Marin Tudorică, șeful Poliției Sinaia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de omul de afaceri Cristian Simion, pentru fapte de corupție. Procurorii DNA Ploiești au descoperit că Marin Tudorică îl proteja pe omul de afaceri și făcea presiuni asupra subalternilor săi pentru ca pe numele lui Simion să nu fie întocmite dosare penale. De asemenea, cei doi aveau afaceri imobiliare împreună: construiau apartamente de lux pe terenurile Primăriei Sinaia. Detalii despre aceste afaceri puteți citi aici!

Vezi mai jos referatul în baza căruia a fost arestat Marin Tudorică:

“R E F E R A T cu propunere de arestare preventivă

Anul 2016, luna 01, ziua 14

Procurori (…) şi (…), ambii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus,

C O N S T A T Ă M:

La nivelul unităţii noastre de parchet s-a dispus, prin ordonanţa nr. 230/P/2015 din 02.09.2015, începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.pen., şi desfăşurarea de activităţi incompatibile cu funcţia, prev. de art.12 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 C.pen.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat următoarea situaţie de fapt:

  1. În cursul anului 2013, numitul Tudorică Marin, prin prisma calităţii de ofiţer de poliţie şi a funcţiei de comandant al Poliţiei Staţiunii Sinaia, a lăsat sa se creadă faţă de numitul Simion Cristian Bogdan, administrator al S.C. (…) S.R.L. Sinaia, că are influenţă asupra unor funcţionari publici cu atribuţii de control fiscal şi a promis că dacă va fi nevoie îi va determina pe aceştia să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în eventualitatea unor acţiuni de control ce ar fi vizat activitatea societăţii comerciale sus-menţionate.

5                                                                                                                                                                      5

În schimbul acestor promisiuni, de protejare a intereselor economico-financiare ale numitului Simion Cristian Bogdan, şi implicit ale societăţii comerciale administrate de către acesta, numitul Tudorică Marin, la data de 18.07.2013, a pretins şi primit în mod direct pentru sine, un folos material constând în folosinţa unui autoturism marca Mercedes în valoare de 60.000 USD, autoturism care se află în folosinţa acestuia şi în prezent.

Pentru a disimula, pe de o parte, provenienţa ilicită a bunului, iar pe de altă parte, înţelegerea frauduloasă de sprijinire a intereselor numitului Simion Cristian Bogdan şi a intereselor economico-financiare ale societăţii comerciale administrate de către acesta, prin traficarea influenţei, determinate de calitatea de ofiţer de poliţie şi a funcţiei de comandant al Poliţiei Staţiunii Sinaia, numitul Tudorică Marin a încheiat cu Simion Cristian Bogdan un contract de comodat, autentificat sub numărul (…) din 18.07.2013, având ca obiect folosinţa cu titlu gratuit a autoturismului marca Mercedes, proprietatea S.C. (…) S.R.L. Sinaia.

În baza înţelegerii anterioare, de protejare a intereselor economico financiare ale numitului Simion Cristian Bogdan şi implicit ale societăţii comerciale administrate de către acesta, în urma demarării la data de 09.12.2015 a unui control

antifraudă la societatea comercială S.C. (…) S.R.L. Sinaia, Tudorică Marin a fost contactat de către reprezentantul societăţii comerciale controlate, respectiv de numitul Simion Bogdan Cristian, care l-a anunţat despre activitatea de control a instituţiei ANAF.

În urma acestei informări, Tudorică Marin s-a angajat să afle detalii despre activitatea de control şi implicit să-l sprijine pe Simion Cristian Bogdan .

