Modul în care Club Sportiv Municipal Ploiești a cheltuit banii alocaţi de către Consiliul Local ridică multe semne de întrebare. Auditul cerut de conducerea actuală a clubului, pe anul 2015, a scos la iveală nereguli grave în gestiunea activității economico-financiare. Probabil, s-ar fi descoperit mai multe nereguli, dacă auditorii ar fi avut la dispoziţie toate documentele, dar unele s-au „evaporat” ca de altfel și anumite sume.

Încasări la grămadă

Din neglijență sau din incompetență, borderourile de depunere numerar de la casieriile secundare, respectiv „Bazin Vega” și „Sala Olimpia”, către casieria centrală „Sala Leonard Doroftei” nu aveau atașat componența numerarului, așa cum ar fi trebuit, iar în unele cazuri, referatele de inițiere operațiuni/cheltuieli nu au fost completate corespunzător, conform clasificației bugetare. De fapt, pe durata anului 2015, nu au fost efectuate controale inopinate asupra operațiunilor de încasare și plăți la cele trei puncte de casierie ale Clubului Sportiv, iar Registrul riscurilor la nivelul entității lipsește cu desăvârșire.

Plată cu „răsplată”

Din raportul de control intern reiese faptul că pe un stat de plată, întocmit fără a fi însoțit de dispoziție de plată cu toate semnăturile legaleapare o sumă netă în valoare de 7.351lei, (brut 10.811 lei), reprezentând contravaloarea a 5 (cinci) costume „unicat” pentru secția „Gimnastică ritmică”, conform unui contract încheiat între CSM Ploiești și Pătru Eleonora, cu domiciliul în Budapesta, Ungaria, în calitate de prestator. Suma însă este încasată de  Simona Puiu, antrenor CSM Ploiești, în baza unei împuterniciri de mână, fară a fi autentificată, conform procedurilor legale. Mai mult, împuternicirea era datată pe 12.09.2015, deși în contractul amintit era specificat că „Beneficiarul plătește prestatorului pentru serviciile sale, după cum urmează: suma de 10.811 lei brut, plătibilă pe data de 31.12.2015” și  că „Suma prevăzută se plătește prin ordin de plată”.

Efectuarea unor plăți în sumă de 573.834 lei (în două tranșe de 150.000 lei și respectiv 423.834 lei) către Asociația Sportivă Basket Club Ploiești,  reprezentând finanțări nerambursabile puse la dispoziție de către Primăria Ploiești (din valoarea totală de 1.573.834 lei), a scos la iveală cum erau risipiți banii, fără nicio justificare! E o nebuloasă modul de cheltuire a primei tranșe plătite. Culmea, pană la data următoarei tranșe, Asociația beneficiară s-a desființat, iar singurul demers formal în acest sens s-a făcut printr-o adresă, aspect semnalat și în Raportul de audit al Primăriei Ploiești. În acest caz, CSM Ploiești trebuia să calculeze și să înregistreze, în evidența contabilă, penalități de întârziere de 0,6% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată. Penalitățile însumau 161.821,18 lei numai pentru luna ianuarie 2016.

 

Haos în acte, sume nejustificate

Pe perioada controlului, nu s-au putut identifica registrele contabile (Registru jurnal, Registrul inventar, Registrul CFPP), dar nici notele contabile care, legal, ar fi trebuit să fie la baza întocmirii acestora.

Din balanța de verificare, întocmită la data de 31.12.2015, reiese un sold creditor în cuantum de 1.941.895,63 lei, în timp ce din situația analitică a furnizorilor  apare un sold creditor în sumă de 187.466,16 lei, astfel rezultând o diferență în plus, în valoare de 1.754.429,47 lei. Tot dintr-o asemenea verificare, apare un sold debitor în suma de 274.795,50 lei, iar la „Clienți-facturi neîncasate” este un sold debitor în sumă de 257.251,50 lei, de aici rezultând o diferență de 17.544,00 lei, în plus.

De altfel, majoritatea documentelor de angajare, lichidare și ordonantare a cheltuielilor plătite prin virament, majoritatea documentelor efectuate prin aplicația informatică SAGA B, nu au fost semnate și vizate de către persoanele responsabile, conform cerințelor legale, existând suspiciuni cu privire la corectitudinea datelor înscrise în documentele respective, plățile efectuate fiind neconforme, situașie sesizată și de auditorii Primăriei Ploiești. Probabil nu există procese-verbale de predare-primire a documentelor în perioadele când au avut loc schimbări de personal în cadrul clubului, sau cu privire la gestiunea documentelor.

Din  darea de seamă, întocmită la 30.09.2015, și transmisă de Serviciul Financiar Contabil din cadrul CSM, reies mari inadvertențe între soldurile din evidența contabilă și cele transmise Primăriei Ploiești, după cum urmează:

– Rezultatul reportat- sold creditor 1.502.843,53 lei față de 782.762,53 lei;

– Rezultatul patrimoniului- sold creditor 69.788,11 lei față de 124.903,22 lei;

– Mobilier,  aparatură birotică- sold debitor 1.172.654,02 față de 1.087.648 lei;

– Furnizori- sold creditor 798.072,94 lei față de 1.806.770,40 lei;

– Clienți- sold debitor 798.073,44 lei față  de 266.958,37 lei;

– Contribuții asigurări sociale- sold creditor 186.742 lei față de 218.852 lei.

