În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.

OBIECTIVE:

În derularea activităţilor specifice, Poliţia de Frontieră Română a vizat atingerea următoarelor obiective:

 • Gestionarea eficientă a migraţiei ilegale şi a infracţionalității transfrontaliere înregistrate în zona de competenţă teritorială a poliţiei de frontieră, prin implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi combatere a acestora, coordonarea – în limitele şi condiţiile stabilite de lege – activităţilor desfăşurate de structurile subordonate şi derularea efectivă de acţiuni de investigare şi cercetare a infracţiunilor circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere.
 • Aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, într-o manieră unitară şi coerentă în acord cu atribuţiile conferite de legislația specifică domeniului de activitate.
 • Monitorizarea, coordonarea și evaluarea permanentă a activităților privind executarea controlului la frontiere, a modului de implementare a aquis-ului Schengen la nivelul structurilor subordonate şi urmărirea aplicării celor mai bune practici europene în activitatea de control la frontiere.
 • Asigurarea unei reprezentări de înalt nivel a statului român, a M.A.I. şi P.F.R. în relaţiile de cooperare cu structurile similare din ţările vecine, cu structurile partenere din ţările membre U.E., cu agenţiile europene, precum şi cu alte instituţii cu care se colaborează.
 • Asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.
 • Gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate la nivelul instituţiei.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI:

 • Valorile de trafic înregistrate în punctele de control de trecerea frontierei au fost de aproximativ 700.000 treceri persoane (49.200.000 cetăţeni U.E. şi 10.500.000 cetăţeni non-U.E.) şi 16.150.000 mijloace de transport.

În comparaţie cu anul trecut, valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera României au crescut, în ansamblu, cu 6%, dar pe secţiuni de frontieră s-a constatat o creştere semnificativă la graniţa cu Bulgaria cu aproximativ 30% şi la frontiera aeriană de 20%.

În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a efectuat verificări sistematice asupra cetăţenilor din state membre UE şi non-UE care tranzitează frontiera, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 458 din 2017, în scopul prevenirii tranzitării frontierei de către persoane, provenite din state aflate în zonele de conflict și care pot derula activităţi ce reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii interne şi externe. S-a avut în vedere atât creşterea gradului de securitate al frontierelor externe U.E., cât şi respectarea legislaţiei interne şi apărarea interesului naţional.

A fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei, efectivele poliţiştilor de frontieră care şi-au desfăşurat activitatea la controlul de frontieră şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.

Din punct de vedere structural, pe parcursul anului 2017, instituţia noastră a întreprins măsuri de eficientizare a cadrului organizatoric, în scopul asigurării personalului necesar pentru desfășurarea, în condiții optime, a controlului la frontieră. Astfel, a fost reorganizată activitatea la nivelul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroport București Otopeni, în contextul creșterii substanțiale a traficului de pasageri și modificării infrastructurii aeroportuare.

Totodată, s-a suplimentat numărul de posturi  în alte cinci puncte ale poliției de frontieră aeroportuare – Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Bacău, având în vedere creşterea valorilor de trafic.

La frontiera româno-bulgară a fost inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei Lipnița, deschiderea acestuia înscriindu-se în sfera consolidării relaţiilor bilaterale dintre cele două state, răspunzând dezideratelor acestora de promovare şi susţinere a intereselor comune, respectiv au fost deschise în regim temporar 10 puncte de trecere la frontiera româno-ungară.

 • În anul 2017 au fost constatate 591 fapte ilegale din care 8.436 infracţiuni şi 8.155 contravenţii.

Cele mai multe infracţiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegală a frontierei (2.852 fapte), urmate de infracţiunile de natură economico-financiară, inclusiv contrabanda cu bunuri (1.264 fapte) şi braconajul piscicol (727 fapte).

Anul trecut, la frontiera cu Serbia au fost depistate cele mai multe fapte de natură penală, numărul acestora reprezentând 22,4% din numărul de infracţiuni constatate la frontiera României, iar cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate la frontiera cu R. Moldova (32,9% din numărul total).

În anul 2017 nu s-a permis intrarea în ţară unui număr de 5.462 cetăţeni străini ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară. Principalele motive pentru care a fost dispusă măsura de nepermitere a intrării în ţară au fost: nu deţine o viză valabilă sau un permis de şedere valabil, respectiv nu posedă documentaţia necesară pentru a justifica scopul şi condiţiile de şedere.

De asemenea, în urma controalelor desfăşurate nu sa permis intrarea în ţară pentru 105 cetăţeni străini care erau semnalaţi ca o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale.

Totodată, la controlul de frontieră au fost depistate 132.800 alerte Schengen ori naționale, respectiv au fost predate autorităţilor competente 2.824 persoane, cetăţeni români şi străini, date în urmărire generală.

 • Pe linia migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră au depistat în zona de competenţă 5.846 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare în ţară şi 3.006 pe sensul de ieşire, mare parte dintre ei acţionând ilegal la frontieră organizaţi în grupuri de migranţi, cu sprijinul unor traficanţi.
  • au fost depistate 738 grupuri de migranţi si 239 călăuze/transportatori, cetăţeni români şi străini, implicate în sprijinirea migranţilor în încercarea de a trece ilegal frontiera.
  • 4.706 au fost depistați acționând ilegal la frontiera verde, 683 dintre migranții depistați au încercat să treacă ilegal frontiera ascunși în mijloace de transport, iar celelalte 457 de persoane au fost depistate încercând să treacă ilegal folosindu-se de alte metode (documente de călătorie și vize false, substituire de persoană, evitarea controlului de frontieră etc.)
  • 600 persoane au solicitat acordarea statutului de azilant la structurile politiei de frontieră, fiind predate reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări pentru întreprinderea măsurilor legale.

De asemenea, în perioada de referinţă, în peste 1.000 de cazuri s-a intervenit pentru prevenirea intrării ilegale a migranților la frontiera româno-sârbă.

În ceea ce priveşte naţionalitatea persoanelor depistate în tentativă de trecere ilegală a frontierei, se constată că cei mai multi cetăţeni provin din următoarele ţări: Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, Turcia, Kosovo, India, Albania şi Bangladesh.

Anul 2017 a reprezentat a provocare din punct de vedere al migraţiei ilegale, sens în care Poliţia de Frontieră Română a întreprins măsuri ferme în toate zonele de competenţă în vederea depistării şi reţinerii persoanelor care nu respectă regimul frontierei de stat, scopul fiind creşterea gradului de siguranţă la frontierele României.

Din analizele efectuate la nivelul instituţiei, s-a stabilit că România rămâne, în continuare, o ţară de tranzit pentru migranţii ilegali, în drumul acestora spre statele din Vestul Europei.

Chiar dacă indicatorii statistici arată o creştere a numărului de migranţi faţă de anul 2016 (când au fost 1.624 de cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera), România, comparativ cu frontierele altor state U.E., nu s-a confruntat cu un aflux masiv de persoane care încearcă să treacă fraudulos graniţa, situaţia fiind eficient gestionată şi este atent monitorizată in continuare.

Astfel, pentru gestionarea eficientă a fenomenului, au fost dispuse, progresiv, măsuri pentru creşterea capacităţii operative în zona de competenţă, constând în:

 • intensificarea supravegherii frontierei prin dispozitive eficiente care să acopere zonele de responsabilitate, în special zonele de risc identificate la nivelul sectoarelor poliţiei de frontieră;
 • întărirea dispozitivului de supraveghere al frontierei de stat prin desfăşurarea unor acţiuni comune cu alte instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul General pentru Aviație). Acţiunile de cooperare inter-instituţională s-au desfăşurat în diferite zone aflate în competenţa Poliţiei de Frontieră Române situate la graniţa de sud şi sud-vest;
 • folosirea la capacitate maximă a aparaturii de observare pe timp de zi / noapte şi suplimentarea mijloacelor tehnice de mobilitate și supraveghere în vederea creșterii capacității operative la frontieră – echipamente mobile de supraveghere, echipamente portabile pe principiul termoviziunii, autospeciale de supraveghere pe principiul termoviziunii şi mijloace de mobilitate terestră;
 • suplimentarea cu personal din cadrul structurilor operative centrale şi teritoriale, care să acționeze în mod progresiv în zona de frontieră.

