Raportul Curții de Conturi Prahova scoate la iveală o serie de nereguli grave identificate în cadrul instituțiilor publice din județ. Raportul face referire la abateri săvârșite în anul 2020 și a fost publicat recent.

În cadrul controalelor, auditorii au identificat inclusiv salarii plătite ilegal de instituțiile publice, dintre care cel mai mare prejudiciu la acest capitol a fost găsit la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

“Anexa III – Familia ocupațională de funcții bugetare “Cultură”, Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploieşti a acordat necuvenit salarii brute estimate la suma totală de 1.819 mii lei, urmare aplicării eronate a prevederilor legale.”, se arată în raportul citat mai sus.

Nereguli în ceea ce privește plata drepturilor salariale au fost găsite și la Podenii Noi, Tomșani, Filipeștii de Târg, Provița de Jos, Băicoi și Șoimari, instituții în care fie salariile au fost majorate nelegal, fie consilierii locali au primit indemnizație deși nu au participat la ședințe, fie voucherele de vacanță au avut o valoare prea mare față de nivelul stabilit prin lege.

Redăm mai jos paragraful din raportul Curții de Conturi care face referire la aceste abateri:

“Principalele abateri privind calitatea gestiunii economico-financiare constatate în
activitatea anului 2020 la entităţile verificate s-au referit la:

a) acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din cadrul unităților
administrativ-teritoriale cu încălcarea prevederilor legale care reglementează sistemul de
stabilire a salariilor pentru personalul din sistemul bugetar

– stabilirea eronată a salariilor/indemnizațiilor lunare pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

În anul 2020 la U.A.T.C. Podenii Noi au fost acordate majorări salariale nejustificate în
valoare de 42 mii lei, peste nivelul reglementat prin Hotărârea nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Pentru implementarea unui singur proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile,
U.A.T.C. Tomșani a majorat indemnizaţiile lunare ale primarului şi ale viceprimarului cu 25%, ceea ce a generat în anul 2020 plata unor cheltuieli nejustificate în sumă totală de 36 mii lei.

Plăţi nelegale s-au constatat și la U.A.T.C. Filipeștii de Târg – 29 mii lei, Școala Gimnazială
Dârvari, comuna Valea Călugărească (verificări în baza pct.260 din RODAS) – 6 mii lei.

– plata unor drepturi salariale fără bază legală

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2021, pentru personalul de specialitate încadrat potrivit
Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în U.A.T.C Provița de Jos a efectuat în perioada 01.11.2018-31.05.2021 plăți nejustificate în valoare de 69 mii lei pentru funcționarii publici care au beneficiat de venituri salariale mai mari decât nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, exclusiv majorările aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

U.A.T.C. Filipeștii de Târg a efectuat în perioada septembrie 2019 – august 2020, respectiv
noiembrie 2020 plăți nejustificate la cheltuielile de personal pentru trei salariați care au beneficiat de venituri salariale mai mari decât nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, în sumă de 57 mii lei.

Aceeași abatere s-a constatat și la U.A.T.C. Tomșani – 6 mii lei.

– acordarea eronată a voucherelor de vacanță cu depășirea nivelui legal al drepturilor salariale

În anul 2020 U.A.T.C. Șoimari a efectuat plăți nejustificate reprezentând vouchere de
vacanță în valoare de 3 mii lei acordate aleșilor locali.

Plăţi nelegale s-au constatat și la U.A.T.C. Tomșani – 3 mii lei.

– plata nejustificată de indemnizații ale consilierilor locali

U.A.T.C. Filipeștii de Târg a efectuat plăți nejustificate în sumă totală de 7 mii lei reprezentând indemnizații lunare plătite consilierilor locali care nu au întrunit condiţiile de
participare la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate pe lună.

Plăţi nelegale s-au constatat și la U.A.T.O. Băicoi – 3 mii lei.”

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here