Premieri numai pentru conducerea Clubului

Controlul intern a scos la iveală și acordarea unor premieri personalului din conducerea Clubului Sportiv, respectiv director, director adjunct, contabil șef, a unor salariați cu funcții de execuție, dar și pentru un șofer. Bineînțeles, (auto)premierea factorilor de decizie nu a ținut cont de performanțe sportive sau de Bugetul de venituri și cheltuieli.

Sumele atribuite au fost în cuantum de 31.428 lei, brut, rezultând o sumă netă în valoare de 28.314 lei, din care 12.506 lei au fost acordați fără a se reține la sursă impozitul și contribuția pentru sănătate aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Deși acordate ilegal, aici s-a constatat o atenție deosebită de a pune actele „în regulă”. Sumele de premiere au fost acordate cu toate vizele persoanelor împuternicite pentru a aproba astfel de operațiuni, dar, ATENȚIE!, au fost adăugate ulterior  pe referatele întocmite de către antrenorii care au cerut premierea sportivilor.

Contracte păguboase           

Pe perioada anului 2015, au fost achitate diverse sume către terțe persoane, în baza unor contracte de prestări servicii, reprezentând contravaloarea contractelor încheiate de către sportivi, antrenori, maseuri și alte categorii. Clubul a calculat sumele aferente bugetelor de asigurări sociale și a bugetului de stat, dar a uitat să le vireze, astfel încât CSM Ploiești înregistrează restanțe în valoare totală de aproape 700.000 de lei. Bineînțeles, probabil pentru ca anumite sume acordate să-și piardă destinația, nu există documente din care să reiasă o detaliere a acestora pe secții sportive.

Pentru contravaloarea unor lucrări de investiții s-a mers pe populara vorbă „cu banii înainte”. La una dintre acestea, s-a plătit un avans în valoare de de 72.004,89 lei, acordat înainte de a fi demarate procedurile legale. Termenul de execuție nu a fost respectat de firma prestatoare, astfel că s-a ajuns la plata eronată a sumei de 168.011,28 lei, ceea ce nu se regăsește înregistrată în evidența contabilă a CSM Ploiești. În acest contract nu au fost aplicate penalitățile de întârziere firmei prestatoare, SC DTR CONSTRUCT SRL, „câștigătoare” a unei selecții de oferte semnată de către o singură persoană, respectiv șeful de Serviciu Achiziții Publice.

Performanțele Clubului la nivel de… debite

Pentru sumele restante ale clienților CSM Ploiești s-a inițiat procedura de recuperare a acestora, fiind angajat un executor judecătoresc. Sunt înregistrate debite restante în valoare de 27.436,96 lei la Hipodromul Ploiești, la Sala „Doroftei” și Sala „Olimpia”, iar Clubul Sportiv Petrolul’95 figura cu restanțe în sumă de 62.761,60 lei.

Deocamdată, împotriva persoanelor răspunzatoare nu s-au luat toate măsurile legale de recuperare a acestor debite. Un număr de 7 facturi, emise în perioada 2011-2012, sunt prescrise, un client, persoană juridică, se află în procedură de lichidare, iar Clubul Sportiv Petrolul’95 se află în stare de suspendare.

Actuala conducere a CSM Ploiești a decis să ia măsurile legale ce se impun pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate și instituirea unui sistem de control intern adecvat.

1 COMENTARIU

  1. Este strigator la cer sa aruncati o vina pe antrenoarea Puiu Simona! Achizitia costumelor a avut la baza un referat intocmit de mine, in calitate de coordonator al sectiei si aprobat de conducere. Costumele au fost gata spre sfarsitul lunii octombrie, inaintea Campionatelor Nationale de Gimnastica Ritmica pentru Junioare si Senioare si au fost absolut necesare uneia dintre sportivele componente a Lotului National, Livia Harcan. Desi au fost gata in octombrie, s-au platit abia in luna decembrie, contractul nefiind intocmit la timp. Deoarece Serviciul Contabilitate nu a putut – sau nu a dorit – sa vireze banii in contul d-nei Patru Eleonora, ci a dorit sa-i plateasca numerar, s-a intocmit un stat de plata si, in urma imputernicirii semnate de doamna in cauza, care nu a putut veni sa-i ridice personal, banii au fost ridicati si trimisi destinatarului!!! Am facut fel si fel de socoteli ca sa reusim sa-i trimitem fara comisionul de transfer, care se ridica undeva la peste 300 de lei, bani pe care trebuia sa-i scoatem din buzunar daca nu ne-ar fi sarit in ajutor colega noastra de la Targu-Mures. Cu ajutorul unui prieten comun a trimis banii, care au si ajuns la doamna Patru. Rusine celor ce o acuza pe Simona si ii pun in spinare erorile de lucru ale personalului angajat al acestui club!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here