Măsuri de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat au fost dispuse şi la Marea Neagră, Poliția de Frontieră Română, prin Garda de Coastă, dispunând de dotările și capacitățile navale necesare pentru a asigura atât patrularea și intervenția pe mare, cât şi pentru a gestiona actiunile de tip S.A.R. (search and rescue).

Dacă la frontiera cu Serbia presiunea migraţionistă a fost relativ constantă pe tot parcursul anului, în a doua parte a anului trecut a fost testată şi ruta de la Marea Neagră. Astfel, la Marea Neagră s-au înregistrat şase cazuri, în care 537 de migranți din Irak, Iran, Pakistan, Siria şi Afganistan, bărbaţi, femei şi copii,  au încercat să ajungă ilegal în România, din Turcia, cu ajutorul a şase ambarcaţiuni.

Intervenţiile au fost dificile pentru poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, având în vedere că persoanele în cauză se aflau în pericol, din cauza ambarcaţiunilor supraaglomerate sau a condițiilor meteo nefavorabile. În toate cazurile au fost declanşate acțiuni S.A.R. (search and rescue) care s-au finalizat cu aducerea în siguranță a celor aflați la bord, în porturile românești, unde au fost demarate procedurile specifice în astfel de situații (asistență medicală, identificare, înregistrare, amprentare etc.). De asemenea, au fost facute cercetări sub coordonarea procurorilor, fiind identificate la bordul celor şase ambarcaţiuni, pe lângă numărul total de migranţi, 12 traficanţi ai grupurilor de migranți (cetățeni turci, un cetățean bulgar, un sirian, un irakian și un cetățean cipriot), care au fost prezentați instanței, în prezent aceştia fiind arestaţi preventiv.

Cazuri semnificative

47 cetățeni străini, opriţi la frontiera cu Serbia. În perioada 14-15 aprilie 2017poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în cooperare cu I.J.J. Timiș și Gruparea de Jandarmi Mobilă, au depistat în zona de frontieră a județelor Caraș-Severin și Timș, mai multe grupuri formate din 47 de cetăţeni din Pakistan, Bangladesh, Irak și Iran, care au încercat să intre ilegal în România, cu scopul de a ajunge în ţări din vestul Europei. Poliţiştii de frontiera au desfășurat cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, totodată fiind informate autorităţile de frontieră sârbe în vederea punerii în aplicare a acordului de readmisie.

111 persoane intenţionau să iasă ilegal din România, ascunse în interiorul unui automărfar. În data de 21.04.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac II – Csanadpalota au depistat 111 persoane din Irak, Siria, Iran, Afganistan, Pakistan şi India, solicitante de azil în România, care au încercat să iasă ilegal din ţară, ascunse în interiorul unui automărfar condus de un cetăţean român. Poliţiştii de frontieră au întocmit persoanelor în cauză acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, iar şoferului român pentru complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

16 cetăţeni irakieni, opriţi la frontiera cu Bulgaria. În data de 15.05.2017, acționând în baza unei informații primită de la un polițist de frontieră aflat în timpul liber, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Negru Vodă au depistat în apropierea frontierei de stat şaisprezece cetăţeni irakieni, care au încercat să intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cetățenii irakieni au declarat că au fost transportaţi până în apropierea frontierei de stat cu un vehicul, de către doi cetăţeni bulgari a căror identitate nu o cunosc, contra sumei de 500 euro de persoană. În cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de intrare în ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, iar grupul de 16 cetăţeni irakieni a fost predat, în baza protocolului român-bulgar, autorităţilor bulgare.

Trei persoane, cercetate pentru călăuzirea a 154 de migranţi pe Marea Neagră. În data de 12.09.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat în Marea Neagră o ambarcaţiune pe care se aflau peste 150 de persoane, la aproximativ 32 mile marine Est Midia, care se îndrepta spre cele teritoriale româneşti. Ambarcațiunea, care a plutit în derivă, a transmis prin sistemul radio mesaje de ajutor, vremea fiind nefavorabilă (vânt puternic, mare de gradul 5), astfel navele Poliției de Frontieră Române împreună cu o ambarcaţiune civilă de pe platformele petroliere aflate în zonă, au acţionat conform procedurilor internaţionale, prin iniţierea unei acţiune de tip S.A.R. pentru a oferi sprijin şi asistenţă ambarcațiunii aflate în pericol, aceasta fiind remorcată şi escortată în Portul Midia. În cadrul audierilor, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că la bordul ambarcaţiunii se aflau 154 de cetățeni irakieni și iranieni(56 de copii și 98 adulți) care intenţionau să ajungă în mod ilegal în ţara noastră. De asemenea, au fost identificate 3 călăuze (un irakian, un iranian și un turc) care au fost cercetate sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de trafic de migranţi, trecere frauduloasă a frontierei de stat, conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător și punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă şi care au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

 • Pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu bunuri
  • Au fost constatate 53 infracţiuni de natură economico-financiară şi 1.211 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală, valoarea bunurilor confiscate fiind de 109,5 milioane lei. Au fost depistate 253 persoane în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri.
  • Au fost reţinute în vederea confiscării 4,9 milioane pachete ţigări, cu o valoare aproximativă de 47 de milioane lei, peste 500 kg tutun şi au fost identificate şi destructurate 38 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 163 persoane.

Cazuri semnificative

Rețea de contrabandă cu ţigări, cu ramificaţii internaţionale, destructurată de polițiștii de frontieră. Unul dintre cazurile semnificative, înregistrate în anul 2017 – ce a vizat destructurarea unei ample rețele ce acționa în sfera contrabandei cu țigări și avea ramificații la nivel internațional – a fost documentat de ofițeri ai Direcției de Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere din Inspectoratului General și lucrători ai Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Pentru anihilarea grupului infracțional, s-a colaborat cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, SELEC, reprezentanți ai autorităților spaniole, bulgare și britanice, fiind efectuate 38 percheziții domiciliare, în România și 51, în SpaniaÎn cauză, au fost confiscate pachete cu țigări în valoare de aproximativ 1 milion euro și s-a reușit reținerea în vederea arestării a 30 persoane din România, Bulgaria și Spania, membrii ai rețelei infracționale.

Aproximativ 8 tone de tutun vrac, descoperite la P.T.F. Bechet. În data de 30.11.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Bechet au descoperit într-un automarfar condus de un cetăţean polonez, aproximativ 8 tone de tutun mărunţit, ascunse prin metoda capac în camionul încărcat cu detergent. Cu ocazia cercetărilor, şoferul nu a putut prezenta documente justificative de provenienţă pentru tutun şi a declarat că nu ştia despre existenţa acestuia în interiorul automarfarului. Drept urmare, întreaga cantitate de tutun vrac, respectiv 7.920 kg, a fost ridicată de către lucrătorii vamali în vederea expertizării, iar în cauză polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de introducere sau scoatere din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.

Peste 240.000 de pachete cu țigări, ascunse într-un TIR prin metoda capac. În data de 25 septembrie 2017, ca urmare a faptului că remorca unui TIR a fost semnalată de câinele specializat în detectarea tutunului, polițiștii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – jud. Satu-Mare, au efectuat un control asupra mijlocului de transport. Astfel, au descoperit aproximativ 249.000 (498 de baxuri) de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, ascunse într-un automarfar, cu care călătoreau doi cetăţeni români şi în care era transportată tocătura de lemn din Ucraina in Romania. Cercetările în cauză sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, iar la finalizarea acestora se vor lua măsurile legale ce se impun.

