=

În scopul unei informări corecte şi reale, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada
13 –17iunie a.c.

1.Doborâri –   aprox. 45 arbori

2.Taieri corecție/Înălțări de coronament –  la 52 arbori

Zone: Șipote, 24 Ianuarie, Grindului, Baraolt, Cimitir Viișoara,Grindului, Șoseaua Vestului, Moșneni, Armași, Ghe. Gr. Cantacuzino, Mihai Bravu

3.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

4 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar.

5.Intervenţii pe domeniul public: intervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene; reparat garduri deteriorate pe o lungime de 24metri- Parc Dinu; înlocuit plasă împrejmuitoare spațiu teren handbal loc de joacă Nichita Stanescu –aprox 20metri; reparat gard –Andrei Mureșanu; interventie la instalatia de udare si cismeaua din incinta Parc Libertății; înlocuit rulment catarg steaguri intrare municipiu- Bariera București; amplasat banca reparata – Parc Dinu.

6. Iluminat public – în urma celor 36 de sesizări primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în mai multe zone ale orașului, precum: Ana Ipatescu, Bd București, Bucov-Poștei, Mihai Eminescu, Malu Roșu, Mihai Bravu, Cartier Moțoi, Cartier Nord, Pictor Rosenthal, Râfov, Cartier Vest.Acestea au vizat înlocuirea a 38 becuri defecte/arse, 8 corpuri de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii), 8 siguranţe fuzibile. De asemenea, au fost refăcute 28 de legături electrice întrerupte. În această perioadă au fost efectuate lucrări de mutare a rețelei de iluminat public de pe stâlpii vechi pe stâlpii noi, intersectia Șoseaua Vestului/str. Ghe. Gr. Cantacuzino.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here