(.••)

În acest sens, Tudorică Marin l-a apelat pe subordonatul său, Roşca Ionuţ, în sensul ca acesta să ia legătura cu o persoană cunoscută celui din urmă şi care îşi desfăşura activitatea în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, pentru a obţine informaţii cu privire la obiectivele controlului aflat în desfăşurare, persoanele participante la control şi, cel mai important aspect, persoana din cadrul echipei de control cu drept de coordonare şi dispoziţie, (…):

(.••)

În continuare, la data de 09.12.2015, imediat după ce inspectorii antifraudă au demarat controlul de specialitate la societatea administrată de către Simion Cristian Bogdan, Roşca Ionuţ l-a contactat pe (…), inspector în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, căruia i-a solicitat în mod direct şi personal furnizarea acestor date indicând numele membrilor echipei de control, astfel:

(.••)

(…), ulterior, în cadrul unei întâlniri solicitată şi stabilită de Roşca Ionuţ, l-a informat pe acesta despre numele inspectorului antifraudă însărcinat cu coordonarea şi conducerea echipei de control, respectiv (…), (…):

(.••)

Roşca Ionuţ i-a comunicat lui Tudorică Marin despre demersurile efectuate (…),(…):

(…) reiese fără echivoc implicarea în mod direct a lui Tudorică Marin în protejarea intereselor economice şi comerciale ale lui Simion Cristian Bogdan şi ale societăţii administrate de acesta, respectiv S.C. (…) S.R.L., prin căutarea şi identificarea pârghiilor necesare contactării unor persoane angrenate în activităţi de control şi constatare, în vederea determinării acestora de a nu aplica măsurile legale sau de a nu îndeplini în mod corect şi legal îndatoririle de serviciu.

(…) a reieşit şi preocuparea celui dintâi în sensul de a cunoaşte stadiul controlului efectuat de către inspectorii antifraudă, obiectivele controlului, factorii decizionali care au hotărât această activitate, aspecte ce demonstrează în mod clar interesul lui Tudorică Marin în cadrul activităţii economice a S.C. (…) S.R.L. şi cu atât mai mult, în rezolvarea pe căi nelegale a problemelor de natură fiscală ivite în faţa instituţiilor statului, fapt ce contravine în mod evident cu atribuţiunile sale de serviciu şi cu deontologia profesională, stabilite ca şi interdicţie dar şi ca incompatibilitate de disp. art. 45 alin.1 lit. g din Legea 360/2002, privind Statutul Poliţistului.

De altfel, ulterior, la data de 12.12.2015, numitul Roşca Ionuţ, la solicitarea numitului Tudorică Marin, s-a prezentat la sediul social al S.C. (…) S.R.L. unde se desfăşura controlul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi unde a luat legătura cu inspectorul antifraudă (…), (…), faţă de care şi-a declinat calitatea de ofiţer de poliţie şi căruia i-a predat cartea de vizită, transmiţându-i mesajul că administratorul societăţii controlate, Simion Cristian Bogdan, este prietenul comandantului Poliţiei Staţiunii Sinaia, încercând în acest mod să determine pe inspectorii antifraudă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, (…): (.••)

Urmare a acestui demers, cum era şi de aşteptat, Simion Cristian Bogdan a interacţionat cu “inspectorul antifraudă (…)” ( ••), în sensul de a aştepta feedback- ul folosirii influenţei de către ofiţerul Roşca Ionuţ pentru ca societatea sa, aflată sub controlul instituţiilor statului, să beneficieze de o clemenţă determinată de o neîndeplinire sau o îndeplinire necorespunzătoare a controlului fiscal ca şi atribuţiune de serviciu, (…):

(.••)

  1. În cursul anului 2007, numitul TUDORICĂ MARIN ofiţer de poliţie cu gradul profesional de comisar şef, având funcţia de şef al Poliţiei Staţiunii Sinaia, prin interpusul Simion Cristian Bogdan, a câştigat, în urma unei licitaţii organizate de Primăria Staţiunii Sinaia, concesionarea a două loturi (terenuri) situate pe raza oraşului Sinaia, în intravilanul localităţii, la intersecţia străzilor (…) , în vederea edificării a două imobile.

Pe terenul respectiv societatea comercială S.C. (…) S.R.L., administrată de numitul (…) , a edificat două imobile în oglindă, iar ulterior construirii acestora Tudorică Marin s-a ocupat de vânzarea apartamentelor componente ale imobilelor precum şi de încasarea preţului vânzării .