Aproximativ 250.000 de pachete țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră la bordul unei ambarcațiuni. În data de 20.09.2017, în urma informațiilor furnizate de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat, la aproximativ 14 mile marine est Shabla, ambarcațiunea RAMONA, sub pavilion Slovenia, pe care au supravegheat-o până la intrarea în Portul Mangalia. Echipajul navei era format din patru bărbaţi, trei cetăţeni ucraineni si un cetăţean R. Moldova, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani. În urma controlului efectuat asupra yacht-ului, au fost depistate 250.000 de pachete cu țigări marca Toros 2005, de provenienţă Duty Free. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă calificată, faptă prevăzută la art. 270, alin. 3 raportat la art. 274 din Legea 86 din 2006 privind Codul Vamal al României. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

 •  Alte bunuri reţinute în vederea confiscării:
  • 28.663 litri de alcool;
  • 8,8 kg bijuterii din aur și argint;
  • 914.000 Euro și USD;
  • 88,5 kg chihlimbar.

Cazuri semnificative

Peste 88 de kilograme de chihlimbar, ascunse într-o autoutilitară. În data de 5 decembrie 2017, polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat doi bărbaţi cu dublă cetățenie româno-ucraineană, care au încercat să scoată din ţară peste 88 kg de chihlimbar, ascunse în compartimentul marfă al autoutilitarei cu care se deplasau. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270, lit. a, alin.2 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, iar întreaga cantitate de chihlimbar, a cărui valoare se ridică la suma de 89.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

182.000 dolari nedeclarați și ascunși în torpedoul mașinii unui cetățean bulgar. În luna iulie 2017, poliţiştii de frontieră giurgiuveni au depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu un cetățean bulgar de origine vietnameză care a încercat să scoată din țară suma de 182.000 dolari. Bani erau ascunşi în torpedou și pentru că bărbatul nu deținea documente care să justifice legalitatea provenienței și deținerii acestora, au fost indisponibilizați până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” și ”dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni”, fapte prevăzute și pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. B din Legea 241/2005, combinat cu art. 29, alin. 1, litera c din Legea 656/2002.

 •  Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost constatate 182 fapte de natură infracţională, fiind depistate bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, precum:
  • 71.400 articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;
  • 18.360 produse cosmetice şi de parfumerie;
  • 6.990 perechi încălţăminte;
  • 1.224.070 alte produse (electronice, electrice, jucarii, accesorii telefoane etc.)
 • Alte descoperiri înregistrate în anul 2017, au fost:
  • 151 autovehicule suspecte a fi furate;
  • 99 de arme, majoritatea neletale, 6.087 cartușe (majoritatea de vânătoare) și peste 684 kg de materiale pirotehnice si 210.000 petarde (artificii, petarde etc);
  • 35,19 kg canabis, 1,67 kg cocaină, 17 grame hașiș, 391.444 bucăți, 29.603 fiole și 0,92 kg substanțe anabolizante, 161 kg alte substanțe stupefiante, 4,2 kg alte substante interzise şi 11.620 produse farmaceutice.

Caz semnificativ

Doi cetăţeni brazilieni, depistaţi pe aeroportul Otopeni cu aproximativ două kilograme de cocaină ingerate în stomac. În data de 10.11.2017, doi cetăţeni brazilieni, care au încercat să introducă în ţară aproximativ două kilograme de droguri ingerate în stomac, au fost depistaţi în incinta Aeroportului Henri Coandă – Otopeni, de către poliţişti de frontieră şi lucrătorii vamali. Substanţa a fost descoperită în urma unui control efectuat cu aparatul cu raze X aflat în dotarea Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportul Internaţional Henry Coandă, iar în urma analizei de laborator substanţa a reacționat pozitiv ca fiind cocaină. Pe numele celor doi cetăţeni brazilieni a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc, iar Tribunalului Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 zile.

 • Pe linia combaterii si prevenirii braconajului piscicol, au fost constatate 727 infracţiuni de braconaj piscicol, aplicate 590 sancţiuni contravenţionale în valoare de 130.050 lei şi ridicate în vederea confiscării:
  • 99 ambarcaţiuni;
  • 60 motoare barcă;
  • 38.087 m plase monofilament;
  • 875 unelte de pescuit;
  • 9.772 kg peşte;
  • 15,3 kg icre.

Caz semnificativ

Ambarcaţiune ucraineană surprinsă la braconat în Marea Neagră de nava Poliţiei de Frontieră MAI 2110. În data de 15.04.2017, nava MAI 2110 din cadrul Grupului de Nave Sulina a identificat, cu ajutorul aparaturii de termoviziune din dotare, la aproximativ 40 de mile marine travers de localitatea Sfântul Gheorghe, o ambarcaţiune de proveniență ucraineană, suspectă de activităţi de pescuit ilegal în Zona Economică Exclusivă a României. La bordul acesteia au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării 16 plase de pescuit în lungime totală de 1.536 metri și cantitatea de 447 kilograme calcan în stare proaspătă, în valoare totală de 17.687 lei, ce a fost predată unei societăţi comerciale de profil, conform procedurilor legale. Totodată, ambarcaţiunea tip catamaran împreună cu membrii echipajului, patru cetăţeni ucraineni cu vârste cuprinse între 34 şi 40 de ani, au fost predați autorităţilor ucrainene în vederea continuării  cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de pescuit comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit; producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament; pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie, pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale.

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ:

În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a participat la 13 operaţiuni comune şi un proiect pilot  organizate sub egida FRONTEX și a detaşat în cadrul operaţiunilor:

 • 370 poliţişti de frontieră;
 • 4 nave maritime;
 • 3 autospeciale cu termoviziune;
 • 6 echipaje canine;
 • 27 autospeciale de patrulare;
 • 46 autoturisme de serviciu.

Anul trecut, poliţiştii de frontieră de pe navele Poliției de Frontieră Române au avut o contribuție importantă în misiunile desfășurate în Marea Egee şi Marea Mediterana, prin salvarea a peste 1.800 de persoane aflate pe ambarcaţiuni supraaglomerate, în pericol să se scufunde.

Modul de acţiune al poliţiştilor de frontieră români este apreciat constant de colegii europeni, experţi FRONTEX, cu ocazia participării la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau în alte state. Totodată, prin profesionalismul şi devotamentul demonstrate în aceste acţiuni, conducerea Frontex a apreciat România, în dese ocazii, ca fiind un etalon, activ şi serios implicat în securizarea graniţelor europene.

În cursul anului 2017 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de cooperare cu structurile similare din Republica Ungară, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Republica Serbia şi Ucraina, precum și din statele membre ale Uniunii Europene, fiind desfăşurate activităţile specifice conform prevederilor acestora la care au participat 545 reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră.

S-a pus accent pe colaborarea cu statele vecine, sens în care şeful Poliţiei de Frontieră Române a avut întâlniri bilaterale cu toţi şefii instituţiilor care gestionează frontierele acestora. S-a urmărit, în mod special, intensificarea schimbului de informaţii, dispunerea unor măsuri comune pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurarea unui nivel înalt de supraveghere şi control ale frontierei de stat.

În anul 2017, Poliția de Frontieră Română a preluat Președinția Forumului de Cooperare de la Marea Neagră, la întâlnirea organizată cu șefii instituțiilor de frontieră din toate statele riverane stabilindu-se noi forme de cooperare menite a gestiona, în comun, fenomenele infracționale specifice zonei maritime, precum și un schimb de experiență și de personal cu ocazia misiunilor desfășurate la bordul navelor.

De asemenea, s-a participat la activitățile Forumului European privind Funcțiile de Pază de Coastă, precum și la exercițiul comun destinat pregătirii statelor membre pentru implementarea politicii maritime integrate și dezvoltării cooperării între instituții.

În anul 2017, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a găzduit mai multe vizite ale oficialilor europeni, printre care comisarului UE pentru securitatea Uniunii Europene, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos la București şi ambasadorul Germaniei la București. Cu aceste ocazii, a fost reiterată concluzia rapoartelor de evaluare Schengen că Poliţia de Frontieră Română asigură un nivel înalt de supraveghere și control la frontierele europene.

