cristi toader

Cristinel Toader, fostul director al Poliției Locale Ploiești, în prezent aflat în arest la domiciliu, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție. În rechizitoriul întocmit de procurori, împotriva lui Toader au fost formulate 11 acuzații de șantaj, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit și, nu în ultimul rând, evaziune fiscală în formă continuată.

Vă prezentăm astăzi concret care sunt faptele săvârșite de Cristinel Toader și dosarul penal care a stat la baza trimiterii acestuia în judecată. În finalul articolului, vă prezentăm integral rechizitoriul anonimizat.

Toader șantaja angajați ai Poliției Locale pentru a obține bani

Faptele de șantaj săvârșite de Toader încep din martie 2013, când în calitate de director general al Poliției Locale Ploiești, a constrâns prin amenințare cu pierderea funcției un alt angajat care era președinte al comisiei de examinare pentru concursul care se organiza în vederea ocupării funcției vacante de șef Serviciu Intervenție Rapidă. Toader l-a constrâns pe acesta să-i furnizeze subiectele de examen pentru proba scrisă înaintea susținerea examenului, pentru a le pune la dispoziție unei persoane care a câștigat astfel concursul și a obținut funcția respectivă.

Același lucru l-a făcut și în ianuarie 2014, când a constrâns un membru al comisiei de examinare să-i dea înainte subiectele pentru ocuparea funcției de şef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, proceduri pe care le-a furnizat unei alte persoane care i-a dat în schimb suma de 1.000 euro.

În martie 2014 a obținut 200 de euro, tot după ce a furnizat dinainte subiectele pentru ocuparea funcției de consilier la biroul relații cu publicul. De data aceasta, a fost amenințată o angajată care era șef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, proceduri și totodată membră a comisiei de examinare.

În luna septembrie a aceluiași an, a fost amenințat președintele comisiei de examinare pentru ocuparea funcției de șef Birou evidența persoanelor, de la care Toader a obținut subiectele de la concurs și le-a pus la dispoziția unui candidat care a obținut astfel postul.

Cristinel Toader coordona societăți comerciale prin interpuși, deși funcția nu îi permitea

În perioada 2012 – 2014, Toader a efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în scopul obținerii de bani sau alte foloase necuvenite. Deși deținea funcția publică de director al Poliției Locale Ploiești, Toader coordona prin interpuși activitatea unor societăți comerciale în care anterior a deținut calitatea de asociat/administrator sau în care asociat era chiar mama acestuia. Societățile respective au obținut mai multe contracte avantajoase, în urma cărora au fost încasate constant diverse sume de bani, care însumat valorează 2.178.016 lei, fără TVA.

Numai că aceste activităţi sunt incompatibile cu funcţia respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. 2 lit. e din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, în conformitate cu care poliţistului local îi este interzis să efectueze direct sau prin persoane interpuse activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici.

Abuz în serviciu “pe bandă rulantă”      

În perioada 2013 – 2015, Toader este acuzat de abuz în serviciu întrucât a avizat plata consumului de carburant pentru un autoturism aflat în dotarea Poliției Locale care nu a fost folosit în interesul acesteia și, totodată, a dispus plata drepturilor salariale pentru mai mulți angajați, în ciuda faptului că aceștia nu își desfășurau efectiv activitatea în cadrul instituției, ci doar în interesul personal al lui Toader, prejudiciind astfel bugetul Poliției Locale Ploiești cu 14.040,25 lei.

Abuz în serviciu a făcut și când a atribuit mai multe contracte de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și de servicii. Toader a achiziționat de la mai mulți agenți economici bunuri, lucrări și servicii, exclusiv prin cumpărare directă, în afara mediului concurențial, cu divizarea achiziţiilor publice şi folosirea unei metode de calcul care a condus la subevaluarea valorii achiziţiei, fără a o estima fundamentat, respectiv fară a asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice, iar în perioada 2013 – 2014 a participat la două programe de pregătire profesională destinate consilierilor juridici ai instituţiei, cu încălcarea disp. art. 51 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, prejudiciind bugetul instituţiei cu suma totală de 708.097,99 lei şi obţinând pentru acei agenţi economici, respectiv pentru sine un folos necuvenit în sumă totală de 571.162,34 lei.

