Senatul Romaniei

Biroul Permanent al Senatului va dezbate două proiecte de lege controversate, prin care șefii de Consilii Județene vor beneficia de pașapoarte diplomatice și vor avea dreptul de a circula cu girofar.

În expunerea de motive al primului proiect de lege se arată că pașaportul diplomatic acordat șefilor de Consilii Județene este o ”consecinţă firească a recunoaşterii locului şi rolului preşedinţilor de consilii judeţene în ierarhia unui stat de drept. Este de asemenea o modificare legislativă care ajută la realizarea eficientă a tipurilor de activitate specifică, precum şi la îndeplinirea operativă a atribuţiilor date de funcţia de reprezentare”, scrie hotnews.ro.

Consiliul Economic și Social (CES) a cosiderat însă că nu e chiar o consecință firească și a avizat negativ proiectul. ”Conform Codului administrativ „Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.”. Iar potrivit Legii nr.248/2005, documentul de călătorie care se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, preşedintelui consiliului judeţean, când călătoreşte în misiuni oficiale este paşaportul de serviciu”, arată CES.

Proiectul a fost avizat negativ și de Consiliul Legislativ, aducând în sprijinul respingerii cel puțin 4 motive.

Al doilea proiect legislativ, cel care ar permite utilizarea girofarelor de către șefii de județe argumentează în expunerea de motive: ”Având în vedere disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod constant de către autorităţile administraţiei publice, ca urmare a neadaptării cadrului legal actual care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor autorităţi la realităţile socioeconomice, la complexitatea şi dinamica activităţilor aferente furnizării serviciilor publice esenţiale pentru cetăţeni, propunem această completare legislativă în directă legătură cu atribuţiile preşedinţilor de consilii judeţene care sunt şi vicepreşedinţi ai comitetelor pentru situaţii de urgenţă, calitate în care participă în diverse întruniri sau misiuni cu caracter de urgenţă”.

După care vine fraza utilizată și la proiectul anterior:”Această modificare este o consecinţă firească a recunoaşterii locului şi rolului preşedinţilor de consilii judeţene în ierarhia unui stat de drept, şi are rolul de a facilita rezolvarea operativă a tuturor tipurilor de activităţi specifice precum şi îndeplinirea atribuţiilor alocate acestei funcţii.”

Cei trei inițiatori ai acestor proiecte sunt deputatul PSD de Argeș Nicolae Georgescu, deputatul PSD de Vâlcea Eugen Neață și deputatul PSD de Vaslui Eduard- Andrei Popica.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here