În scopul sprijinirii acțiunilor de prevenire și combatere a migrației ilegale, traficului cu autoturisme furate, contrabandei ori altor fapte de natură penală, s-a intensificat colaborarea prin intermediul celor șapte puncte/centre/birouri de contact, aflate în puncte strategice ale ţării, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea poliţişti de frontieră români, împreună cu ofiţeri detaşaţi din alte state europene. Astfel, în anul 2017, au fost înregistrate peste 21.000 cereri de asistență inter-instituțională.

UTILIZARE RESURSE

Dinamica de personal:

 • aproximativ 88% procent de încadrare cu personal;
 • peste 82% din personalul încadrat îşi desfăşoară activitatea în domeniul operativ şi 18% în cadrul structurilor.

Asemeni tuturor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia de Frontieră Română s-a confruntat cu o creştere a deficitului de personal la nivelul tuturor structurilor ca urmare a solicitarilor de incetare a raporturilor de serviciu. Astfel, în anul 2017, au trecut în rezervă 821 angajați, P.F.R. reuşind să acopere deficitul de personal, necesar desfăşurării activităţii de supraveghere si control, prin dispunerea unor măsuri speciale pentru asigurarea funcționalității la parametri optimi.

În acest context, au fost efectuate demersurile necesare pentru încadrarea posturilor rămase vacante, atât cu absolvenţii unităţilor de învăţământ cu specific „Poliție de Frontieră”/alte unități ce oferă specializarea necesară P.F.R., cât şi prin încadrare directă, din sursă externă.

De asemenea, au fost suplimentate cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, sens în care, la sesiunea de admitere septembrie 2017, la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, au fost repartizate 280 de locuri,faţă de 150 câte au fost iniţial.

Pregătire profesională:

 • 1.300 poliţişti de frontieră au participat la cursuri organizate de către instituţiile de învăţământ ale P.F.R., M.A.I.  sau instituţii nationale specializate;
 • 680 poliţişti de frontieră au participat la cursuri de pregătire, specializare şi perfecţionare organizate sub egida FRONTEX, EUROPOL,CEPOL etc.

Antrenare / motivare personal:

 • 1.063 politisti de frontiera recompensaţi;
 • 160 poliţişti de frontieră sancţionaţi disciplinar.

În urma măsurilor implementate pe linia prevenirii si combaterii actelor de coruptie, în anul 2017, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române s-au înregistrat 94 cazuri de rezistenţă la corupţie (desistări), fiind sesizate imediat structurile teritoriale D.G.A.

Resurse materiale:

Componența tehnică a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (S.I.S.F.) este constituită din subsistemele suport ale acestuia, astfel: control, supraveghere, comunicaţii fixe voce şi date, comunicaţii radio mobile profesionale, tehnologia informaţiei, infrastructură, mobilitate şi suport logistic integrat.

Acest lucru a permis Poliţiei de Frontieră Române să folosească toate resursele disponibile într-un mod coordonat şi unitar, ceea ce este foarte eficient și important pentru asigurarea securităţii frontierei. S-au modernizat sistemele de comunicatii voce-date și sistemul informatic al Politiei de Frontiera, s-a asigurat mentenanța și modernizarea unor sisteme și echipamente de supraveghere, respectiv au fost executate lucrări de reabilitare la mai multe sedii ale structurilor P.F.R.

Nivelul actual de dotare asigură suportul misiunilor operative specifice Poliţiei de Frontieră Române, gradul de înzestrare al mijloacelor de mobilitate şi supraveghere de la structurile P.F.R. fiind cuprins între 45 şi 80%.

Luând în calcul vechimea în exploatare, se constată un grad de îmbătrânire de peste 60% la toate categoriile de tehnică, fapt care atrage, pe de o parte riscul depăşirii performanţelor tehnice şi operaţionale, iar pe de altă parte creşterea costurilor pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare.

Resurse financiare:

 • Fonduri bugetare: execuția bugetară a fost în proporție de 99,94% și s-a urmărit respectarea disciplinei financiare, asigurarea finanţării corespunzătoare, atât a activităţilor de supraveghere şi control a frontierei, cât şi a activităţilor financiar-logistice ale structurilor P.F.R., asigurării echilibrului financiar între ordonatori terţiari subordonaţi şi încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor aprobate.

În ceea ce privește modul de gestionare al resurselor financiare, acestea au fost utilizate atât pentru acordarea drepturilor financiare ale personalului, cât și pentru achiziția de bunuri materiale necesare instituției, plata utilităților, carburanți etc.

În cadrul activităților de control derulate de către reprezentanți ai Curții de Conturi, nu au fost înregistrate neconformități sau abateri de la legislația în vigoare.

 •  Fonduri financiare nerambursabile: Poliţia de Frontieră Română, prin intermediul structurilor de specialitate, a gestionat proiecte finanţate din FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ, precum şi proiecte finanţate din alte tipuri de fonduri europene (programe, mecanisme, instrumente financiare nerambursabile) pentru care finanţatori sunt Comisia Europeană, alte organisme, autorităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale.
 • Programe derulate din fondul pentru securitate internă – În cadrul programului național aferent Fondului pentru Securitate Internă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a elaborat și obţinut aprobarea unui număr 9 fișe detaliate de proiect în valoare de 9.345.700 euro şi au fost semnate 11 contracte de finanţare în valoare de 11.691.700 euro, prioritare fiind acţiunile care au vizat menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de supraveghere, echipamentelor, sistemelor informatice şi de comunicaţii existente, achiziția de echipamente pentru controlul documentelor, precum şi achiziția de autospeciale de supraveghere.

La data de 01.12.2017 a fost  revizuit Programul național aferent Fondului pentru Securitate Internă componenta Frontiere și Vize 2014-2020 prin suplimentarea fondurilor alocate cu suma de 18.500.000 euro la Acțiunea Specifică pentru echipamente Frontex, pentru achiziţionarea a trei şalupe de intervenţie şi o navă maritimă de patrulare, care pot fi detaşate în cadrul operaţiunilor comune FRONTEX.

 • Proiecte finanţate din granturi ale comisiei, programe de cercetare-dezvoltare, fonduri structurale şi programe de cooperare transfrontaliere – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române participă în consorții, ca beneficiar, partener sau aplicant în 14 proiecte în valoare de 1.756.000 euro. 

PRIORITĂȚI 2018

Pentru anul 2018, Poliţia de Frontieră Română îşi propune implementarea măsurilor ce vizează domeniul frontierei cuprinse în strategiile naţionale, precum şi actele normative comunitare, după cum urmează:

 Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră şi în spaţiul de liberă circulaţie, inclusiv prin introducerea și utilizarea unor tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, în funcție de necesitățile operative;

 • Monitorizarea şi evaluarea în permanenţă a modului de acţiune privind controlul frontierei de stat, urmărind respectarea prevederilor aquis-ului Schengen, precum şi implementarea recomandărilor experţilor europeni;
 • Susţinerea şi promovarea marilor proiecte europene strategice în materie de management al frontierelor externe şi imigraţiei, respectiv elaborarea unor politici eficiente în aceste domenii;
 • Desfăşurarea activităţilor necesare pentru absorbţia la un nivel maxim a fondurilor comunitare nerambursabile destinate securizării frontierei externe a Uniunii Europene;
 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare / cooperare, atât în plan intern, cât şi în plan internaţional cu autorităţile cu atribuţii în managementul frontierelor şi cu structurile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ţări vecine şi terţe;
 • Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale, precum şi menţinerea la un nivel ridicat al gradului de pregătire al personalului propriu, în vederea aplicării corecte a legislației naționale și comunitare;
 • Asigurarea transparenței instituționale și a deschiderii către cetățean, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind Pasagerii.

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.

