IPJ Prahova a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, raportul de activitate pe anul 2018. 

Raportul a fost prezentat de Mihai-Ginel Preda (adjunctul șefului inspectoratului), Marian Popescu (ofițer de prevenire a criminalității) și Raluca Brezeanu (purtător de cuvânt al Poliției Prahova).

Raportul integral: 

În anul 2018, activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române și a vizat:

*Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi  siguranţa rutieră;

*Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale;

*Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri și a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice.

Caracteristica principală a acestui an, comparativ cu 2017, o constituie creşterea gradului de siguranţă publică, luând în considerare scăderea cu aproape 7% a infracţionalităţii sesizate.

În același context, analiza indicatorilor statistici ai situaţiei operative din perioada 2011-2018 evidenţiază faptul că siguranța cetățeanului s-a îmbunătățit în mod constant, de la an la an, în condițiile în care infracționalitatea sesizată s-a redus cu 54%, luând în considerare numai extremele acestui interval.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Activități desfășurate pentru deservirea comunității:

În perioada analizată, au fost efectuate:

 • 924 de intervenţii la evenimente;
 • 59 de razii;
 • 581 de acţiuni cu efective marite.

În privinţa activităţilor în unităţile de învăţământ, au fost efectuate 5.965 de patrulări  și 1.572 de activități educativ-preventive în școli.

Prevenirea criminalităţii:

În anul 2018, la nivel naţional au fost stabilite trei domenii prioritare de intervenție: delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor, infracţiunile contra patrimoniului și violența în familie, context în care în județul Prahova au fost întocmite cinci programe locale de prevenire a criminalității, individualizate astel:

*delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor;

*furtul din locuinţe;

*înșelăciunile comise folosind nume sau calități mincinoase;

*furturile din buzunare pe raza municipiului Ploiești şi violenţa în familie.

Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilora avut ca scop îmbunătățirea nivelului de siguranță a minorilor de pe raza județului Prahova; perioadă de desfășurare 01.01-31.12.2018.

În cadrul acestuia au fost derulate patru proiecte – ”BLITZ_7” (anul școlar 2017-2018); ”BLITZ_8” (anul școlar 2018-2019);”Şcoala Siguranţei Tedi”și”Educaţie prin film”.

Au fost desfăşurate 1.064 de activităţi cu specific informativ-educativ (+164 față de 2017), la care au participat 49.428 de elevi (+1.058), 1.673 părinţi (-128) şi 2.408 cadre didactice (+371).

Au fost utilizate 6.496 de pliante, 730 de orare și 18 materiale video.

Programul local de prevenire a furturilor din locuințe, având ca scop menținerea sub control a situației operative, în ceea ce privește segmentul infracțional ”furturi din locuințe”.

Au fost desfășurate 1.402 activităţi de prevenire, ocazii cu care au fost informaţi 7.705 cetăţeni și distribuite 5.407 pliante/flyere.

În vederea descurajării comiterii de infracţiuni de furt din locuinţe şi case de vacanţă, au fost efectuate 6.553 de patrulări în care au fost incluse zonele cu risc criminogen și persoanele cu risc ridicat de victimizare.

În același scop, au fost desfăşurate 810 activităţi operative pentru prevenirea furturilor din locuinţe şi au fost montate 81 de sisteme de supraveghere video la nivelul asociaţiilor de locatari/al locuinţelor private.

Programul local de prevenire a înșelăciunilor, având ca scop menținerea sub control a situației operative, în ceea ce privește segmentul infracțional ”înșelăciuni folosind nume sau calități mincinoase. 

Au fost desfăşurate 1.081 de activităţi de conștientizare, la care au participat 7.867 de cetăţeni (şedinţe, evenimente publice etc.), ocazii cu care au fost distribuite 5.347 de pliante/flyere. În același scop, au fost intensificate activitățile de patrulare în zonele locuite preponderent de cetățeni de vârsta a III-a (din rândul cărora au fost înregistrate majoritatea victimelor), fiind legitimate 840 de persoane suspecte.

Programul local de prevenire a furturilor din buzunare/scop: menținerea sub control a situației operative în ceea ce priveşte segmentul infracţional ”furturi din buzunare, genți, poșete”, la nivelul municipiului Ploiești.

Au fost organizate 203  activităţi de informare în comunitate, fiind utilizate 3.934 materiale preventive, pentru 3.887 de beneficiari. De asemenea, pentru descurajarea comiterii acestui gen de criminalitate, au fost efectuate 320 de patrulări în zonele în care s-au produs frecvent astfel de fapte.