Dările la stat nu erau plătite

Evaziune fiscală în formă continuată – este o altă acuzație pe care procurorii i-o aduc lui Cristinel Toader (acte materiale corespunzătoare numărului de facturi cu conținut nereal înregistrate în contabilitate).  În perioada 2010 – 2014, în mod repetat, în calitate de administrator de fapt al unor societăți comerciale a evidențiat în contabilitatea firmelor respective unele cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. Nu mai puțin de 564 de facturi având ca obiect prestarea de servicii fictive au fost emise către cele două societăți administrate de Toader, acesta sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului în valoare de 839.939 lei, constând în impozit pe profit în sumă totală de 336.521 lei și TVA în cuantum de 503.418 lei.

În baza rechizitoriul întocmit în urma acestor acuzații, Cristinel Toader a fost trimis în judecată pentru toate faptele enumerate mai sus. În continuare, vă prezentăm rechizitoriul complet, anonimizat:

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE Serviciul Teritorial Ploieşti Dosar nr. I90/P/2015 Operator date nr. 4472

RECHIZITORIU

17.12.2015

Procuror ……………………. din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti.

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai

sus privind pe inculpaţii:

TOADER CRISTINEL – cercetat în stare de arest la domiciliu ce expir; la data de 31.12.2015, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

şantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 207 alin. 1

şi 3 Cp., cu aplic, art 5 alin. 1 Cp.,
şantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la afit 207 alin.1 şi 3 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp.,

şantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 207 alin.

1 şi 3 Cp.,

şantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000, rap. Ia art. 207 alin.

1 şi 3 Cp.,

folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp.,

folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp.,

folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000,

efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia deţinută, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. art. 12 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (12 acte materiale),

abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.l Cp., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (3 acte materiale),

abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art 297 alin.l Cp., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (111 acte materiale corespunzătoare celor 48 contracte, 61 facturi şi 2 cursuri de pregătire profesională),

evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.l Cp. (564 acte materiale),

cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 Cp.;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele cercetate există, au fost săvârşite de inculpaţi şi că aceştia răspund penal,

In temeiul art. 327 lit. a) C.p.p., art. 315 alin. (1), lit. b) C.p.p. rap. la art. 16 alin. (1) lit. d C.p.p., art. 63 alin. (1) C.p.p. rap. la art. 46 alin. (1) C.p.p.,

DISPUN:

 1. Trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu de expiră la data de 31.12.2015 a inculpatului TOADER CRISTINEL, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– şantaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 207 alin. 1 şi 3
Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., constând în aceea că, în luna martie 2013, în
calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti, 1-a constrâns prin ameninţare
cu pierderea funcţiei de conducere pe ……………………………………. în
cadrul instituţiei respective şi preşedinte al comisiei de examinare pentru concursul
ce se organiza în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Serviciu intervenţie
rapidă, să-i furnizeze subiectele de examen pentru proba scrisă, înainte de susţinerea
acesteia, în scopul de a le pune la dispoziţia candidatului ………………… care –
în aceste împrejurări – a şi obţinut funcţia respectivă;                                          tj