OBIECTIVE:

În derularea activităţilor specifice, Poliţia de Frontieră Română a vizat atingerea următoarelor obiective:

 • Gestionarea eficientă a migraţiei ilegale şi a infracţionalității transfrontaliere înregistrate în zona de competenţă teritorială a poliţiei de frontieră, prin implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi combatere a acestora, coordonarea – în limitele şi condiţiile stabilite de lege – activităţilor desfăşurate de structurile subordonate şi derularea efectivă de acţiuni de investigare şi cercetare a infracţiunilor circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere.
 • Aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, într-o manieră unitară şi coerentă în acord cu atribuţiile conferite de legislația specifică domeniului de activitate.
 • Monitorizarea, coordonarea și evaluarea permanentă a activităților privind executarea controlului la frontiere, a modului de implementare a aquis-ului Schengen la nivelul structurilor subordonate şi urmărirea aplicării celor mai bune practici europene în activitatea de control la frontiere.
 • Asigurarea unei reprezentări de înalt nivel a statului român, a M.A.I. şi P.F.R. în relaţiile de cooperare cu structurile similare din ţările vecine, cu structurile partenere din ţările membre U.E., cu agenţiile europene, precum şi cu alte instituţii cu care se colaborează.
 • Asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.
 • Gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate la nivelul instituţiei.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI:

 • Valorile de trafic înregistrate în punctele de control de trecerea frontierei au fost de aproximativ 700.000 treceri persoane (49.200.000 cetăţeni U.E. şi 10.500.000 cetăţeni non-U.E.) şi 16.150.000 mijloace de transport.

În comparaţie cu anul trecut, valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera României au crescut, în ansamblu, cu 6%, dar pe secţiuni de frontieră s-a constatat o creştere semnificativă la graniţa cu Bulgaria cu aproximativ 30% şi la frontiera aeriană de 20%.

În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a efectuat verificări sistematice asupra cetăţenilor din state membre UE şi non-UE care tranzitează frontiera, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 458 din 2017, în scopul prevenirii tranzitării frontierei de către persoane, provenite din state aflate în zonele de conflict și care pot derula activităţi ce reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii interne şi externe. S-a avut în vedere atât creşterea gradului de securitate al frontierelor externe U.E., cât şi respectarea legislaţiei interne şi apărarea interesului naţional.

A fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei, efectivele poliţiştilor de frontieră care şi-au desfăşurat activitatea la controlul de frontieră şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.

Din punct de vedere structural, pe parcursul anului 2017, instituţia noastră a întreprins măsuri de eficientizare a cadrului organizatoric, în scopul asigurării personalului necesar pentru desfășurarea, în condiții optime, a controlului la frontieră. Astfel, a fost reorganizată activitatea la nivelul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroport București Otopeni, în contextul creșterii substanțiale a traficului de pasageri și modificării infrastructurii aeroportuare.

Totodată, s-a suplimentat numărul de posturi  în alte cinci puncte ale poliției de frontieră aeroportuare – Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Bacău, având în vedere creşterea valorilor de trafic.

La frontiera româno-bulgară a fost inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei Lipnița, deschiderea acestuia înscriindu-se în sfera consolidării relaţiilor bilaterale dintre cele două state, răspunzând dezideratelor acestora de promovare şi susţinere a intereselor comune, respectiv au fost deschise în regim temporar 10 puncte de trecere la frontiera româno-ungară.

 • În anul 2017 au fost constatate 591 fapte ilegale din care 8.436 infracţiuni şi 8.155 contravenţii.

Cele mai multe infracţiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegală a frontierei (2.852 fapte), urmate de infracţiunile de natură economico-financiară, inclusiv contrabanda cu bunuri (1.264 fapte) şi braconajul piscicol (727 fapte).

Anul trecut, la frontiera cu Serbia au fost depistate cele mai multe fapte de natură penală, numărul acestora reprezentând 22,4% din numărul de infracţiuni constatate la frontiera României, iar cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate la frontiera cu R. Moldova (32,9% din numărul total).

În anul 2017 nu s-a permis intrarea în ţară unui număr de 5.462 cetăţeni străini ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară. Principalele motive pentru care a fost dispusă măsura de nepermitere a intrării în ţară au fost: nu deţine o viză valabilă sau un permis de şedere valabil, respectiv nu posedă documentaţia necesară pentru a justifica scopul şi condiţiile de şedere.

De asemenea, în urma controalelor desfăşurate nu sa permis intrarea în ţară pentru 105 cetăţeni străini care erau semnalaţi ca o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale.

Totodată, la controlul de frontieră au fost depistate 132.800 alerte Schengen ori naționale, respectiv au fost predate autorităţilor competente 2.824 persoane, cetăţeni români şi străini, date în urmărire generală.

 • Pe linia migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră au depistat în zona de competenţă 5.846 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare în ţară şi 3.006 pe sensul de ieşire, mare parte dintre ei acţionând ilegal la frontieră organizaţi în grupuri de migranţi, cu sprijinul unor traficanţi.
  • au fost depistate 738 grupuri de migranţi si 239 călăuze/transportatori, cetăţeni români şi străini, implicate în sprijinirea migranţilor în încercarea de a trece ilegal frontiera.
  • 4.706 au fost depistați acționând ilegal la frontiera verde, 683 dintre migranții depistați au încercat să treacă ilegal frontiera ascunși în mijloace de transport, iar celelalte 457 de persoane au fost depistate încercând să treacă ilegal folosindu-se de alte metode (documente de călătorie și vize false, substituire de persoană, evitarea controlului de frontieră etc.)
  • 600 persoane au solicitat acordarea statutului de azilant la structurile politiei de frontieră, fiind predate reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări pentru întreprinderea măsurilor legale.

De asemenea, în perioada de referinţă, în peste 1.000 de cazuri s-a intervenit pentru prevenirea intrării ilegale a migranților la frontiera româno-sârbă.

În ceea ce priveşte naţionalitatea persoanelor depistate în tentativă de trecere ilegală a frontierei, se constată că cei mai multi cetăţeni provin din următoarele ţări: Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, Turcia, Kosovo, India, Albania şi Bangladesh.

Anul 2017 a reprezentat a provocare din punct de vedere al migraţiei ilegale, sens în care Poliţia de Frontieră Română a întreprins măsuri ferme în toate zonele de competenţă în vederea depistării şi reţinerii persoanelor care nu respectă regimul frontierei de stat, scopul fiind creşterea gradului de siguranţă la frontierele României.

Din analizele efectuate la nivelul instituţiei, s-a stabilit că România rămâne, în continuare, o ţară de tranzit pentru migranţii ilegali, în drumul acestora spre statele din Vestul Europei.

Chiar dacă indicatorii statistici arată o creştere a numărului de migranţi faţă de anul 2016 (când au fost 1.624 de cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera), România, comparativ cu frontierele altor state U.E., nu s-a confruntat cu un aflux masiv de persoane care încearcă să treacă fraudulos graniţa, situaţia fiind eficient gestionată şi este atent monitorizată in continuare.

Astfel, pentru gestionarea eficientă a fenomenului, au fost dispuse, progresiv, măsuri pentru creşterea capacităţii operative în zona de competenţă, constând în:

 • intensificarea supravegherii frontierei prin dispozitive eficiente care să acopere zonele de responsabilitate, în special zonele de risc identificate la nivelul sectoarelor poliţiei de frontieră;
 • întărirea dispozitivului de supraveghere al frontierei de stat prin desfăşurarea unor acţiuni comune cu alte instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul General pentru Aviație). Acţiunile de cooperare inter-instituţională s-au desfăşurat în diferite zone aflate în competenţa Poliţiei de Frontieră Române situate la graniţa de sud şi sud-vest;
 • folosirea la capacitate maximă a aparaturii de observare pe timp de zi / noapte şi suplimentarea mijloacelor tehnice de mobilitate și supraveghere în vederea creșterii capacității operative la frontieră – echipamente mobile de supraveghere, echipamente portabile pe principiul termoviziunii, autospeciale de supraveghere pe principiul termoviziunii şi mijloace de mobilitate terestră;
 • suplimentarea cu personal din cadrul structurilor operative centrale şi teritoriale, care să acționeze în mod progresiv în zona de frontieră.

