La sfârşitul lunii august 2015, directorul Spitalului Judeţean Ploieşti, Ion-Alexandru Băloi, a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de luare de mită, în formă continuată, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Instanţa a admis, astfel, propunerea procurorilor DNA şi au dispus arestarea preventivă a lui Alexandru Băloi pentru 30 de zile. Fostul director al Spitalului Judeţean Ploieşti a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare, dar a ajuns de la spital la… parc!

DNA a precizat, într-un comunicat de presă, că „în perioada aprilie 2014 – iulie 2015, inculpatul Băloi Ion Alexandru, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, a primit de la un om de afaceri (denunțător în cauză), în mod repetat, sume de bani reprezentând un procent de circa 20% din valoarea facturilor emise de firma acestuia din urmă în baza unui contract de servicii încheiat cu unitatea spitalicească menționată. Mai mult, inculpatul chiar a tergiversat efectuarea plăților respective pentru a-i determina pe reprezentanții firmei să-i remită comisionul convenit din valoarea facturilor”.

Anchetatorii susţin că „foloasele necuvenite, remise inculpatului Băloi Ion Alexandru în perioada respectivă, se ridică la suma totală de circa 6.500 lei și au fost remise în trei tranșe, ce se coroborează cu retragerile de numerar din contul societății atât din punct de vedere al datei cât și al procentului – circa 20% din valoarea facturilor achitate”.

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

Potrivit DNA, Alexandru Băloi a primit de la martorul denunțător suma de 3.000 de lei pentru a aproba efectuarea plății facturilor restante emise de societatea omului de afaceri și pentru a încheia cu acesta din urmă fie un act adițional la un contract de mentenanță deja existent fie un nou contract de service pentru unele aparate medicale.

Minuta: În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C.p.p,. rap. la art. 289 alin. (1) C pen. şi la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi a art. 396 alin. (10) C.p.p condamnă pe inculpatul BĂLOI ION ALEXANDRU la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale din perioada martie 2014 – august 2015). În baza art. 67 alin. (1) şi (2) C.pen. rap. la art. 289 alin. (1) C pen. şi la art. 6 din Legea 78/2000 aplică inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) g), respectiv dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi k) Cod penal pe o perioadă de 4 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în condiţiile art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal. În conformitate cu art. 404 alin. (5) C.p.p şi art. 65 alin. (1) şi (3) Cod penal, persoana condamnată este lipsită de exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) g), respectiv dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi k) Cod penal, pedeapsa accesorie executându-se din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 91 alin. (1) C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 (trei) ani închisoare pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru condamnat, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 404 alin. (2) C.p.p şi art. 93 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, condamnatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova la datele fixate de către acesta; b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) va comunica schimbarea locului său de muncă; e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., instanţa impune condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. (2) C.p.p, indică ca entităţi din comunitate unde urmează a se executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prev. de art. 93 alin. (3) Cod penal, următoarele: S.C. Servicii de gospodărire urbană Ploieşti S.R.L. şi Administraţia parcului memorial “Constantin Stere”, consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, urmând a decide în care din cele două instituţii din comunitate urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În conformitate cu disp. art. 404 alin. 4 lit. (a) C.p.p şi art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv, de la 27.08.2015 până la data de 21.10.2015, precum şi durata arestului la domiciliu, începând cu data de 21.10.2015 şi până la data de 23.02.2016. În baza art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p, art. 399 alin. 1 C.p.p şi art. 241 alin. 1 lit. b C.p.p., constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Băloi Ion Alexandru, prin încheierea de şedinţă din data de 19 octombrie 2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 34146/3/2015, executorie de la data de 21.10.2015, instanţa pronunţând faţă de acesta o hotărâre de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere, chiar nedefinitivă. Conform art. 399 alin. (4) C.p.p hotărârea pronunţată cu privire la măsurile preventive este executorie. În baza art. 404 alin. 4 lit. d) C.p.p rap. la art. 289 alin. (3) Cod penal dispune confiscarea specială a sumei de 6500 lei, primită de inculpat, cu titlu de foloase necuvenite în perioada martie 2014-iulie 2015. Constată că suma de 3000 lei, primită de inculpat în data de 26.08.2015 a fost ridicată şi restituită martorului denunţător, conform procesului verbal din data de 01.09.2015(fila nr. 311 vol. I dosar de urmărire penală). În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p şi a art. 20 din Legea nr. 78/2000 menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Băloi Ion Alexandru prin Ordonanţa din data de 14.09.2015, respectiv asupra sumei de 6.500 Ron (procesul – verbal din data de 28.09.2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here