 • şantaj, prev. de 131 din Legea nr. 78/2000, rap. ia art. 207 alin. 1 şi 3 Cp., cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., constând în aceea că, în luna ianuarie 2014, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti, 1-a constrâns prin ameninţare cu pierderea postului pe ……………………. şi membru în comisia de examinare pentru concursul ce se organiza la nivelul instituţiei în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, proceduri, să-i furnizeze subiectele de examen pentru proba scrisă, înainte de susţinerea acesteia, în scopul de a le pune la dispoziţia candidatei …………………………………, de la care a pretins şi primit suma de 1.000 euro;
 • şantaj, prev. de 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 207 alin. 1 şi 3 Cp., constând în aceea că, în luna martie 2014, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti, a constrâns-o prin ameninţare cu pierderea funcţiei pe ………………………….. – angajată în cadrul instituţiei respective ca şef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, proceduri şi membră a comisiei de examinare pentru concursul ce se organiza la nivelul entităţii publice menţionate în vederea ocupării funcţiei vacante de consilier la biroul relaţii cu publicul, să-i furnizeze subiectele de examen pentru proba scrisă, înainte de susţinerea acesteia, în scopul de a le pune la dispoziţia candidatului ………………………………….., de la care a pretins şi primit suma de 200 euro;
 • şantaj, prev. de 131 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 207 alin. 1 şi 3 Cp., constând în aceea că, în luna septembrie 2014, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti, 1-a constrâns prin ameninţare cu pierderea funcţiei de conducere pe ……………………… – ……………….. în cadrul instituţiei respective şi preşedinte al comisiei de examinare pentru concursul ce se organiza în vederea ocupării funcţiei vacante de şef birou evidenţa persoanelor, să introducă în plicurile ce trebuiau să conţină subiectele pentru proba scrisă concepute de comisia de examinare, în locul acestora, subiecte aduse de el, în scopul de a-1 favoriza pe candidatul ……………….., care – în aceste împrejurări – a şi obţinut funcţia respectivă;
 • folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de 12 lit b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., constând în aceea că, în luna martie 2013, ca director general al Poliţiei Locale Ploieşti, a furnizat candidatului la funcţia de şef Serviciu intervenţie rapidă – …………………., înainte de proba scrisă a examenului ce se desfăşura la nivelul instituţiei publice respective, subiectele pentru concurs, pe care i le-a înmânat personal în format letric, în scopul obţinerii de către acesta a postului respectiv;
 • folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp., constând în aceea că, în luna ianuarie 2014, ca director general al Poliţiei Locale Ploieşti, a furnizat candidatului la funcţia de şef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, proceduri – ……………………, înainte de proba scrisă a examenului organizat la unitatea respectivă, subiectele pentru concurs, pe care i le-a înmânat personal în formă scrisă, primind în schimb de la aceasta suma de 1.000 euro;
 • folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art 12 lit. b din Legea 78/2000, constând în aceea că, în luna martie 2014, ca director general al Poliţiei Locale Ploieşti, a furnizat candidatului la funcţia de consilier la biroul relaţii cu publicul – ………………………, înainte de susţinerea examenului, subiectele pentru proba scrisă pe care i le-a înmânat personal, în format letric, primind în schimb de la acesta suma de 200 euro;
 • efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia deţinută, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art art. 12 lit a teza I din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (12 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2012 – 2014, deşi deţinea funcţia publică de director general al Poliţiei Locale Ploieşti, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a coordonat prin   persoane   interpuse   întreaga   activitate   …………………………..

……………………..   (în   care   a  deţinut  anterior  calitatea  de asociat/administrator) şi ……………………….. (la care mama sa a avut calitatea de asociat), desfăşurând în numele acestora activităţi cu titlu oneros, producătoare de venituri pentru sine sau pentru altul, astfel: Contract nr. 102/16.05.2012 încheiat de ……………………… (Ia data semnării contractului această din urmă societate numindu-se ………………………….. în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 167.953 lei, fără TVA;

Contract nr. 126/01.09.2012 încheiat de …………………………… în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 47.670 lei, fară TVA;

Contract nr. 22/01.10.2012 încheiat de S………………………., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 430.110 lei, fără TVA;

Contract nr. 218/11.10.2012 încheiat de …………………………….., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 473.706 lei, fară TVA; Contract   f.n./25.01.2013 încheiat   de ……………………………………………, în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 201.395 lei, fară TVA; Contract nr. 05/16.08.2013 încheiat de …………………………………….. în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 71.830 lei, fară TVA; Contract nr. 59/15.06.2013 încheiat de ………………………….., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 16.722 lei, fară TVA;

Contract nr. 52/05.03.2012 încheiat de ……………………………………, în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 13.428 iei, fară TVA; Contract nr. 100 A/01.12.2013 încheiat de ………………………………, în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 3.548 lei, fară TVA; Contract nr. 02/01.10.2012 încheiat de ………………………………., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 578.586 lei, fără TVA; Contract nr. 106 A/01.12.2013 încheiat de ……………………………………………………………., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 46.086 lei, fără TVA;

Contract nr. 220/01.04.2014 încheiat de …………………………………………………., în baza căruia, prima dintre acestea a declarat (conform D 394), livrări în sumă de 126.982 lei, fără TVA;

activităţi incompatibile cu funcţia respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. 2 lit. e din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, în conformitate cu care poliţistului local îi este interzis să efectueze direct sau prin persoane interpuse activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici;

– abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.l Cp., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (3 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 2013 – 2015, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti şi ordonator terţiar de credite, cu intenţie, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale – prin încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute de art. 21 alin. 3 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, art. 23 alin. 1 din Legea nr 273/2006

privind finanţele publice locale şi art. 5 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv – a avizat plata consumurilor de carburant pentru un autoturism aflat în dotarea instituţiei care nu a fost utilizat în interesul acesteia şi a dispus plata drepturilor salariale către angajaţii ………………………………. (poliţist local), ………………………… (conducător auto), deşi aceştia nu şi-au desfăşurat efectiv activitatea în cadrul şi în interesul entităţii angajatoare, conform fişei postului, prejudiciind bugetul acesteia cu suma totală de 14.040,25 lei, reprezentând:

 • 489, 25 lei contravaloarea carburantului consumat de autoturismul marca …………………..cu nr. de înmatriculare ……………….., în perioada 14.01.2015 -02.03.2015, care nu a fost folosit în interesul Poliţiei Locale Ploieşti, ci al Primăriei Ploieşti;
 • 599 lei contravaloarea drepturilor băneşti acordate conducătorului auto ………………., în perioada ianuarie 2015 – 02.04.2015, care a condus acest autoturism în interesul Primăriei Ploieşti;
 • 952 lei contravaloarea drepturi/or băneşti acordate în perioada mai 2013 -august 2014 angajatei Poliţiei Locale Ploieşti – ………………. – care a fost pontată şi remunerată necuvenit, în realitate aceasta desfăşurând activităţi comerciale private, în interesul personal al inculpatului;

sume ce reprezintă – totodată – foloasele necuvenite obţinute de Primăria Ploieşti şi …………………………;

– abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.l Cp., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. (111 acte materiale corespunzătoare celor 48 contracte, 61 facturi şi 2 cursuri de pregătire profesională), constând în aceea că, în perioada 2012 – 2014, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti şi ordonator terţiar de credite, cu intenţie, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale – prin încălcarea dispoziţiilor legale prev. de art. 2 alin. 1, 2 şi 3 din H.G. nr. 925/2006 (pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de achiziţie publică) cu referire ia dispoziţiile art. 2 alin. 2 lit. d şi f din O.U.G. nr. 34/2006, art. 17, 23 şi 25 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi a dispoziţiilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi art. 23 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a achiziţionat de la mai mulţi agenţi economici bunuri, lucrări şi servicii, exclusiv prin cumpărare directă, în afara mediului concurenţial, cu divizarea achiziţiilor publice şi folosirea unei metode de calcul care a condus la subevaluarea valorii achiziţiei, fără a o estima fundamentat, respectiv fară a asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice, iar în perioada 2013 – 2014 a participat la două programe de pregătire profesională destinate consilierilor juridici ai instituţiei, cu încălcarea disp. art. 51 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, prejudiciind bugetul instituţiei cu suma totală de 708.097,99 lei şi obţinând pentru acei agenţi economici, respectiv pentru sine un folos necuvenit în sumă totală de 571.162,34 lei, sume reprezentând:

– 49.308,10 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de furnizare piese auto nr. 144/13.12.2012; furnizare piese auto nr. 30/20.05.2013; prestări servicii reparaţii, întreţinere auto, revizii ITP nr. 31/20.05.2013; execuţii reparaţii întreţinere auto nr. 70/25.02.2014 şi furnizare piese auto schimb nr. 71/25.02.2014, toate încheiate cu ……………………….., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 37.836,68 lei;

-144.896,16 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de service, întreţinere şi reparaţii echipamente de birou nr. 24/08.05.2013; service întreţinere şi reparaţii server nr. 25/08.05.2013; service întreţinere şi servicii sisteme climatizare nr. 26/08.05.2013; service şi întreţinere IT nr. 27/08.05.2013; furnizare produse nr. 40/11.07.2013; service şi întreţinere sisteme climatizare nr. 72/03.03.2014; service întreţinere IT nr. 72 bis/03.03.2014; service întreţinere, reparaţii echipamente de birou nr. 73/03.03.2014; service, întreţinere reparaţii server nr. 74/03.03.2014; furnizare produse nr. 123/22.08.2014 şi a achiziţiilor directe de bunuri (tonere, rechizite, aparate aer condiţionat, imprimante) prin intermediul a 33 facturi, toate cu …………………………, care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 103.831,55 lei;

