sediuijp

Agenția Națională de Integritate a anunțat că Valentin Gheorghe Gîlcă, fost funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul Ordine Publică, a fost găsit în conflict de interese.  “În perioada exercitării funcției publice cu statut special (01 ianuarie 2002 – 28 februarie 2017) a întocmit și semnat mai multe documente cu ocazia controalelor efectuate la S.C. Selket S.R.L. Ploiești, societate în cadrul căreia persoana evaluată a avut calitatea de salariat – formator / profesor. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003”, precizează un comunicat al ANI.

Sursa citată menționează că persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, dar că nu a depus la dosar un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Art. 70 din Legea nr. 161/2003: „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”.

Art. 71 din Legea nr. 161/2003: „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”.

Art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003: „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial”.

Sursa: www.telegrama.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here