Inspectorul de poliție Iulian Coman este noul purtător de cuvânt al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. Prahovean, după ce a absolvit Colegiul Național “Jean Monnet” din Ploiești, Iulian Coman a absolvit Academia de Poliție. După ce a lucrat la Garda de Coastă Constanța și a fost delegat în misiuni externe, s-a întors la Academia de Poliție, unde este purtător de cuvânt și doctorand. Își amintește cu emoție de momentul în care a depus Jurământul față de Țară și a intonat Imnul României și spune care sunt motivele pentru care tinerii ar trebui să aleagă o carieră în Poliția Română și să poarte cu mândrie uniforma.

Inspectorul de poliție Iulian Coman a vorbit și despre admiterea din acest an la Academia de Poliție: până pe data de 25 mai cei interesați încă se mai pot înscrie la examenul de admitere.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați (de când sunteți purtător de cuvânt al Academiei de Poliție și unde ați lucrat înainte)? 

Inspector Iulian Coman: Numele meu este Iulian Coman, inspector de poliție, absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. După absolvirea cursurilor Academiei de Poliție, am fost repartizat în cadrul Gărzii de Coastă Constanța, unde mi-am desfășurat activitatea în calitate de ofițer specialist, coordonator tură serviciu și coordonator al compartimentului pentru combaterea infracționalității transfrontaliere. Mi-am continuat activitatea în domeniul relațiilor internaționale, unde am fost delegat în misiuni externe ce priveau pregătirea și activitatea didactică din sistemul de ordine și siguranță națională. Sunt doctorand în domeniul ordine publică și siguranță națională și în prezent sunt onorat să reprezint, în calitate de purtător de cuvânt, instituția care mi-a oferit pregătirea de bază și drumul profesional. Este o bucurie pentru mine să vin acum, prin intermediul dumneavoastră, în sprijinul tinerilor ce vor să-și aleagă un drum și o carieră frumoasă în viață.

Reporter: Când va avea loc următoarea sesiune de admitere la Academia de Poliție și până când se pot înscrie cei interesați?

Inspector Iulian Coman: Recrutarea propriu-zisă a viitorilor studenți a început deja și cei interesați se pot înscrie la unitățile centrale și teritoriale de recrutare ale M.A.I. ( IGPR, IGPF, IGJR, IGSU, Administrația Națională a Penitenciarelor) până la data de 25 mai 2018. Lucrătorii de resurse umane îi vor sprijini pe candidați la întocmirea dosarului, respectiv încheierea fișei medicale, examenul psihologic, precum și celelalte documente prevăzute în Regulamentul de admitere 2018, disponibil pe site-ul oficial www.academiadepolitie.ro. După încheierea dosarului, candidații se vor prezenta pentru înscriere începând cu data de 31 iulie, conform calendarului admiterii, moment în care vor plăti taxa de 350 lei și vor primi legitimația de concurs. 

Reporter: Care sunt criteriile de admitere (vârstă, înălțime, semne particulare/tatuaje, cetățenie și ce alte criterii eliminatorii mai sunt)?

Inspector Iulian Coman: Conform Regulamentului de admitere 2018, respectiv OMAI 140/2016 și OMAI 177/2016, condițiile de admitere sunt: a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;  b) să cunoască limba română, scris și vorbit;  c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;  d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;  f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”; m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri; n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ. 

Menționez faptul că, pentru sesiunea din acest an, înălțimea nu mai este criteriu de admitere. Totodată, criteriul vârstei de 27 se aplică Facultății de Jandarmi și Facultății de Pompieri, structuri cu profil militar.

Reporter: În ce constă admiterea?

