Ivan Lokere Filip, administratorul Alinso Group, dezvoltatorul Ploiești West Park, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, sub acuzațiile de spălare de bani, evaziune fiscală și folosire cu rea credință a creditului societății. În același dosar au fost defriți justiției și De Bal Ann Margareta, acuzată de complicitate la spălare de bani, dar și S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Dosarul se află pe rolul instanței penale a Tribunalului Prahova. Lokere a fost trimis în judecată sub control judiciar pe cauțiune.
Procurorii îl acuză pe Ivan Lokere că, prin acțiunile sale ilegale, a prejudiciat statul român cu 7.037.467 lei, reprezenţând impozit pe profit sustras de la plată.

Conform rechizitoriului, în perioada 2009-2012, administratorul inc. IVAN LOKERE FILIP O, a înregistrat în evidenţa contabilă pe seama şi în numele inc. SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL, împrumuturi în sumă totală de 68.720.000 euro acordate de persoana juridică belgiană …….. asociat majoritar al inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L., în baza contractelor de împrumut încheiate cu aceasta.
Sumele acordate ca împrumuturi pe termen scurt au fost virate în conturile bancare ale inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L. după ……. …… Belgia şi suma de 53.070.000 euro a fost virată de …… Belgia. Astfel, din totalul împrumuturilor acordate, a fost restituită prin virament bancar în data de 31.12.2012 societăţii …. doar suma de 350.000 euro. Împrumuturile au fost acordate de ….. având iniţial termene de rambursare cuprinse între o lună şi cinci luni. Termenele de rambursare a împrumuturilor au fost prelungite prin încheierea unor noi contracte sau acte adiţionale la contractele iniţiale. În data de 02.07.2012 soldul împrumutului în sumă de 59.593.821 euro a fost transferat de la …. la ….. şi în cursul anului 2013 soldul împrumutului în sumă de 65.792.869 euro a fost transferat de la …..
În perioada respectivă, părtile au stabilit să rezilieze contractele de împrumut în desfăşurare şi să încheie un nou contract pentru suma de 63.918.821,07 euro cu data scadenţei 31.03.2013. În baza acestui nou contract societatea a înregistrat scriptic in evidenţa contabilă analitică la data de 02.07.2012 „transferul” creditului în sumă de 59.593.821,07 euro de la societatea ….. către societatea …, societăţi afiliate cu inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L.
Astfel, sumele de 59.593.821,07 euro, 1.060.000 euro, 300.000 euro si 1.060.000 euro au fost acordate societăţii inc. Allianso Business Park S.R.L. în baza unor contracte încheiate cu societatea ….. şi nu cu societatea ….. Mai mult, conform extraselor de cont bancar sumele menţionate au fost virate în intervalul februarie 2009 – decembrie 2012 din contul societăţii …. şi nu din conturile …… În baza acestui contract societatea a înregistrat scriptic în evidenţa contabilă analitică în luna decembrie 2013 transferul creditului în sumă de 65.792.869 euro de la societatea …. către societatea …., societăţi afiliate cu inc. S.C. Allianso Business Park S.R.L.
Din analiza extraselor de cont ale societăţilor …. şi ….., organele de inspecţie fiscală au constatat că între societăţile …. şi ….. nu au fost făcute plăţi prin transfer bancar care să justifice întocmirea contractelor privind transferul creditelor precum şi înregistrarea în evidenţa contabilă a inc. S.C. Allinso Business Park S.R.L. a transferului împrumuturilor în sumă de 59.593.821,07 euro de la societatea …. către sociatatea …. … în data de 02.07.2012 şi ulterior transferul creditului în sumă de 65.792.869 euro de la societatea ….. către societatea …. în luna decembrie 2013. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului aferent înregistrării în evidenţa contabilă a cheltuielilor în baza celor două contracte de transfer a împrumuturilor suspicionate a fi fictive, este în sumă de 7.037.467 lei, reprezenţând impozit pe profit sustras de la plată, fiind inclus în cuantumul stabilit de organele de inspecţie fiscală şi arătat anterior.
