Foto cu caracter ilustrativ

SC CORAL IMPEX SRL, va efectua în perioada 03 – 15 octombrie 2016 servicii de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Ploiești, în baza contractului de concesiune nr. 14393/17.08.2010.

Produsele insecticide utilizate sunt:

  • K-othrine Profi EC 250, având substanța activî deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
  • Biopren 50 LML, insecticid pentru combaterea larvelor, având substanța activă S-metopren.

Suplimentar pot fi utilizate și alte substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Produsele menționate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014 și cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsecție să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public cât și privat.

În acest sens, se face apel către cetățeni, asociații de locatari/proprietari, agenți economici și instituții publice să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității pe domeniul public.

Activitatea de dezinsecţie este realizată de societatea CORAL IMPEX SRL, cu utilaje portabile și autopurtate, conform contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecție în municipiul Ploiești.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de dezinsecție va fi prelungită.

SC CORAL IMPEX SRL roagă cetățenii ca în perioada menționată să fie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar Primăria municipiului Ploiești și SC CORAL IMPEX SRL sunt absolvite de orice responsabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here