Programul local de prevenire a violenţei intrafamiliale a avut ca scop prevenirea faptelor comise cu violență între membrii de familie.

În acest context, au fost organizate 468 de activităţi de prevenire a violenţei intrafamiliale prin informarea a 5.867 de cetăţeni cu privire la comportamentul şi măsurile de autoprotecţie care trebuie adoptate de victimele violenţei familiale; au fost desfăşurate 823 activităţi de identificare/ monitorizare a stărilor conflictuale intrafamiliale și au fost consiliate 2.243 de persoane.

În același timp, s-au desfăşurat 324 de activități similare, care au avut un public-țintă format din 11.756 de elevi și tineri, cărora le-au fost distribuite 2.209 de exemplare ale ghidului destinat victimelor violenței în familie. Totodată, s-a intervenit cu operativitate în 1.056 de situaţii, soluţionându-se 502 cazuri privind infracţiuni de violenţă domestică.

Alte activități

Campanie de prevenire a furturilor din autovehicule: în cursul lunii iulie a fost inițiată o campanie la nivelul Poliției municipiului Ploiești și al Secției de Poliție Rurală nr. 3 Blejoi, prin care s-a urmărit prevenirea acestui gen de furt.

Până la sfârșitul anului, au fost desfăşurate 191 de activităţi de informare în comunitate (întâlniri cu caracter organizat, activități în parcări și în zonele adiacente marilor centre comerciale din zona de competență), la care au fost utilizate 075 materiale preventive, pentru 2.143 de beneficiari, și au fost efectuate 443 de patrulări în zonele în care s-au produs frecvent astfel de fapte.

Săptămâna prevenirii criminalității: organizat la nivel național în perioada 21-25 mai 2018, în județul Prahova acest eveniment a dublat activitățile informative, planificate pe fiecare domeniu în parte (fiecare zi având un alt specific), cu acțiuni cu specific polițienesc, în vederea acoperirii întregului spectru de prevenire a criminalității. Au fost desfășurate 264 de activități, având ca beneficiari 398 de elevi, 313 cadre didactice, 18 părinți și 3.675 alte persoane (vârstnici, femei, conducători auto), și au fost folosite 6.034 de materiale preventive.

Criminalitatea stradală

În 2018, infracţiunile stradale au reprezentat 3,55% din totalul sesizărilor, comparativ cu anul 2017, acestea reducându-se cu 6,58%.

Din analiza datelor privind infracţiunile stradale sesizate, se desprind următoarele aspecte:

– media judeţeană a infracţiunilor stradale sesizate în 2018 a fost de 0,73 infracţiuni/1.000 locuitori;

– în mediul urban infracţionalitatea stradală sesizată s-a redus cu 12,06%;

– infracţiunile de furt au înregistrat o scădere cu 2,99%;

– infracţiunile de tâlhărie au scăzut cu 40,68% și reprezintă 6,31% din total.

Criminalitatea în mediul rural

În anul 2018, în mediul rural s-a înregistrat o scădere cu 8,62% faţă de anul 2017.

Infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat acelaşi trend descendent, cu o scădere de 8,20%.

Furtul în mediul rural înregistrează o scădere generală cu 4,75%, sens în care exemplificăm: cele din locuinţe (-17,41%); din buzunare, poșete și genți (-29,63%) și din curți, anexe gopodărești, gospodării (-8,56%).

Și infracţiunile contra persoanei scad cu 11,13%: tâlhăriile (-52,17%); lovirile sau alte violenţe (-11,28%); amenințările (-9,84%); distrugerile (-15,31%); viol (-11,1%); ucidere din culpă (-16,67%); vătămarea corporală din culpă (-9,69%).

Siguranța rutieră și a transporturilor

În anul 2018, numărul total al accidentelor s-a redus cu 6,74%. Indicatorii specifici siguranţei rutiere se prezintă după cum urmează:

– numărul accidentelor uşoare scade cu 10,99%,

– numărul accidentelor grave crește 5,5%;

Primele cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:

 • 18,40% – traversarea neregulamentară pietoni;
 • 14% – viteza neregulamentară;
 • 13,73% – abateri ale bicicliştilor;
 • 11,5% – neacordarea de prioritate altor vehicule;
 • 10,71% – neacordarea de prioritate pietonilor.

Menţionăm că acestea au generat 68% din totalul accidentelor rutiere grave, iar sancţiunile contravenţionale dispuse pentru combaterea lor (31.044) reprezintă 43 % din totalul celor aplicate în 2018.

