Arhitectul Călin Hoinărescu a decedat la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de Uniunea Arhitecților din România.
“Cu durere, Uniunea Arhitecților din România anunță încetarea din viață a arhitectului Călin HOINĂRESCU – “Omul prin mâinile căruia au trecut sute de ani de istorie”, restaurator al zeci de monumente, profesionist respectat și admirat, exponent al excelenței în arhitectură.
Prin dispariția să, breaslă arhitecților rămâne mai săracă și restaurarea monumentelor naționale pierde pe unul dintre cei mai respectați și competenți specialiști ai săi.
Condoleanțe familiei îndurerate !
Dumnezeu să-l aibă-n pază !
Din Memoriul de Activitate al Arhitectului Călin HOINARESCU
“După absolvirea Institutului de arhitectură „Ion Mincu”, în anul 1968, am urmat cursurile postuniversitare, secţia de Urbanism.
Am lucrat în cadrul Institutului Judeţean de Proiectare Prahova între anii 1968 şi 1989, şi Consproiect S.A. între anii 1990 şi 1999, am participat la elaborarea studiilor, documentaţiilor de urbanism şi a celor de restaurare a monumentelor istorice.
Am executat, de asemenea, lucrări de restaurare a componentelor artistice: lemn – stâlpii şi arcadele prispei şi foişorului de la Casă Hagi Prodan şi stâlpii clădirii care adăposteşte Muzeul memorial Nicolae Iorga din oraşul Vălenii de Munte, stâlpii prispei hanului din satul Bătrani, comună Bătrâni, judeţul Prahova, clădire strămutată în incinta Muzeului din Dumbravă Sibiului, Municipiul Sibiu; piatră – portalul, ancadramentele şi trafoarele Bisericii „Sf. Nicolae” Vechi din Municipiul Ploieşti.
Am iniţiat, începand cu anul 1972, acţiuni de inventariere, cartare şi cercetare a monumentelor istorice din judeţul Prahova.
Începând cu anul 1985, am iniţiat şi coordonat studiul privind locuinţa şi gospodăria rurală din România, finalizată prin publicarea unui volum de relevee şi analiză arhitecturală a habitatului rural.
Am organizat, începând cu anul 1984, acţiunea de introducere a monumentelor istorice din lista judeţului Prahova (completată cu cca. 400 de obiective şi 20 rezervaţii de arhitectură) în planurile urbanistice ale localităţilor prahovene, comunicând primăriilor din cadrul administraţiei judeţene să le aibă în vedere începând cu anul 1985.
Ca membru al Uniunii Arhitecţilor din România, în perioada 1980 – 1990, am organizat numeroase reuniuni, dezbateri şi expoziţii în localităţile Ploieşti, Vălenii de Munte şi Bucureşti, prin care am contribuit la creşterea conştientizării de către locuitori a valorilor arhitecturii prahovene.
Am organizat şi condus, în calitate de preşedinte, până în 1994, Comisia Zonală a C.N.M.A.S.I. Muntenia.
Am fondat împreună cu alți specialiști, în anul 1990, Asociația Română pentru Sate și Târguri – ECOVAST, al cărui președinte fondator sunt, funcție pe care am deținut-o între anii
1990 – 1996, iar în perioada 1997 – 1999, am deținut funcția de secretar general.
Începând cu anul 1992, fac parte din Comitetul European de Conducere al ECOVAST – European Council for Village and Small Towns (Asociaţie europeană care desfăşoară activităţi cu scopul asigurării protecţiei peisajului cultural şi a identităţii naţionale şi locale).
În cadrul ECOVAST, am participat la elaborarea proiectului Convenţiei Europene a Peisajului.
Începând cu anul 1994, am devenit membru U.N.R.M.I. (Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România), membru în comitetul de conducere, vicepreşedinte şi preşedinte începând cu anul 1998. În această funcţie, am participat activ la perfecţionarea profesională a antreprizelor de construcţie angrenate în programul naţional de restaurare a monumentelor istorice.
Am organizat numeroase expoziţii având că subiect monumentele istorice (posibilităţi de conservare, tehnici şi tehnologii de restaurare şi modalităţi de punere în valoare), în ţară şi peste hotare: Ungaria, Italia, Austria, Slovenia, Grecia etc.
MEDALII ŞI DISTINCŢII
INTERNAŢIONALE:
2003, Germania (Munchen), Europa Nostra, Medalia „Patrimoniul Cultural al Uniunii Europene” înmânată 4 iulie 2004
2000, România (Iaşi), Asociaţia europeană a antreprizelor de restaurare a patrimoniului architectural, Medalia pentru activitatea desăşurată în domeniul restaurării monumentelor istorice
1999, Ungaria (Budapesta), Medalia „Ministerul Culturii şi Moştenirii Culturale”
1995, Belgia (Bruxelles), Medalia „Patrimoniul Arhitectural European” pentru proiectul pilot Mănăstirea Apostolache, judeţul Prahova, România
NAŢIONALE:
2012, Bucureşti, Uniunea Arhitecţilor din România „Diplomă de excelență pentru contribuţii deosebite în promovarea arhitecturii româneşti”
2008, Ploieşti, Consiliul local al municipiului Ploieşti „Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti”
2002, Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor, „Diplomă de merit UNRMI în cercetarea, conservarea, valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional”
2000, Bucureşti, Preşedintele Republicii România „Ordinul Naţional pentru merit” în grad de Cavaler
1996, Bucureşti, Patriarhia Ortodoxă Română,”Crucea Patriarhală”
1991, Bucureşti, Uniunea Arhitecţilor din România, Medalia jubiliară „100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here