Astfel, în cursul anului 2007, Primăria Staţiunii Sinaia a organizat o licitaţie care avea ca obiect concesionarea a şase parcele de teren aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale.

După publicarea anunţului de organizare a acestei licitaţii, suspectul Tudorică Marin s-a prezentat personal la Biroul de urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Primăriei Staţiunii Sinaia, jud. Prahova, pentru a se interesa în legătură cu terenurile scoase la licitaţie, (…).

După ce i-au fost arătate acestuia pe hartă poziţiile terenurilor respective suspectul a afirmat că urmează ca, prin intermediul lui Simion Bogdan Cristian, să participe la licitaţie pentru a concesiona două dintre terenurile licitate şi a spus (…) că suspectul Simion Bogdan Cristian se va prezenta pentru a cumpăra două din caietele de sarcini pentru două terenuri scoase la licitaţie, lucru care s-a şi întâmplat ulterior.

Ulterior adjudecării licitaţiei, suspectul Tudorică Marin s-a prezentat la biroul (…), care la acea dată îndeplinea funcţia de şef al Biroului de urbanism, amenajare a teritoriului şi cadastru, unde a solicitat acestuia în mod direct să-l sprijine pe suspectul Simion Cristian Bogdan în obţinerea cu celeritate a certificatului de urbanism pentru construcţiile ce urmau a fi edificate pe cele două terenuri, spunându- i totodată că împreună cu suspectul Simion Cristian Bogdan urmează să construiască o clădire cu mai multe apartamente.

Ulterior edificării imobilului situat pe terenul aflat pe strada (…) din zona cartierului (…) din oraşul Sinaia, apartamentele aflate în componenţa acestuia au fost valorificate prin vânzare către terţi cumpărători, suspectul Tudorică Marin fiind implicat direct în această activitate de comerţ în sensul postării de anunţuri pe site- urile specializate, cu imobilele oferite spre vânzare, categoria de imobil, preţul stabilit pentru categoria de imobil (apartament cu 2, 3 sau 4 camere) precum şi numerele de contact, (…) .

(.••)

Apartamentele situate în ansamblul imobiliar edificat pe str. (…) din oraşul Sinaia, au fost vândute ulterior, conform contractelor de vânzare – cumpărare autentificate sub (…) aspect relevat de interogarea în baza de date a O.C.P.I. Prahova.

Implicarea directă în efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ a suspectului Tudorică Marin, rezultă din faptul că, în perioada concesionării celor două terenuri situate pe raza staţiunii Sinaia, dar şi pe perioada construirii ansamblului de apartamente situate pe strada (…) din zona cartierului (…) din oraşul Sinaia, acesta l­a împrumutat pe Simion Cristian Bogdan cu suma de 50.000 euro, sumă provenită dintr-un împrumut purtător de dobândă acordat de (…) , (…) .

Datele existente în cauză au mai relevat faptul că, în cursul anului 2014, au fost finalizate lucrările de construcţii la un imobil aflat pe proprietatea lui Simion Cristian Bogdan, situat pe strada (…) din oraşul Sinaia, imobil compus din parter plus 4 etaje, compartimentat ca apartamente, majoritatea acestora fiind comercializate ulterior de către Simion Cristian-Bogdan, care a împărţit sumele încasate cu Tudorică Marin.

Prin ordonanţa procurorilor cu nr. de mai sus, din data de 12.01.2016, s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul comiterii unei infracţiuni de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 C.pen. rap. la art 6 din Legea nr. 78/2000, faptă comisă începând cu data de 18.07.2013, constând în oferirea şi darea în folosinţa şefului Poliţiei Staţiunii Sinaia, cu titlu gratuit, în baza unui contract de comodat, a unui autoturism marca Mercedes, aparţinând S.C. (…) S.R.L., pentru ca acesta să-şi exercite influenţa asupra funcţionarilor publici care ar fi efectuat, pe perioada derulării contractului de comodat, acţiuni de control cu privire la activitatea economică a respectivei societăţi comerciale.