Precizăm că 32,41% din totalul accidentelor grave de circulaţie au fost generate de primele două cauze (abateri pietoni și viteză), iar pentru combaterea lor au fost aplicate 26.664 de sancțiuni (36,93 % din numărul total de sancțiuni).

Pe drumurile naționale din județ s-au produs cele mai multe accidente rutiere grave (144).

De asemenea, din analiza datelor statistice înregistrate în anul 2018, se poate observa că ziua din săptămână în care s-au produs cele mai multe accidente a fost vinerea – 68, la fel ca și în anul 2017 (spre deosebire de anii 2014, 2015, 2016 în care ziua cu cele mai multe accidente a fost sâmbăta), iar luna cu cele mai multe accidente rutiere a fost decembrie, când s-au înregistrat 44 de accidente.

Precizăm că parcul auto din judeţul Prahova a ajuns în prezent la un total de 287.475 autovehicule (cu 18.262 mai multe față de 2017), la care se adaugă şi cele aflate în tranzit sau înregistrate la autorităţile locale.

 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

Prezentare generală, evoluţie/activităţi/rezultat

Perioada 2014-2018

Din analiza datelor statistice, rezultă faptul că cea mai mare valoare a infracţionalităţii sesizate s-a înregistrat în anul 2014, iar pentru anii următori se constată un trend descendent. Dacă în 2015 scăderea a fost de 10,89% faţă de 2014, iar în anul 2016 de 12,87% faţă de 2015 (scăderea cea mai mare), ulterior aceasta s-a mai diminuat, ajungând la 6,98%, respectiv 7,24% în 2018 comparativ cu 2017.

Comparând extremele se constată o scădere totală de 33%.

În același context, se mai pot observa următoarele evoluţii ale infracţionalităţii prahovene:

 • infracţiunile stradale sesizate în 2018 au fost cu 29,33% mai puţine decât în 2014;
 • tâlhăriile stradale au scăzut cu 49,15%;
 • furturile de autovehicule au scăzut cu 28,57%;
 • furturile din autovehicule au scăzut cu 17,43%.

Date fiind măsurile aplicate în perioada analizată, precum şi dispunerea judicioasă a efectivelor pe teren, evidenţiem faptul că acesta este al cincilea an consecutiv în care scade infracţionalitatea stradală, fapt care denotă creşterea continuă a gradului de siguranţă a prahovenilor.

Același trend descendent se observă și la numărul total al infracțiunilor contra persoanei (-26,22%), precum și contra patrimoniului (-38,96%).

Aceeași evoluție se poate observa și în mediul rural. Din analiza indicatorilor statistici se observă reducerea pregnantă a criminalității în mediul rural cu 32%, criminalitatea contra patrimoniului reducându-se cu 42%.

Comparativ cu anul 2017:

În anul 2018, infracţiunile sesizate au scăzut cu 7,24%:

 • judiciare: -8,98%;
 • de altă natură: -4,88%.

Evoluţia principalilor indicatori ai infracţiunilor sesizate

În această perioadă, infracţiunile contra persoanei au scăzut cu 9,02%.

Ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor contra persoanei o ocupă lovirile sau alte violenţe, infracţiuni care se află pe un trend descendent (-10,42%) ca și vătămarea corporală din culpă (-4%) şi ameninţarea (-15,78%).

La infracţiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 8,54%.

Infracţiunile de furt au scăzut cu 8,85%, sens în care evidențiem: cele din locuinţe (-9,71%); din curți, anexe și gospodării (-2,38%); din societăți comerciale (-14,80% / 66,94% dintre acestea reprezentând furturi de pe raft; din buzunare, poșete și genți (-24,32%); de autovehicule (-11,11%); de animale (-7,35%).

Referitor la modurile de operare la comiterea furturilor din locuințe exemplificăm furturile: comise prin împrietenire (-32,37%), prin escaladare (-27,59%), prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau chei mincinoase (-33,33%).

În municipiul Ploiești acest gen de fapte a înregistrat o scădere cu 20 de infracțiuni.

Infracţiunile de tâlhărie prezintă o scădere substanțială de 45,45%. Tâlhăriile prin smulgere de obiecte se prezintă pe același trend descendent (-23,91%), iar în ceea ce privește tâlhăria cu legarea victimei nu s-a înregistrat nicio faptă.