Măsuri de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat au fost dispuse şi la Marea Neagră, Poliția de Frontieră Română, prin Garda de Coastă, dispunând de dotările și capacitățile navale necesare pentru a asigura atât patrularea și intervenția pe mare, cât şi pentru a gestiona actiunile de tip S.A.R. (search and rescue).

Dacă la frontiera cu Serbia presiunea migraţionistă a fost relativ constantă pe tot parcursul anului, în a doua parte a anului trecut a fost testată şi ruta de la Marea Neagră. Astfel, la Marea Neagră s-au înregistrat şase cazuri, în care 537 de migranți din Irak, Iran, Pakistan, Siria şi Afganistan, bărbaţi, femei şi copii,  au încercat să ajungă ilegal în România, din Turcia, cu ajutorul a şase ambarcaţiuni.

Intervenţiile au fost dificile pentru poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, având în vedere că persoanele în cauză se aflau în pericol, din cauza ambarcaţiunilor supraaglomerate sau a condițiilor meteo nefavorabile. În toate cazurile au fost declanşate acțiuni S.A.R. (search and rescue) care s-au finalizat cu aducerea în siguranță a celor aflați la bord, în porturile românești, unde au fost demarate procedurile specifice în astfel de situații (asistență medicală, identificare, înregistrare, amprentare etc.). De asemenea, au fost facute cercetări sub coordonarea procurorilor, fiind identificate la bordul celor şase ambarcaţiuni, pe lângă numărul total de migranţi, 12 traficanţi ai grupurilor de migranți (cetățeni turci, un cetățean bulgar, un sirian, un irakian și un cetățean cipriot), care au fost prezentați instanței, în prezent aceştia fiind arestaţi preventiv.

Cazuri semnificative

47 cetățeni străini, opriţi la frontiera cu Serbia. În perioada 14-15 aprilie 2017poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în cooperare cu I.J.J. Timiș și Gruparea de Jandarmi Mobilă, au depistat în zona de frontieră a județelor Caraș-Severin și Timș, mai multe grupuri formate din 47 de cetăţeni din Pakistan, Bangladesh, Irak și Iran, care au încercat să intre ilegal în România, cu scopul de a ajunge în ţări din vestul Europei. Poliţiştii de frontiera au desfășurat cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, totodată fiind informate autorităţile de frontieră sârbe în vederea punerii în aplicare a acordului de readmisie.

111 persoane intenţionau să iasă ilegal din România, ascunse în interiorul unui automărfar. În data de 21.04.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac II – Csanadpalota au depistat 111 persoane din Irak, Siria, Iran, Afganistan, Pakistan şi India, solicitante de azil în România, care au încercat să iasă ilegal din ţară, ascunse în interiorul unui automărfar condus de un cetăţean român. Poliţiştii de frontieră au întocmit persoanelor în cauză acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, iar şoferului român pentru complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

16 cetăţeni irakieni, opriţi la frontiera cu Bulgaria. În data de 15.05.2017, acționând în baza unei informații primită de la un polițist de frontieră aflat în timpul liber, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Negru Vodă au depistat în apropierea frontierei de stat şaisprezece cetăţeni irakieni, care au încercat să intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cetățenii irakieni au declarat că au fost transportaţi până în apropierea frontierei de stat cu un vehicul, de către doi cetăţeni bulgari a căror identitate nu o cunosc, contra sumei de 500 euro de persoană. În cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de intrare în ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, iar grupul de 16 cetăţeni irakieni a fost predat, în baza protocolului român-bulgar, autorităţilor bulgare.

Trei persoane, cercetate pentru călăuzirea a 154 de migranţi pe Marea Neagră. În data de 12.09.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat în Marea Neagră o ambarcaţiune pe care se aflau peste 150 de persoane, la aproximativ 32 mile marine Est Midia, care se îndrepta spre cele teritoriale româneşti. Ambarcațiunea, care a plutit în derivă, a transmis prin sistemul radio mesaje de ajutor, vremea fiind nefavorabilă (vânt puternic, mare de gradul 5), astfel navele Poliției de Frontieră Române împreună cu o ambarcaţiune civilă de pe platformele petroliere aflate în zonă, au acţionat conform procedurilor internaţionale, prin iniţierea unei acţiune de tip S.A.R. pentru a oferi sprijin şi asistenţă ambarcațiunii aflate în pericol, aceasta fiind remorcată şi escortată în Portul Midia. În cadrul audierilor, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că la bordul ambarcaţiunii se aflau 154 de cetățeni irakieni și iranieni(56 de copii și 98 adulți) care intenţionau să ajungă în mod ilegal în ţara noastră. De asemenea, au fost identificate 3 călăuze (un irakian, un iranian și un turc) care au fost cercetate sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de trafic de migranţi, trecere frauduloasă a frontierei de stat, conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător și punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă şi care au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

 • Pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu bunuri
  • Au fost constatate 53 infracţiuni de natură economico-financiară şi 1.211 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală, valoarea bunurilor confiscate fiind de 109,5 milioane lei. Au fost depistate 253 persoane în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri.
  • Au fost reţinute în vederea confiscării 4,9 milioane pachete ţigări, cu o valoare aproximativă de 47 de milioane lei, peste 500 kg tutun şi au fost identificate şi destructurate 38 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 163 persoane.

Cazuri semnificative

Rețea de contrabandă cu ţigări, cu ramificaţii internaţionale, destructurată de polițiștii de frontieră. Unul dintre cazurile semnificative, înregistrate în anul 2017 – ce a vizat destructurarea unei ample rețele ce acționa în sfera contrabandei cu țigări și avea ramificații la nivel internațional – a fost documentat de ofițeri ai Direcției de Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere din Inspectoratului General și lucrători ai Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Pentru anihilarea grupului infracțional, s-a colaborat cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, SELEC, reprezentanți ai autorităților spaniole, bulgare și britanice, fiind efectuate 38 percheziții domiciliare, în România și 51, în SpaniaÎn cauză, au fost confiscate pachete cu țigări în valoare de aproximativ 1 milion euro și s-a reușit reținerea în vederea arestării a 30 persoane din România, Bulgaria și Spania, membrii ai rețelei infracționale.

Aproximativ 8 tone de tutun vrac, descoperite la P.T.F. Bechet. În data de 30.11.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Bechet au descoperit într-un automarfar condus de un cetăţean polonez, aproximativ 8 tone de tutun mărunţit, ascunse prin metoda capac în camionul încărcat cu detergent. Cu ocazia cercetărilor, şoferul nu a putut prezenta documente justificative de provenienţă pentru tutun şi a declarat că nu ştia despre existenţa acestuia în interiorul automarfarului. Drept urmare, întreaga cantitate de tutun vrac, respectiv 7.920 kg, a fost ridicată de către lucrătorii vamali în vederea expertizării, iar în cauză polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de introducere sau scoatere din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.

Peste 240.000 de pachete cu țigări, ascunse într-un TIR prin metoda capac. În data de 25 septembrie 2017, ca urmare a faptului că remorca unui TIR a fost semnalată de câinele specializat în detectarea tutunului, polițiștii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – jud. Satu-Mare, au efectuat un control asupra mijlocului de transport. Astfel, au descoperit aproximativ 249.000 (498 de baxuri) de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, ascunse într-un automarfar, cu care călătoreau doi cetăţeni români şi în care era transportată tocătura de lemn din Ucraina in Romania. Cercetările în cauză sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, iar la finalizarea acestora se vor lua măsurile legale ce se impun.

