fbpx
joi, octombrie 5, 2023
18.4 C
Ploiești
spot_img

Peste 150 de proiecte de infrastructură din Prahova, finanţate prin PNDL. VIDEO

Citește Și

- Reclamă -

Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor depuse de primăriile şi consiliile judeţene din ţară care vor primi fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. În Prahova ar urma să ajungă aproape 770 de milioane de lei, pentru reţele de apă şi canalizare, modernizări de drumuri sau construirea unor centre medicale

Cea mai mare alocare de fonduri pentru primăriile Prahova este pentru Berceni, comună aflată în estul municipiului Ploieşti, care urmează să primească peste 22 de milioane de lei din fonduri guvernamentale pentru proiectul de introducere a canalizării în satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu şi realizarea unor staţii de epurare în Cătunu şi Moara Nouă. Urmează comuna Bertea, cu o alocare prin PNDL de peste 21 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor locale. Tot pentru canalizare şi o staţie de epurare, Ministerul Dezvoltării a alocat puţin peste 20 de milioane de lei şi pentru comuna Ciorani.

- Reclamă -

Consiliul Judeţean Prahova primeşte fonduri pentru patru proiecte: construirea unui pod peste DN1, la intersecţia cu drumul spre Buda (25,6 milioane lei), reabilitarea drumului spre Valea Doftanei, între km 35+100 şi 37+620 (11,2 milioane), asfaltarea DJ 231, Gornet-Păcureţi (2,4 milioane) şi asfaltarea DJ 206, la Talea (aproape 1,7 milioane).

