SRI

SRIPentru că “Serviciile Secrete” au fascinat dintotdeauna românii și pentru că sunt considerate “elita”, acele structuri care veghează pentru ca lucrurile să nu scape de sub control, am decis să oferim mai multe informații despre acestea. Lansăm astfel serialul “Misterele SRI”, în care vom dezvălui cât mai multe detalii despre ce aptitudini trebuie să ai ca să poți lucra la Serviciul Român de Informații, cum se face recrutarea, dar și care sunt miturile dovedite false de-a lungul timpului.

Ieri v-am pus la dispoziție un test pe care îl puteți parcurge pentru a afla dacă aveți aptitudinile necesare pentru a lucra în acest serviciu. Dacă nu l-ați parcurs încă, îl găsiți aici!

Astăzi vă spunem care sunt drepturile celor care lucrează în Serviciul Român de Informații, dar și ce anume le este total interzis.

Obligaţii care îţi revin:

 • să respecţi jurământul militar şi prevederile regulamentelor militare;
 • să execuţi întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabil de modul în care îndeplineşti misiunile încredinţate.

Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în aceste condiţii neexecutarea ordinelor eliminând răspunderea penală şi / sau civilă.

 • să-ţi perfecţionezi pregătirea profesională;
 • să păstrezi cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor desfăşurate.

Drepturi şi libertăţi interzise/restrânse

Conform prevederilor legale, cadrelor militare ale Serviciului le este:

 • interzisă exercitarea următoarelor drepturi:
 1. să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;
 2. să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României, precum şi în funcţia de preşedinte al României;
 3. să declare sau să participe la grevă.
 • restrânsă exercitarea următoarelor drepturi şi libertăţi, astfel:;
 1. opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului;
 2. exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisă;
 3. condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public informaţii militare se vor stabili prin ordin al directorului instituţiei;
 4. aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;
 5. constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, este permisă în condiţiile stabilite prin regulamentele militare, cu excepţia formelor de asociere sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei;
 6. încheierea căsătoriei este liberă în condiţiile legii. Încheierea căsătoriei cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenie română este condiţionată de obţinerea aprobării prealabile a conducerii Serviciului;
 7. participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă;
 8. deplasarea în străinătate se realizează în condiţii stabilite de conducerea Serviciului.

Cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here