Aproximativ 250.000 de pachete țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră la bordul unei ambarcațiuni. În data de 20.09.2017, în urma informațiilor furnizate de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat, la aproximativ 14 mile marine est Shabla, ambarcațiunea RAMONA, sub pavilion Slovenia, pe care au supravegheat-o până la intrarea în Portul Mangalia. Echipajul navei era format din patru bărbaţi, trei cetăţeni ucraineni si un cetăţean R. Moldova, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani. În urma controlului efectuat asupra yacht-ului, au fost depistate 250.000 de pachete cu țigări marca Toros 2005, de provenienţă Duty Free. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă calificată, faptă prevăzută la art. 270, alin. 3 raportat la art. 274 din Legea 86 din 2006 privind Codul Vamal al României. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

 •  Alte bunuri reţinute în vederea confiscării:
  • 28.663 litri de alcool;
  • 8,8 kg bijuterii din aur și argint;
  • 914.000 Euro și USD;
  • 88,5 kg chihlimbar.

Cazuri semnificative

Peste 88 de kilograme de chihlimbar, ascunse într-o autoutilitară. În data de 5 decembrie 2017, polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat doi bărbaţi cu dublă cetățenie româno-ucraineană, care au încercat să scoată din ţară peste 88 kg de chihlimbar, ascunse în compartimentul marfă al autoutilitarei cu care se deplasau. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270, lit. a, alin.2 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, iar întreaga cantitate de chihlimbar, a cărui valoare se ridică la suma de 89.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

182.000 dolari nedeclarați și ascunși în torpedoul mașinii unui cetățean bulgar. În luna iulie 2017, poliţiştii de frontieră giurgiuveni au depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu un cetățean bulgar de origine vietnameză care a încercat să scoată din țară suma de 182.000 dolari. Bani erau ascunşi în torpedou și pentru că bărbatul nu deținea documente care să justifice legalitatea provenienței și deținerii acestora, au fost indisponibilizați până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” și ”dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni”, fapte prevăzute și pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. B din Legea 241/2005, combinat cu art. 29, alin. 1, litera c din Legea 656/2002.

 •  Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost constatate 182 fapte de natură infracţională, fiind depistate bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, precum:
  • 71.400 articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;
  • 18.360 produse cosmetice şi de parfumerie;
  • 6.990 perechi încălţăminte;
  • 1.224.070 alte produse (electronice, electrice, jucarii, accesorii telefoane etc.)
 • Alte descoperiri înregistrate în anul 2017, au fost:
  • 151 autovehicule suspecte a fi furate;
  • 99 de arme, majoritatea neletale, 6.087 cartușe (majoritatea de vânătoare) și peste 684 kg de materiale pirotehnice si 210.000 petarde (artificii, petarde etc);
  • 35,19 kg canabis, 1,67 kg cocaină, 17 grame hașiș, 391.444 bucăți, 29.603 fiole și 0,92 kg substanțe anabolizante, 161 kg alte substanțe stupefiante, 4,2 kg alte substante interzise şi 11.620 produse farmaceutice.

Caz semnificativ

Doi cetăţeni brazilieni, depistaţi pe aeroportul Otopeni cu aproximativ două kilograme de cocaină ingerate în stomac. În data de 10.11.2017, doi cetăţeni brazilieni, care au încercat să introducă în ţară aproximativ două kilograme de droguri ingerate în stomac, au fost depistaţi în incinta Aeroportului Henri Coandă – Otopeni, de către poliţişti de frontieră şi lucrătorii vamali. Substanţa a fost descoperită în urma unui control efectuat cu aparatul cu raze X aflat în dotarea Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportul Internaţional Henry Coandă, iar în urma analizei de laborator substanţa a reacționat pozitiv ca fiind cocaină. Pe numele celor doi cetăţeni brazilieni a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc, iar Tribunalului Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 zile.

 • Pe linia combaterii si prevenirii braconajului piscicol, au fost constatate 727 infracţiuni de braconaj piscicol, aplicate 590 sancţiuni contravenţionale în valoare de 130.050 lei şi ridicate în vederea confiscării:
  • 99 ambarcaţiuni;
  • 60 motoare barcă;
  • 38.087 m plase monofilament;
  • 875 unelte de pescuit;
  • 9.772 kg peşte;
  • 15,3 kg icre.

Caz semnificativ

Ambarcaţiune ucraineană surprinsă la braconat în Marea Neagră de nava Poliţiei de Frontieră MAI 2110. În data de 15.04.2017, nava MAI 2110 din cadrul Grupului de Nave Sulina a identificat, cu ajutorul aparaturii de termoviziune din dotare, la aproximativ 40 de mile marine travers de localitatea Sfântul Gheorghe, o ambarcaţiune de proveniență ucraineană, suspectă de activităţi de pescuit ilegal în Zona Economică Exclusivă a României. La bordul acesteia au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării 16 plase de pescuit în lungime totală de 1.536 metri și cantitatea de 447 kilograme calcan în stare proaspătă, în valoare totală de 17.687 lei, ce a fost predată unei societăţi comerciale de profil, conform procedurilor legale. Totodată, ambarcaţiunea tip catamaran împreună cu membrii echipajului, patru cetăţeni ucraineni cu vârste cuprinse între 34 şi 40 de ani, au fost predați autorităţilor ucrainene în vederea continuării  cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de pescuit comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit; producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament; pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie, pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale.

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ:

În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a participat la 13 operaţiuni comune şi un proiect pilot  organizate sub egida FRONTEX și a detaşat în cadrul operaţiunilor:

 • 370 poliţişti de frontieră;
 • 4 nave maritime;
 • 3 autospeciale cu termoviziune;
 • 6 echipaje canine;
 • 27 autospeciale de patrulare;
 • 46 autoturisme de serviciu.

Anul trecut, poliţiştii de frontieră de pe navele Poliției de Frontieră Române au avut o contribuție importantă în misiunile desfășurate în Marea Egee şi Marea Mediterana, prin salvarea a peste 1.800 de persoane aflate pe ambarcaţiuni supraaglomerate, în pericol să se scufunde.

Modul de acţiune al poliţiştilor de frontieră români este apreciat constant de colegii europeni, experţi FRONTEX, cu ocazia participării la operaţiunile comune desfăşurate pe teritoriul României sau în alte state. Totodată, prin profesionalismul şi devotamentul demonstrate în aceste acţiuni, conducerea Frontex a apreciat România, în dese ocazii, ca fiind un etalon, activ şi serios implicat în securizarea graniţelor europene.

În cursul anului 2017 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de cooperare cu structurile similare din Republica Ungară, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Republica Serbia şi Ucraina, precum și din statele membre ale Uniunii Europene, fiind desfăşurate activităţile specifice conform prevederilor acestora la care au participat 545 reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră.

S-a pus accent pe colaborarea cu statele vecine, sens în care şeful Poliţiei de Frontieră Române a avut întâlniri bilaterale cu toţi şefii instituţiilor care gestionează frontierele acestora. S-a urmărit, în mod special, intensificarea schimbului de informaţii, dispunerea unor măsuri comune pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurarea unui nivel înalt de supraveghere şi control ale frontierei de stat.

În anul 2017, Poliția de Frontieră Română a preluat Președinția Forumului de Cooperare de la Marea Neagră, la întâlnirea organizată cu șefii instituțiilor de frontieră din toate statele riverane stabilindu-se noi forme de cooperare menite a gestiona, în comun, fenomenele infracționale specifice zonei maritime, precum și un schimb de experiență și de personal cu ocazia misiunilor desfășurate la bordul navelor.

De asemenea, s-a participat la activitățile Forumului European privind Funcțiile de Pază de Coastă, precum și la exercițiul comun destinat pregătirii statelor membre pentru implementarea politicii maritime integrate și dezvoltării cooperării între instituții.

În anul 2017, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a găzduit mai multe vizite ale oficialilor europeni, printre care comisarului UE pentru securitatea Uniunii Europene, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos la București şi ambasadorul Germaniei la București. Cu aceste ocazii, a fost reiterată concluzia rapoartelor de evaluare Schengen că Poliţia de Frontieră Română asigură un nivel înalt de supraveghere și control la frontierele europene.