Totodată, prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de

1.TUDORICĂ MARIN, pentru comiterea infracţiunilor de: -trafic de influenţă, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, prin prisma calităţii de ofiţer de poliţie si a funcţiei de comandant al Poliţiei Staţiunii Sinaia, începând cu data de 18.07.2013, a pretins si primit în mod direct pentru sine un folos material constând în folosinţa unui autoturism marca Mercedes, în valoare de 60.000 USD, de la numitul Simion Cristian, în baza unui contract de comodat autentificat sub numărul (…) din 18.07.2013, având ca obiect folosinţa cu titlu gratuit a autoturismului marca Mercedes, proprietate a S.C. (…) SRL, lăsând să se creadă, faţă de acesta, că are influenţă asupra unor funcţionari publici şi promiţând că, în eventualitatea unor controale privind activitatea economică a S.C. (…) S.R.L., dacă va fi nevoie îi va determina pe funcţionari să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, fapt materializat la data de 12.12.2015 când, prin intermediul numitului Roşca Ionuţ, a intervenit la inspectorii antifraudă care efectuau un control la S.C. (…) S.R.L., în scopul influenţării activităţii de control.

-efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, prev. de art. 12 alin.1 lit. a din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, prin interpusul Simion Cristian Bogdan, administrator la S.C. (…) S.R.L. Sinaia, a edificat în anul 2010, imobilului situat pe terenul aflat pe strada (…) din zona cartierului (…) din staţiunea Sinaia, apartamentele aflate în componenţa acestuia fiind valorificate prin vânzare către terţi cumpărători, de către Tudorică Marin, care s-a implicat direct în această activitate, în sensul efectuării de demersuri personale pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare edificării construcţiilor şi în activitatea de comercializare prin postarea de anunţuri pe site-urile specializate cu: imobilele oferite spre vânzare, categoria de imobil, preţul stabilit pentru categoria de imobil (apartament cu 2, 3 sau 4 camere) precum şi numerele de contact, (…),(…) .

(.••)

Apartamentele situate în ansamblul imobiliar edificat pe str. (…) din oraşul Sinaia au fost vândute ulterior, conform contractelor de vânzare – cumpărare autentificate (…) , aspect relevat de interogarea în baza de date a O.C.P.I. Prahova.

  1. ROSCA IONUŢ, pentru comiterea infracţiunii de: -complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen.rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în cursul lunii decembrie 2015, în calitate de ofiţer de poliţie, l-a ajutat în mod direct, cu intenţie, pe Tudorică Marin, să-şi asigure în continuare primirea folosinţei autoturismului marca Mercedes aparţinând S.C. (…) S.R.L., prin exercitarea influenţei asupra inspectorilor antifraudă aflaţi în control la respectiva societate comercială, pentru a-i determina să nu îndeplinească un act ce intră în îndatoririle de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, fapt materializat prin aceea că la data de 09.12.2015 a luat legătura cu numitul (…), inspector în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, căruia i-a solicitat în mod direct şi personal furnizarea datelor vizând obiectivele controlului, numele membrilor echipei de control, pentru ca ulterior să primească o carte de vizită aparţinând inspectorului antifraudă însărcinat cu coordonarea şi conducerea echipei de control, respectiv (…), pe care la data de 12.12.2015, când s-a deplasat la sediul S.C. (…) S.R.L., a înmânat-o acestuia comunicându-i că aceasta provine de la un prieten comun, mesaj transmis explicit în scopul influenţării activităţii de control.
  2. SIMION CRISTIAN BOGDAN, pentru comiterea infracţiunilor de: -cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 C.pen. rap. la art 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, începând cu data de 18.07.2013, a dat în mod direct un folos material constând în folosinţa unui autoturism marca Mercedes în valoare de 60000 USD (în baza unui contract de comodat autentificat sub numărul (…) din 18.07.2013, având ca obiect folosinţa cu titlu gratuit a autoturismului marca Mercedes proprietate S.C.(…) S.R.L.), lui Tudorică Marin, care prin prisma calităţii de ofiţer de poliţie şi a funcţiei de comandant al Poliţiei Staţiunii Sinaia, a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari publici şi a promis că, dacă va fi nevoie îi va determina pe aceştia să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, fapt materializat la data de 12.12.2015 când, prin intermediul numitului Roşca Ionuţ, ofiţer de poliţie şi adjunct al comandantului Poliţiei Staţiunii Sinaia, a intervenit pe lângă inspectorii antifraudă care efectuau un control la S.C. (…) S.R.L., în scopul influenţării activităţii de control.

-complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, prev. de art. 48 C.pen rap. la art. 12 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de persoană interpusă, cu intenţie, l-a ajutat pe Tudorică Marin să edifice, în anul 2010, ansamblul de apartamente situat pe terenul aflat pe strada (…) din zona cartierului (…) din oraşul Sinaia, apartamentele fiind valorificate prin vânzarea către terţi cumpărători, de către Tudorică Marin, care s-a implicat direct în această activitate, în sensul efectuării de demersuri personale pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare edificării construcţiilor şi în activitatea de comercializare prin postarea de anunţuri pe site-urile specializate cu: imobilele oferite spre vânzare, categoria de imobil, preţul stabilit pentru categoria de imobil (apartament cu 2, 3 sau 4 camere) precum şi numerele de contact, (…).

(.••)

Apartamentele situate în ansamblul imobiliar edificat pe str. (…) din oraşul Sinaia, au fost vândute ulterior, conform contractelor de vânzare – cumpărare autentificate sub (…) , aspect relevat de interogarea în baza de date a O.C.P.I. Prahova.

Prin ordonanţele procurorilor din data de 13.01.2016 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva aceloraşi persoane şi pentru comiterea aceloraşi fapte descrise mai sus.

La aceeaşi dată s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, faţă de inculpatul Roşca Ionuţ, de la data de 13.01.2016 până la data de 12.03.2016.

Prin ordonanţele procurorilor din data de 13.01.2015 s-a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore faţă de inculpaţii Tudorică Marin (măsură ce urmează să expire în ziua de 14.01.2016 la ora 19,10) şi Simion Cristian Bogdan (măsură ce urmează să expire în ziua de 14.01.2016 la ora 19,45) .

In cauză au fost administrate următoarele mijloace de probă:

(…)

În ceea ce priveşte obiectul infracţiunilor de cumpărare, respectiv trafic de influenţă, folosinţa autoturismului a fost evaluată provizoriu la suma de aproximativ 49.000 de euro.

***

Din probele mai sus-menţionate rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii Tudorică Marin şi Simion Cristian Bogdan au comis infracţiuni dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.p.p., respectiv infracţiuni de corupţie, şi pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului şi a mediului din care provin inculpaţii, se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(.••)

Competenţa soluţionării propunerii de arestare preventivă aparţine tribunalului, în conformitate cu disp. art. 224 alin. 2 rap. la art. 36 alin. 1 lit. c C.pr.pen.

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) C.p.p.,

P R O P U N E M:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.01.2016 şi până la data de 12.02.2016, a inculpaţilor:

TUDORICĂ MARIN, (. ) .

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arest preventiv al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, începând cu data de 13.01.2016, ora 19.10 şi până la data de 14.01.2016 ora 19.10, fiind asistat de apărătorul ales (…) din cadrul Baroului Prahova

SIMION CRISTIAN BOGDAN, (. ) .

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arest preventiv al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, începând cu data de 13.01.2016, ora 19.45 şi până la data de 14.01.2016 ora 19.45, fiind asistat de apărătorul ales – (…) din cadrul Baroului Prahova

Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Prahova, instanţă căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, în a cărei circumscripţie se află sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti.

PROCURORI,

(…) (…)”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here