Inspector Iulian Coman: Admiterea în Academia de Poliție este condiționată de mai multe probe. Primul pas al admiterii este recrutarea (întocmirea dosarului, fișa medicală, testarea psihologică), urmează apoi etapa I eliminatorie și etapa a II-a de verificarea cunoștințelor. Etapa I eliminatorie cuprinde contravizita medicală și evaluarea performanței fizice (traseul aplicativ). Cele două probe se țin la sediul Academiei de Poliție din Aleea Privighetorilor, nr.1A, Sector 1, București (și în locații stabilite în prealabil pentru traseul aplicativ, în funcție de numărul de candidați). Traseul aplicativ cuprinde 11 obstacole ce trebuie parcurse într-un timp de maxim 2:25. Etapa a II-a de verificare a cunoștințelor se desfășoară conform calendarului de admitere și este compusă pentru Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept” – 3 discipline, respectiv limba română, istorie și limbă străină (engleză, germană, franceză, spaniolă, rusă), câte 30 de întrebări pentru fiecare, 3 variante de răspuns. Pentru Facultatea de Pompieri – 2 discipline Algebră/ Elemente de analiză matematică și Fizică, iar pentru Facultatea de Arhivistică o singură disciplină- istorie, cu 30 întrebări.

Reporter: Care sunt facultățile la care se pot înscrie cei interesați și câte locuri sunt prevăzute pentru fiecare?

Inspector Iulian Coman: Academia de Poliție are în componență șase facultăți, care vin cu următoarea ofertă de școlarizare pentru studii universitare de licență: Facultatea de Poliție – 305 locuri (45 penitenciare) și 50 locuri pentru frecvență redusă, Facultatea de Poliție de Frontieră – 60 locuri, Facultatea de Jandarmi – 50 locuri, Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Drept 115 locuri, Drept id – 100 locuri (taxă), administrație publică – 100 locuri (taxă), Facultatea de Pompieri – 50 locuri și Facultatea de Arhivistică cu 25 locuri (5 cu taxă). Un total de 855 de locuri disponibile pentru sesiunea de admitere 2018. Recomand tinerilor interesați să urmărească în permanență pagina de facebook oficială a instituției și site-ul Academiei pentru ultimele noutăți.

Reporter: Cum sunt structurate cursurile și când pot părăsi studenții Academia în timpul anului?

Inspector Iulian Coman: Programul zilnic al unui student cuprinde trei cursuri cu durata de 1.30h, cu pauză de 30 de minute între ele, cu prezența obligatorie. Cursurile se termină de regula la ora 13.30, dacă nu mai sunt programate alte activități după-amiază (educație fizică, lucrări practice). Studenții pot părăsi incinta Academiei zilnic, în intervalul 14.30 – 21.30, după terminarea cursurilor, dacă nu sunt consemnați în urma unor fapte ce nu sunt în conformitate cu regulamentul intern. În weekend poate pleca toată lumea, necondiționată, până duminică la ora 22.00. În incinta Academiei, studenții au posibilități nenumărate: bază sportivă modernă, bazin olimpic, biblioteca universitară cu peste 400.000 de volume, cercuri de dans, auto-apărare, tir sportiv, activități cultural artistice coordonate și, nu în ultimul rând, activități științifice.

Reporter: Când se face departajarea pe specializări și în ce mod? Viitorii polițiști își aleg încă din Academie Serviciul în cadrul căruia doresc să activeze pe viitor?

Inspector Iulian Coman: Pentru facultăți ca și cea de Jandarmi sau Poliție de Frontieră, specializarea este deja aleasă din momentul admiterii. La Facultatea de Poliție, repartiția pe profile se face în anul 2 de studiu, conform mediei și altor criterii (interviu) de departajare. Profilurile pot varia în fiecare an, în funcție de necesitățile Ministerului Afacerilor Interne (criminalistică, poliție rutieră, acțiuni speciale, arme, investigații criminale, ordine publică, economic). La sfârșitul anilor de studiu, apare un moment decisiv în cariera viitorilor ofițeri – repartiția. În funcție de mediile acumulate pe parcursul studiilor, în ordine descrescătoare, fiecare student are dreptul și posibilitatea să aleagă instituția, respectiv județul unde va lucra. Putem spune astfel că instituția formează cea mai mare rețea de contacte, absolvenții fiind prezenți în toate județele țării.

