Absolvenții de gimnaziu care vor să de admitere la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” din Ploiești trebuie să prezinte un portofoliu cu lucrări realizate acasă. Candidații vor declara pe propria răspundere că operele sunt le aparțin în totalitate.

Profesorii examinatori nu au încotro și trebuie să-i creadă pe cuvânt pe candidați că peste desenele lor nu a intervenit o mână de profesionist. Până anul trecut probele eliminatorii pentru clasele de arte plastice și arhitectură se organizau în atelierele școlii, sub supravegherea comisiei de specialitate și durau cinci ore.

La Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” din Ploieşti admiterea pentru anul şcolae 2020-2011 se organizează pentru trei clase vocaţionale: muzică, arte plastice, arhitectură şi design. Pentru ultimele două specializări, candidaţii au fost anunţaţi că probele pentru aptitudini nu se mai susţin în mod clasic, în atelierul de desen. Până anul trecut, proba eliminatorie se organiza la liceu, iar elevii erau evaluaţi în funcţie de ceea ce reuşeau să realizeze sub presiunea timpului (aveau la dispoziţie cinci ore) şi a emoţiilor fireşti oricărui examen. Pentru a fi departajaţi, candidaţii pentru clasele de arte plastice şi arhitectură aveau de realizat două lucrări: studiu după natură şi compoziţie în culoare/volum.

Dat fiind restricţiile impuse de epidemia de coronavirus, anul acesta probele eliminatorii pentru admiterea la Colegiul de Artă din Ploieşti se vor realiza în baza unui portofoliu care trebuie să cuprindă zece imagini ale unor lucrări proprii, în format A3, respectiv: cinci studii după natură şi 5 cinci compoziţii libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD. Portofoliul va fi trimis la şcoală prin poştă însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conţinute de CD/DVD-ul trimis.

Sunt voci din rândul părinţilor care susţin că această formă de evaluare este subiectivă şi nu garantează că autorul lucrărilor este chiar candidatul. Portofoliul este evaluat de doi profesori examinatori cu drept de notare. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

Metodologia de admitere la liceele vocaționale a fost stabilită de Ministerul Învățământului.

FOTO colegiul-carmensylva.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here