Infracţiunile de înşelăciune au scăzut cu 13,23%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2018, au fost organizate şi desfășurate 37 de acţiuni și 226 controale. Au fost sesizate 109 infracțiuni și aplicate 117 sancțiuni contravenționale și au fost ridicate, în vederea confiscării : 621 de arme de diferite tipuri şi calibre; 12.497 de bucăţi muniţie; 848  kg articole pirotehnice; 104,7 kg produse de protecție a plantelor, 15 trofee de vânat etc.

Criminalitatea economico-financiară

În anul 2018 s-a pus un accent deosebit pe documentarea şi cercetarea activităţii infracţionale în cauzele complexe, care prejudiciază grav bugetul de stat, reuşindu-se, pe lângă recuperarea prejudiciului, destrurarea a 10 grupări infracţionale, cu 51 de membri, față de 6 dintre aceștia fiind dispuse măsuri preventive.

În cauzele penale soluționate cu trimitere în judecată, polițiștii serviciului au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 15.070 mii lei.

În perioada analizată, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au organizat 62 de razii și acţiuni poliţieneşti, la care au fost atrași specialiști din cadrul C.J.P.C. Prahova, D.S.V.S.A. Prahova, D.R. Vamala Prahova, I.T.M. Prahova și Biroul de Metrologie Legală Prahova.

În urma acestor activităţi preventive, în cursul anului 2018 au fost aplicate 927 de sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 4.481.217 lei, şi ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare totală de 228.531 de lei, printre care:

– 10.696 kg legume;

– 2.963 kg fructe;

– 4.172 de litri băuturi alcoolice;

– 47.120 de țigarete;

– 1.738 articole vestimentare, jucării, articole de papetărie și produse de cosmetică, în valoare de 57.262 de lei.

De asemenea, în perioada de referinţă, în cadrul activităţilor de cercetare penală desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au fost efectuate 5 activităţi de amploare, care au vizat destructurarea unor grupări infracţionale specializate în săvârșirea de fapte de evaziune fiscală, astfel:

 • muncă la negru / o percheziție la sediul unei societăți comerciale; 42 de ordonanțe de predare a înscrisurilor aduse la îndeplinire ce pot servi ca mijloc de probă/3 suspecți reținuți, față de care, ulterior, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar;
 • construcții / 20 de percheziţii domiciliare/3 suspecți reținuți inițial, ulterior sub control judiciar;
 • materiale reciclabile/ 4 percheziţii domiciliare/ un suspect reținut inițial, ulterior sub control judiciar;
 • instituții publice/3 percheziţii domiciliare/ 1 inculpat sub control judiciar;
 • contrabandă/ 34 percheziţii domiciliare/ 7 suspecți reținuți inițial, 4 arestați preventiv și 3 sub control judiciar.

Infracţionalitatea în domenii specifice

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic a constituit una dintre priorităţile Poliţiei prahovene, în condiţiile în care acesta are implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.

Au fost desfășurate 358 de acţiuni în comun cu personal silvic, au fost aplicate 805 sancţiuni contravenţionale în baza prevederilor legislaţiei în domeniul silvic și a fost confiscată cantitatea de 516 m3 material lemnos.

În scopul prevenirii şi contracarării furturilor de produse petroliere din conducte magistrale de transport, locuri de producţie şi depozitare, au fost organizate şi 115 acţiuni, controale şi filtre în mediile și locațiile unde, în mod frecvent, s-au comis fapte de natură penală şi contravenţională pe acest palier infracţional. De asemenea, au fost efectuate 6 percheziţii domiciliare şi au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3.000 lei.

Au fost constatate 73 de infracţiuni specifice, fiind recuperată cantitatea de 2.501 litri produse petroliere, după cum urmează:

– benzină:  143 litri;

– motorină:  2.198  litri;

– ţiţei: 160  litri.

Menționăm că numărul crescut de infracțiuni cu 8% s-a datorat sutragerilor de componente metalice aparținând sondelor (motoare electrice, tablă, grilaje de sondă, porți metalice și segmente de conductă dezafectate).­­­­­­­­

Şi activitatea pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei a constituit o prioritate pentru Serviciul de Ordine Publică, dat fiind caracterul său preventiv, descurajator la adresa elementelor infractoare. În acest context, au fost efectuate peste 80 de controale de specialitate pe linia sistemelor de securitate la societățile comerciale și la societățile specializate de pază și protecție care asigură paza obiectivelor de pe raza județului Prahova.

Pentru determinarea factorilor responsabili din cadrul agenților economici la adoptarea cerințelor minimale de securitate s-a urmărit, de regulă, identificarea obiectivelor care operează cu valori și prezintă vulnerabilități generatoare de riscuri la securitatea fizică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here