Nr. Crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiSuma alocată
PNDL 2
(lei)
TOTAL767,851,600.16
1ADUNAŢIConstruire Centru medical P+E, Împrejmuire şi Branşamente Utilităţi1,677,562.00
2ADUNAŢIExtindere şi modernizare drumuri în comuna Adunaţi1,696,027.00
3ADUNAŢIConstruire Sediu Primărie în comuna Adunaţi, judeţul Prahova3,005,344.00
4ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova4,428,656.00
5ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnfiinţare sistem de canalizare centralizat în satele Albeşti Muru şi Vadu Parului, comuna Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova18,295,286.00
6APOSTOLACHEReabilitare drumuri locale în comuna Apostolache şi pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mîrlogea, comuna Apostolache, judeţul Prahova6,290,342.00
7ARICEŞTII ZELETINModernizare drumuri locale-Asfaltare uliţele La Brăţări, Bricegari, Gheorghe Costache786,095.00
8ARICEŞTII ZELETINRefacere şi modernizare DC 52 Ariceştii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825773,807.00
9BABA ANAModernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, judeţul Prahova4,899,409.00
10BĂLŢEŞTIReabilitare şi modernizare Grădiniţa sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova575,776.00
11BĂLŢEŞTIReabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălţeşti, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova1,555,493.00
12BĂLŢEŞTIReabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova2,480,282.00
13BĂLŢEŞTIReabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălţeşti, sat Podenii Vechi, sat Izeşti, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova6,435,644.00
14BĂNEŞTIModernizare strada Căprăreşti635,507.60
15BĂTRÂNIExtindere şi modernizare reţea de apă şi canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova6,024,199.00
16BĂTRÂNIModernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, judeţul Prahova5,715,050.00
17BERCENIRealizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu, cu staţie de epurare în satul Cătunul şi satul Moara Nouă cu staţie de epurare separată22,211,144.00
18BERTEAModernizare drumuri locale, comuna Bertea21,164,066.00
19BLEJOIExecuţie canalizare comuna Blejoi-etapa I8,637,056.00
20BLEJOIAmenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc comuna Blejoi-etapa II9,210,503.21
21BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEAModernizare drumuri de interes local în comuna Boldeşti Grădiştea, judeţul Prahova7,428,447.62
22BREBUProiectare şi execuţie rezervor apă 200 cm474,950.00
23BREBUConsolidare platformă rezervoare de apă, comuna Brebu, judeţul Prahova580,617.00
24BREBUAnvelopare Şcoală300,843.00
25BREBUModernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, judeţul Prahova-Tronson III900,130.00
26CĂRBUNEŞTIConstruire Grădiniţă în comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova526,588.00
27CĂRBUNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova4,367,596.00
28CEPTURAReabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale „Nichita Stănescu” din comuna Ceptura, judeţul Prahova5,000,000.00
29CERAŞUExtindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente în comuna Ceraşu, judeţul Prahova4,200,832.00
30CERAŞUMansardare şi împrejmuire grădiniţă Ceraşu în comuna Ceraşu, judeţul Prahova1,201,680.00
31CERAŞUModernizare şi compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Ceraşu, judeţul Prahova1,154,813.00
32CIORANIÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ciorani, judeţul Prahova20,192,832.00
33COCORĂŞTII COLTExtindere Şcoală Gimnazială, comuna Cocorăştii Colţ1,593,522.00
34COCORĂŞTII COLTExtindere reţea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăştii Grind, Colţu De Jos, Satu de Sus12,467,233.00
35COCORĂŞTII MISLIIInfrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, judeţul Prahova898,997.00
36COCORĂŞTII MISLIIModernizare drumuri săteşti DS 514, DS 614 şi construire pod peste pârâul Doftaneţ punct Solescu, comuna Cocorăştii Mislii, jud. Prahova2,709,543.00
37COLCEAGExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, judeţul Prahova12,169,371.00
38CORNUExtindere canalizare pe strada Topşenilor din comuna Cornu, judeţul Prahova1,620,668.00
39CORNUDemolare anexe – P, construire grădiniţă cu program prelungit – 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judeţul Prahova3,467,444.03
40CORNUÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova2,474,841.89
41CORNUModernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, judeţul Prahova965,923.00
42COSMINELEModernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, judeţul Prahova4,728,680.00
43DRAJNAModernizare şi extindere reţea canalizare şi staţie epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, judeţul Prahova11,094,131.81
44DRAJNAReabilitare, consolidare, etajare, mansardare Şcoală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova549,403.96
45DRAJNAÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova8,496,658.00
46DRĂGĂNEŞTIGospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău şi Tufani în comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova şi înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Drăgăneşti, Meri şi Hătcărău, în comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova10,416,692.00
47DUMBRĂVEŞTIÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în Comuna Dumbraveşti, judeţul Prahova12,832,226.00
48FÎNTÎNELEAsfaltare drumuri de inters local în comuna Fîntînele, judeţul Prahova8,027,530.00
49FULGAÎnfiinţare reţea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, judeţul Prahova, satele: Fulga de Jos şi Fulga de Sus15,055,971.00
50GORGOTAExtindere reţele de canalizare în comuna Gorgota, judeţul Prahova6,585,771.00
51GORGOTAModernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova7,855,785.00
52GORNETÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Gornet, judeţul Prahova10,820,368.00
53GORNETModernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, judeţul Prahova1,473,060.00
54GORNETModernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, judeţul Prahova2,405,220.00
55GORNET-CRICOVReabilitare şi modernizare şcoală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, judeţul Prahova875,289.00
56GURA VITIOAREIÎnfiinţare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova4,316,368.00
