primaria proiecte europene ploieşti
Primăria Ploieşti a lansat joi o licitaţie, cu o alocare fără TVA de puţin peste 19 milioane de lei, echivalentul a peste 3,8 milioane de euro, pentru regenerarea urbană a cartierului Râfov, situat la periferia municipiului.

Administraţia locală a inițiat astăzi procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect „Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Râfov”. Anunțul de participare simplificat, nr. SCN1119696/26.01.2023, a fost publicat în platforma publică de achiziții publice SICAP, având data limită de depunere a ofertelor pe 21 februarie, la ora 15.00.

Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 19.007.016,00 lei, fără TVA, a anunţat Primăria, într-un comunicat de presă.

Investiția respectivă se derulează din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Obiectivul general al proiectului de investiții îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploiești.

Ce prevede proiectul de modernizare a cartierului Râfov din Ploieşti

Pentru atingerea acestui obiectiv general, se are în vedere îndeplinirea a două obiective specifice, și anume:

1. Integrarea socială și culturală a populației cartierului Râfov, prin construirea unui centru multifuncțional cultural/ recreațional și amenajare zonă de recreere, în strada Râfov 20B.

Centrul multifuncțional cultural și recreațional are prevăzută o suprafață totală teren de 4702 mp, din care suprafața construită este de 626 mp (suprafața utilă de 698 mp) și suprafața exterioară recreațională de 4076 mp. Astfel, se vor executa următoarele lucrări:

 • construire clădire centru multifuncțional cultural/ recreațional;
 • împrejmuire parțială a terenului;
 • amenajare teren – traseu de promenadă, piațetă, zonă proiecție aer liber, locuri de joacă și sport aer liber, spații inierbate de mici dimensiuni;
 • amenajare parcare exterioară;
 • racordare și branșamente utilități;
 • gospodărire de apă pentru alimentarea hidranților interiori;
 • instalații exterioare alimentare cu apă, canalizare, electrice și irigații;
 • iluminat;
 • platformă pentru evacuarea deșeurilor.

2. Dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a cartierului Râfov.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următorului pachet de măsuri:

 • lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări;
 • realizare piste biciclete;
 • rețele de apă și canalizare – reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) rețelelor de utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare);
 • instalații electrice – iluminat exterior rutier, alimentarea electrică a sistemului de automatizare și control al sistemului de irigații, instalații de supraveghere de exterior (modernizarea și construirea stațiilor de așteptare călători), canalizație curenți slabi;
 • amenajare peisagistică;
 • amenajare spații verzi și construire sistem de irigații – implementare sistem de irigații automatizat pentru spațiile verzi;
 • dotări și echipamente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here