ani

Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către Anca Mihaela Podrumaru director al Direcţiei Politici Industriale din cadrul Ministerului Economiei, informează Agerpres.

Anca Mihaela Podrumaru a semnat în calitate de director exemplarul al doilea al ordinului Ministrului Economiei din data de 14 aprilie 2017 prin care a fost desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului DaNuBioValNet.

De asemenea, Podrumaru a semnat şi aprobat atât în calitate de angajat în proiect, cât şi de manager pontajul pentru activitatea sa în cadrul DaNuBioValNet, în lunile aprilie, mai şi iunie 2017.

ANI susţine că Anca Mihaela Podrumaru a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: “Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”; art. 71 din acelaşi act normativ potrivit căruia: “Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public” şi art. 79, alin. (1), lit. c) potrivit căruia: “Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: (…) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice

Sursa: www.hotnews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here