servicii care presupun interacțiuni directe cu clienții.

Este exceptat de la aplicarea prevederilor prezentei legi personalul care își desfășoară activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă.

SANCȚIUNI
În conformitate cu prevederile art. 50 lit i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 513 alin. (1) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu, contractul individual de muncă sau orice alt tip de contract în baza căruia își desfășoară activitatea personalul care nu prezintă la intrarea la locul de muncă un certificat ELECTRONIC COVID-19 valid se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale.

Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constată prin dispoziția scrisă a angajatorului, emisă în condițiile legii.

Suspendarea constatată în condiţiile alin.(1) încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care s-a dispus suspendarea.

(4) Suspendarea încetează și în cazul în care necesitatea prezentării certificatului încetează conform art. 5 alin. (2).

Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege de către angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here