În scopul sprijinirii acțiunilor de prevenire și combatere a migrației ilegale, traficului cu autoturisme furate, contrabandei ori altor fapte de natură penală, s-a intensificat colaborarea prin intermediul celor șapte puncte/centre/birouri de contact, aflate în puncte strategice ale ţării, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea poliţişti de frontieră români, împreună cu ofiţeri detaşaţi din alte state europene. Astfel, în anul 2017, au fost înregistrate peste 21.000 cereri de asistență inter-instituțională.

UTILIZARE RESURSE

Dinamica de personal:

 • aproximativ 88% procent de încadrare cu personal;
 • peste 82% din personalul încadrat îşi desfăşoară activitatea în domeniul operativ şi 18% în cadrul structurilor.

Asemeni tuturor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia de Frontieră Română s-a confruntat cu o creştere a deficitului de personal la nivelul tuturor structurilor ca urmare a solicitarilor de incetare a raporturilor de serviciu. Astfel, în anul 2017, au trecut în rezervă 821 angajați, P.F.R. reuşind să acopere deficitul de personal, necesar desfăşurării activităţii de supraveghere si control, prin dispunerea unor măsuri speciale pentru asigurarea funcționalității la parametri optimi.

În acest context, au fost efectuate demersurile necesare pentru încadrarea posturilor rămase vacante, atât cu absolvenţii unităţilor de învăţământ cu specific „Poliție de Frontieră”/alte unități ce oferă specializarea necesară P.F.R., cât şi prin încadrare directă, din sursă externă.

De asemenea, au fost suplimentate cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, sens în care, la sesiunea de admitere septembrie 2017, la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, au fost repartizate 280 de locuri,faţă de 150 câte au fost iniţial.

Pregătire profesională:

 • 1.300 poliţişti de frontieră au participat la cursuri organizate de către instituţiile de învăţământ ale P.F.R., M.A.I.  sau instituţii nationale specializate;
 • 680 poliţişti de frontieră au participat la cursuri de pregătire, specializare şi perfecţionare organizate sub egida FRONTEX, EUROPOL,CEPOL etc.

Antrenare / motivare personal:

 • 1.063 politisti de frontiera recompensaţi;
 • 160 poliţişti de frontieră sancţionaţi disciplinar.

În urma măsurilor implementate pe linia prevenirii si combaterii actelor de coruptie, în anul 2017, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române s-au înregistrat 94 cazuri de rezistenţă la corupţie (desistări), fiind sesizate imediat structurile teritoriale D.G.A.

Resurse materiale:

Componența tehnică a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (S.I.S.F.) este constituită din subsistemele suport ale acestuia, astfel: control, supraveghere, comunicaţii fixe voce şi date, comunicaţii radio mobile profesionale, tehnologia informaţiei, infrastructură, mobilitate şi suport logistic integrat.

Acest lucru a permis Poliţiei de Frontieră Române să folosească toate resursele disponibile într-un mod coordonat şi unitar, ceea ce este foarte eficient și important pentru asigurarea securităţii frontierei. S-au modernizat sistemele de comunicatii voce-date și sistemul informatic al Politiei de Frontiera, s-a asigurat mentenanța și modernizarea unor sisteme și echipamente de supraveghere, respectiv au fost executate lucrări de reabilitare la mai multe sedii ale structurilor P.F.R.

Nivelul actual de dotare asigură suportul misiunilor operative specifice Poliţiei de Frontieră Române, gradul de înzestrare al mijloacelor de mobilitate şi supraveghere de la structurile P.F.R. fiind cuprins între 45 şi 80%.

Luând în calcul vechimea în exploatare, se constată un grad de îmbătrânire de peste 60% la toate categoriile de tehnică, fapt care atrage, pe de o parte riscul depăşirii performanţelor tehnice şi operaţionale, iar pe de altă parte creşterea costurilor pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare.

Resurse financiare:

 • Fonduri bugetare: execuția bugetară a fost în proporție de 99,94% și s-a urmărit respectarea disciplinei financiare, asigurarea finanţării corespunzătoare, atât a activităţilor de supraveghere şi control a frontierei, cât şi a activităţilor financiar-logistice ale structurilor P.F.R., asigurării echilibrului financiar între ordonatori terţiari subordonaţi şi încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor aprobate.

În ceea ce privește modul de gestionare al resurselor financiare, acestea au fost utilizate atât pentru acordarea drepturilor financiare ale personalului, cât și pentru achiziția de bunuri materiale necesare instituției, plata utilităților, carburanți etc.

În cadrul activităților de control derulate de către reprezentanți ai Curții de Conturi, nu au fost înregistrate neconformități sau abateri de la legislația în vigoare.

 •  Fonduri financiare nerambursabile: Poliţia de Frontieră Română, prin intermediul structurilor de specialitate, a gestionat proiecte finanţate din FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ, precum şi proiecte finanţate din alte tipuri de fonduri europene (programe, mecanisme, instrumente financiare nerambursabile) pentru care finanţatori sunt Comisia Europeană, alte organisme, autorităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale.
 • Programe derulate din fondul pentru securitate internă – În cadrul programului național aferent Fondului pentru Securitate Internă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a elaborat și obţinut aprobarea unui număr 9 fișe detaliate de proiect în valoare de 9.345.700 euro şi au fost semnate 11 contracte de finanţare în valoare de 11.691.700 euro, prioritare fiind acţiunile care au vizat menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de supraveghere, echipamentelor, sistemelor informatice şi de comunicaţii existente, achiziția de echipamente pentru controlul documentelor, precum şi achiziția de autospeciale de supraveghere.

La data de 01.12.2017 a fost  revizuit Programul național aferent Fondului pentru Securitate Internă componenta Frontiere și Vize 2014-2020 prin suplimentarea fondurilor alocate cu suma de 18.500.000 euro la Acțiunea Specifică pentru echipamente Frontex, pentru achiziţionarea a trei şalupe de intervenţie şi o navă maritimă de patrulare, care pot fi detaşate în cadrul operaţiunilor comune FRONTEX.

 • Proiecte finanţate din granturi ale comisiei, programe de cercetare-dezvoltare, fonduri structurale şi programe de cooperare transfrontaliere – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române participă în consorții, ca beneficiar, partener sau aplicant în 14 proiecte în valoare de 1.756.000 euro. 

PRIORITĂȚI 2018

Pentru anul 2018, Poliţia de Frontieră Română îşi propune implementarea măsurilor ce vizează domeniul frontierei cuprinse în strategiile naţionale, precum şi actele normative comunitare, după cum urmează:

 Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră şi în spaţiul de liberă circulaţie, inclusiv prin introducerea și utilizarea unor tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, în funcție de necesitățile operative;

 • Monitorizarea şi evaluarea în permanenţă a modului de acţiune privind controlul frontierei de stat, urmărind respectarea prevederilor aquis-ului Schengen, precum şi implementarea recomandărilor experţilor europeni;
 • Susţinerea şi promovarea marilor proiecte europene strategice în materie de management al frontierelor externe şi imigraţiei, respectiv elaborarea unor politici eficiente în aceste domenii;
 • Desfăşurarea activităţilor necesare pentru absorbţia la un nivel maxim a fondurilor comunitare nerambursabile destinate securizării frontierei externe a Uniunii Europene;
 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare / cooperare, atât în plan intern, cât şi în plan internaţional cu autorităţile cu atribuţii în managementul frontierelor şi cu structurile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ţări vecine şi terţe;
 • Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale, precum şi menţinerea la un nivel ridicat al gradului de pregătire al personalului propriu, în vederea aplicării corecte a legislației naționale și comunitare;
 • Asigurarea transparenței instituționale și a deschiderii către cetățean, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind Pasagerii.

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

Evaluarea activităţii Poliţiei de Frontieră Române desfășurate în anul 2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here