În același document se arată că în perioada 2010 – 2013, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de drept şi de fapt al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., cu intenţie a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale, operaţiuni comerciale ce nu au la bază un suport real, în numele şi pe seama acesteia, constând în transferul împrumuturilor contractate de inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., de la un creditor la altul şi invers, manopere ce au avut ca rezultat diminuarea obligaţiilor fiscale către bugetului consolidat al statului.
de asemenea, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie a înregistrat în contabilitatea inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., pe seama şi în numele acesteia, cheltuieli cu opreaţiuni comerciale fictive constând în activităţi de consultanţă a căror benefiară ar fi fost inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. creând o influenţă fiscală negativă asupra rezultatului fiscal în dauna bugetului consolidat al statului.
Prin manoperele dolosive desfăşurate de către administratorul inc. LOKERE IVAN FILIP O şi ca urmare a folosirii calităţii sale de administrator de fapt şi de drept deţinută la inc. S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., s-a stabilit la această dată că, prin înregistrarea în propria contabilitate a unor cheltuieli ce nu au avut la bază operaţiuni reale precum şi înregistrarea unor operaţiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost influenţat negativ cu suma de 8.241.825 lei reprezentând: 7.930.776 –impozit profit şi 311.049 TVA (…)
Fapta inculpatului LOKERE IVAN FILIP O, care, în perioada 2008 – 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de drept şi de fapt al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., în numele şi pe seama acesteia, cu intenţie şi cu rea credinţă a dispus, ordonat folosirea disponibilului bănesc al societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, constituie infracţiunea prev. de art. 272, alin. 1, lit. b din Legea 31/1990 Republicată. Prin fapta sa, constând în aceea că, în cadrul achiziţiei de terenuri, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. …../26.09.2008 şi actului adiţional nr. …./26.09.2008, a plătit soţilor P.R. şi P.C., mai mult cu 402.350 euro, echivalent monedă naţională, în situaţia în care conditiile de la pct. 3.1.4. şi Anexa 1 din contract, privind traseul autostrăzii Bucureşti-Braşov şi punctul de ieşire (nodul rutier) de pe autostradă să se regăsească în punctele indicate, nu s-au efectuat. Obiectul material al infracţiunii (…) îl constituie suma de 402.350 euro, echivalent moneda naţională, constituind prejudiciul cauzat societăţii.
Fapta inculpatului LOKERE IVAN FILIP O, care în perioada 2008-2013, în baza aceleiaşi rezoluţii delictuale, în calitate de administrator de fapt şi de drept al inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. cu intenţie, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi din folosirea cu rea credinţă a creditului propriei societăţi comerciale, rezultat al derulării unor operaţiuni comerciale ce nu au la bază un suport real, în numele şi pe seama acesteia, constând în transferul împrumuturilor contractate de inc. S.C.ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., de la un creditor la altul şi invers înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale fictive privind serviciile de consultanţă în management, sume transferate din conturile societăţii pe care o administra în conturile unor persoane juridice şi fizice, precum şi din achiziţia de terenuri, simulând operaţiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.
Suma de 902.350 euro echivalent monedă naţională, virată prin operaţiuni bancare repetate de de inc. LOKERE IVAN FILIP O în numele şi pe seama inc. S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. către persoanele fizice şi juridice arătate în expunerea din situaţia de fapt, reprezintă un transfer de bunuri în speţă de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracţionale proprii, producându-se astfel ,,albirea” lor sumă ce ulterior a fost redirecţionată către aceste peroane fizice şi juridice, reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălare de bani.” Se arată în rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Ploiești West Park, cel mai mare parc industrial din S-E Europei, este dezvoltat de grupul belgian Alinso, in parteneriat cu omul de afaceri Petrica Ușurelu, proprietarul Piritex, cu afaceri în zona de pardoseli și în distribuția de materiale de constructii. Proiectul PLOIESTI WEST PARK a fost lansat în anul 2009, compania Unilever fiind primul chiriaș al parcului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here