 • 103,13 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractului de servicii formare profesională nr. 102/25.11.2013 cu Unitatea Protejată Autorizată …………………………., contract prin care ………………………………….. a obţinut un folos necuvenit de aceeaşi valoare;
 • 591,43 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de lucrări zugrăveli şi parchet nr. 38/28.06.2013; lucrări zugrăveli şi montat parchet nr. 47/04.09.2013; lucrări reparaţii interioare nr. 53/02.10.2013 cu ……………………………………………….., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 39.186,64 lei;

-12.647,93 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor lucrări instalaţii sanitare nr. 94/07.10.2013, lucrări sanitare nr. 111/16.12.2013 cu ………………………….., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de aceeaşi valoare;

-22.071,63 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractului de lucrări igienizare şi renovare nr. 96/14.10.2013 cu S…………………………………… care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 17.799,70 lei;

-1.888 lei – prejudiciul (recuperat) cauzat în urma încheierii şi derulării contractului lucrări montare acoperiş şi recondiţionare 3 uşi nr. 112/19.12.2013 cu ……………………………., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 1.522,58 Iei;

–  44,240 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractului execuţie lucrări amenajări cameră pentru şedinţe nr. 144/20.10.2014 cu ………………………., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 2.419,35 lei, alături de ………………………………….……………………. – 32.258,07 lei şi de …………………….. -1.000 lei;

–    95,227,28 lei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de achiziţie echipamente de lucru nr. 45/03.09.2013; nr. 46/04.09.2013; nr. 48/05.09.2013; nr. 97/06.11.2013; nr. 99/14.11.2013; nr. 101/25.11.2013; nr. 103/28.11.2013; nr. 125/01.09.2014 cu …………………………, care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 80.624,16 lei;

-17.608 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de servicii de transport persoane nr. 115/13.09.2012; nr. 7/28.02.2013; nr. 10/29.03.2013; nr. 11/05.04.2013; nr. 20/30.04.2013 cu ………………………, care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 14.200 lei;

–  9.672 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de servicii de transport persoane nr. 49/12.09.2013 şi nr. 105/29.11.2013 cu ………….. …………………….., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 7.800 Iei;

 • 44.089,04 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de servicii de transport persoane nr. 96/03.04.2014; nr. 135/29.09.2014 şi nr. 146/03.11.2014 cu …………………………. care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 35.555,68 lei;
 • 325,23 Iei – prejudiciul cauzat în urma încheierii şi derulării contractelor de achiziţie servicii informatice de asistenţă tehnică nr. 1/03.01.2013, nr. 6/25.02.2013, nr. 9/29.03.2013, nr. 19/30.04.2013, nr. 1/09.01.2014 şi nr. 76/03.03.2014 cu ………………………………., care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 71.230,04 lei;
 • 757,80 lei – prejudiciul cauzat în urma achiziţiei directe de rechizite şi consumabile pentru calculator prin intermediul a 26 facturi emise de …………………………, care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 48.998,23 lei;

23,372,26 Iei – prejudiciul cauzat în urma achiziţiei directe de rechizite şi consumabile pentru calculator prin intermediul a 2 facturi emise de …………………………, care a obţinut în acest mod un folos necuvenit de 18.848,60 lei;

– 1.300 lei ~ prejudiciul cauzat în urma participării sale la două programe de pregătire profesională destinate consilierilor juridici ai Poliţiei Locale Ploieşti, obţinând pentru sine un folos necuvenit de aceeaşi valoare;

– evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.l lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.l Cp. (564 acte materiale corespunzătoare numărului de facturi cu conţinut nereal înregistrate în contabilitate), constând în aceea că, în perioada 2010-2014, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator de fapt al …………………………. prin evidenţierea în contabilitatea acestora a unor cheltuieli care nu aveau la baza operaţiuni reale, constând în 564 facturi având ca obiect prestarea de servicii fictive emise de …………………………….. (pe care ~ de asemenea le-a coordonat în fapt) către cele doua societăţi, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul statului în valoare de 839.939 Iei, constând în impozit pe profit în sumă totală de 336,521 lei (din care 233.017 lei pe ………………………. şi 103.504 lei pe ………………………………..) şi TVA aferentă în cuantum de 503.418 lei (din care 348.325 lei pe ……………………….şi 155.093 Iei pe ………………………………………………

– cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 Cp.

