Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat, luni, prin intermediul Centrului Cultural, organizarea unui concurs pentru recrutare din sursă externă a doi balerini pentru Ansamblul Artistic ‘Ciocârlia’. Astfel, MAI scoate la concurs două posturi de balerini, deblocate pe 28 noiembrie 2018, respectiv 21 ianuarie 2019.

“Centrul Cultural al MAI organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 23808 din 28.11.2018 şi Notele Centrului Cultural al M.A.I. nr. 243300 şi 243301, ambele din 21.01.2019 privind necesitatea încadrării posturilor de balerini (bărbaţi) la Compartimentul Balet din cadrul Ansamblului Artistic “Ciocârlia”, a următoarelor posturi vacante de personal contractual din cadrul Ansamblului Artistic „Ciocârlia” :  Balerin III-I (bărbat), poz. 62/a din statul de organizare al Centrului Cultural al M.A.I.;  Balerin III-I (bărbat), poz. 62/b din statul de organizare al Centrului Cultural al MAI”, se arată într-un comunicat emis de MAI.

Scandalul pe OUG privind legile justiției continuă – Horodniceanu, reacție furtunoasă după declarațiile lui Tudorel Toader: Soluţiile propuse nu sunt suficiente

Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea celor două posturi vacante:

– cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Eurpoene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşterea limbrii române, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;

– capacitatea deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;

– fără cazier.

Sindicatul Europol ironizează decizia ministrului de Interne.

„Anunț de ultimă oră! MAI ia măsuri drastice privind reducerea deficitului de personal. Cei interesați să facă balet în MAI sunt așteptați în număr cât mai mare”, au scris polițiștii pe pagina de Facebook a sindicatului.

Sursa: www.stiripesurse.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here