Reporter: Este admiterea la Academia de Poliție “de speriat”? Mulți tineri vorbesc despre o dificultate sporită a probelor…

Inspector Iulian Coman: Să nu uităm că Academia de Poliție este singura instituție de profil din țară – un etalon al pregătirii universitare în domeniul ordinii și siguranței naționale și un mare competitor în domeniul juridic. Admiterea este grea, dar nu imposibilă. Cu perseverență și o pregătire întemeiată, probele pot fi trecute cu ușurință. Nu trebuie neglijată nicio etapă din cadrul admiterii, iar specialiștii recomandă începerea pregătirii fizice chiar și cu un an înainte. Admiterea ține foarte mult de dorința candidatului de a obține ce și-a propus – să ajungă student al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și să poarte cu mândrie uniforma statului. Ne place să credem și susținem cu tărie că, datorită probelor “de speriat”,  avem cei mai buni studenți din România, studenți ce fac parte din marea familie academică.

Reporter: Ce calități credeți că sunt esențiale pentru viitorii polițiști?

Inspector Iulian Coman: Există un proverb englezesc care spune că un erou este un om căruia îi este frică să fugă. Într-adevăr, suntem pregătiți să înfruntăm toate obstacolele. Un viitor polițist are nevoie în primul rând de curaj. Curaj pentru a face această alegere, curaj pentru a veni în sprijinul comunității și curaj pentru a trece peste orice obstacol.

Considerăm că un viitor polițist trebuie să dea dovadă de onestitate, corectitudine, inteligență superioară și devotament. Va trebui să fie un exemplu pentru comunitatea în care trăiește prin comportamentul său și prin disponibilitatea manifestată față de interesul public. Nu trebuie neglijate nici capacitățile fizice, puterea de concentrare și rezistența la stres. 

Reporter: Considerați că a fi polițist este o meserie grea, periculoasă, care presupune poate și sacrificii în plan personal?

Inspector Iulian Coman: Consider că nicio meserie nu este ușoară dacă nu este făcută cu pasiune. De cele mai multe ori, un polițist este nevoit să ia într-o secundă o decizie, pentru care unii ar reflecta ore la rând și nu întotdeauna va fi considerată de comunitate decizia cea mai bună. Nu va fi prieten pentru mulți, fiind nevoie să aplice legea și să fie imparțial în toate deciziile pe care le ia. Cunosc colegi din operativ care nu o singură dată și-au petrecut sărbătorile la serviciu sau au ajuns de cele mai multe ori seara târziu acasă, lângă familie. Satisfacția adevărată vine atunci când știi că ai putut schimba ceva în comunitatea în care trăiești și ai adus un plus de siguranță oamenilor din jurul tău.

Reporter: Personal, ce anume v-a determinat să deveniți ofițer al MAI?

Inspector Iulian Coman: Mi-aduc și acum aminte cu emoție de momentul în care, copil fiind, am asistat la o paradă militară dedicată Zilei de 1 Decembrie – sunetul fanfarei ce răsuna printre mulțimea de oameni, cântecele militare și oamenii în uniformă ce defilau cu mândrie. Am resimțit aceeași emoție la momentul avansării în grad – îmbrăcat în uniforma de ofițer, drepți, rostind Jurământul față de Țară și intonând Imnul Național. E un sentiment pe care nu-l pot descrie și bucuria pe care am simțit-o în ochii părinților mei e nemărginită. Pentru fiecare există un drum în viață, trebuie doar să facem alegerea la momentul potrivit. Eu am știut dintotdeauna că voi fi un reprezentant al țării. Voi purta cu mândrie această uniformă și îi îndemn pe tineri să aleagă această carieră frumoasă, care le va aduce cinste lor și celor apropiați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here