 1. Trimiterea în judecată a inculpatei persoane juridice ………………………………………………………………………………., pentru săvârşirea infracţiunii de
  evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.l lit c şi alin.2 din
  Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.l Cp. (400 acte materiale
  corespunzătoare numărului de facturi cu conţinut nereal înregistrate în
  contabilitate), constând în aceea că, în perioada 2010-2014, în mod repetat şi în
  baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu
  aveau la bază operaţiuni reale, constând în 400 facturi având ca obiect prestarea de
  servicii fictive emise de …………………………………………………………………………………………………………………., sustrăgându-se – astfel – de ia plata
  obligaţiilor fiscale către bugetul statului în valoare totală de 581.342 lei din care
  233.017 lei – impozit pe profit şi 348.325 lei – T.V.A. aferentă.

III.        Trimiterea în judecată a inculpatei persoane juridice ………………………………………………………………………….., pentru săvârşirea
infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.l lit. c
din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art 35 alin.l Cp. (164 acte materiale
corespunzătoare numărului de facturi cu conţinut nereal înregistrate în
contabilitate), constând în aceea că, în perioada 2010-2014, în mod repetat şi în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu
aveau Ia bază operaţiuni reale, constând în 164 facturi având ca obiect prestarea de
servicii fictive emise de …………………………………………………………………….. , sustrăgându-se – astfel – de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul statului în valoare totală de 258.597 lei din care 103.504 lei – impozit pe profit şi 155.093 lei – T.V.A. aferentă.

 1. Clasarea cauzei cu privire la infracţiunea prev. de 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, pretins comisă de ………………………………………………………………………………………………………………………….., întrucât există o cauză de neimputabilitate prevăzută de lege şi anume constrângerea morală (art. 25 Cp.).
 2. Disjungerea cauzei cu privire la infracţiunea prev. de 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, pretins comisă de către ……………………………………………………………………………………….
 1. Disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de ………………………………………………………………………… – în calitate de suspecte sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare
  de bani, prev. de art. 29 alin.l lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35
  alin.l Cp.

VII.    Disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţa de
suspectul …………………………. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de
mită, prev. de art. 289 alin.l Cp. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, faptă
denunţată de TOADER CRISTINEL.

VIII. Disjungerea cauzei în legătură cu pretinsa săvârşire a infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.l Cp. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 de către Toader Cristinel, faptă denunţată de …………………..

 1. Disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de 48 alin.l Cp. rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin.l Cp., faţă de reprezentanţii ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de administratorii de drept – persoane fizice – ai ………………………………………………. şi stabilirii participaţiei penale a acestora la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (564 facturi).
 3. Disjungerea cauzei cu privire la posibila comitere a infracţiunii de deturnare a licitaţiei publice, prev. de 246 Cp. de către ……………………………………………………………………………………..

Disjungerea cauzei în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 12 lit b din Legea nr. 78/2000 de către …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XIII. Disjungerea cauzei pentru efectuarea de cercetări vizând complicitatea la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 48 alin.l Cp. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art 297 alin.l Cp., de către ……………………………………………………………………….

In temeiul art 329 Cp.p., prezentul rechizitoriu însoţit de trei copii certificate şi de dosarul de urmărire penală se transmite Tribunalului Prahova, instanţă competentă sa judece cauza în fond, urmând a se cita:

INCULPAŢII:

TOADER CRISTINEL, —————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————                          ;

PĂRŢILE CIVILE:

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, B-dul Independenţei, nr. 21, judeţul

Prahova

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, str. Aurei Vlaicu, nr. 22, judeţul Prahova

MARTORII:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conform prevederilor art. 274 alin. 1 Cp.p., solicităm obligarea inculpaţilor Ia plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă totală de 10.000 lei, astfel: 5.000 lei – TOADER CRISTINEL, respectiv 5.000 lei – …………………… şi ……………………………., câte 2.500 lei fiecare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here