57GURA VITIOAREIModernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova5,559,705.00
58IORDĂCHEANUÎnfiinţare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova7,471,000.00
59JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAÎmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, judeţul Prahova1,696,931.00
60JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAÎmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231 , Gornet-Păcureţi, de la km 8+310, judeţul Prahova2,422,499.00
61JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAPasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecţia cu DJ 101 I şi str. Buda25,637,900.00
62JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAReabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+62011,262,141.00
63LAPOŞModernizare drumuri comunale şi vicinale, Comuna Lapoş9,742,127.00
64LIPĂNEŞTIReabilitare reţea de apă potabilă, construire branşamente şi realizare reţea de hidranţi în satele Lipăneşti, Sipotu şi Zamfira, comuna Lipăneşti, judeţul Prahova1,851,723.30
65LIPĂNEŞTIConstruire sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în satul Lipăneşti şi sat Sipotu, comuna Lipăneşti, judeţul Prahova12,890,306.09
66LIPĂNEŞTIÎnfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în comuna Lipăneşti2,150,152.00
67MĂGURELEÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Măgurele, judeţul Prahova13,401,913.00
68MĂGURELEReabilitare şi modernizare Şcoala Veche şi Grădiniţa Măgurele1,513,789.00
69MĂGURENIModernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, judeţul Prahova18,084,954.00
70MĂNECIUExtindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, judeţul Prahova5,858,824.00
71MĂNECIUExtindere Şcoala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, judeţul Prahova1,782,972.24
72MĂNEŞTIRealizare sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare a apei în comuna Măneşti, judeţul Prahova12,988,639.00
73MUNICIPIUL CÂMPINAModernizare strada Parcului2,411,015.00
74OLARIExecuţie trotuare, şanţuri şi podeţe, în comuna Olari, judeţul Prahova8,808,927.00
75ORAŞ AZUGAReabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi a oraşului Azuga-Etapa II10,854,020.00
76ORAŞ BĂICOIGrădiniţă cu program normal nr. 1, Băicoi, judeţul Prahova204,680.00
77ORAŞ BĂICOIModernizare şi reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII, Ţintea, Corp C 1 şi C 2, oraş Băicoi, jud. Prahova2,213,685.00
78ORAŞ BĂICOIModernizare şi reabilitare Şcoală Generală nr. 2, str. Viilor, oraş Băicoi, judeţul Prahova1,441,734.00
79ORAŞ BĂICOIModernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială Lilieşti, str. Progresuului, nr. 2, oraş Băicoi, judeţul Prahova278,222.00
80ORAŞ BĂICOIReabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraş Băicoi, judeţul Prahova1,862,372.00
81ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENIGospodărie apă Seciu în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova803,876.00
82ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENIModernizare şi extindere staţie de epurare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova7,463,247.00
83ORAŞ BUŞTENIColegiul Ion Kalinderu – echipamente IT222,000.00
84ORAŞ BUŞTENIColegiul Ion Kalinderu – mobilier specific didactic40,000.00
85ORAŞ BUŞTENIReabilitare termică-Grădiniţa nr. 2 Cezar Petrescu Buşteni64,355.00
86ORAŞ BUŞTENIReabilitare termică-Şcoala Gimnazială Nestor Urechia-Buşteni414,000.00
87ORAŞ BUŞTENIDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Nestor Urechia, Oraşul Buşteni165,000.00
88ORAŞ BUŞTENIModernizare Strada Telecabinei1,303,300.00
89ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare Strada Crinei1,107,000.00
90ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor2,586,782.73
91ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului590,590.00
92ORAŞ BUŞTENIReabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei4,499,106.00
93ORAŞ COMARNICLucrări de consolidare, reparaţii generale şi renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din oraşul Comarnic2,593,767.19
94ORAŞ COMARNICModernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Virtos şi Ghioseşti2,919,247.31
95ORAŞ MIZILContinuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu3,354,426.93
96ORAŞ MIZILModernizare străzi din pământ în oraşul Mizil, jud. Prahova12,210,151.00
97ORAŞ SINAIADotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Oraşul Sinaia1,067,500.00
98ORAŞ SINAIADotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente IT şi dotări independente pentru Şcoală Gimnazială „Principesa Maria”, Oraşul Sinaia348,845.00
99ORAŞ SINAIAReparaţii capitale str. Zamora, oraş Sinaia500,000.00
100ORAŞ SLĂNICReabilitare şi modernizare străzi: Logofăt Tăutu, Duzilor, Soarelui, Frunzei, Livezi în Oraşul Slănic862,311.00
101ORAŞ VĂLENII DE MUNTEExtindere corp clădire P+1E cu funcţiunea de Şcoală Gimnazială Vălenii de Munte2,350,000.00
102ORAŞ VĂLENII DE MUNTEReabilitare, construire şarpantă, recompartimentare şi amenajări interioare atelier şcolar cu destinaţia săli de clasă3,100,000.00
103ORAŞ VĂLENII DE MUNTEPod peste pârâul Tarsica în oraşul Vălenii de Munte900,000.00
104PĂULEŞTICanalizare menajeră sat Găgeni comuna Pauleşti judeţul Prahova14,564,760.00
105PĂULEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare Grădiniţă, sat Pauleşti, comuna Pauleşti, judeţul Prahova2,755,142.00
106PLOPUCanalizare şi staţie de epurare ape uzate, comuna Plopu, judeţul Prahova, Etapa I-staţie de epurare şi reţea de canalizare satele Plopu şi Nisipoasa15,514,930.07
107PODENII NOIÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Podenii Noi, judeţul Prahova16,144,854.00
108PODENII NOIÎnfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în satul Mehedinţa, comuna Podenii Noi1,580,224.00
109POIENARII BURCHIIModernizare drumuri locale în sat Ologeni şi Tatarai3,767,842.00
110POSEŞTIModernizare străzi în comuna Poseşti, judeţul Prahova10,680,630.89
111PROVIŢA DE JOSDotarea cu mobilier şcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Proviţa de Jos, judeţul Prahova210,000.00
112PROVIŢA DE SUSConsolidare şi modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Proviţa de Sus2,486,710.00
113PROVIŢA DE SUSConstruire pod peste pârâul Proviţa, punct Valea Sultanului2,030,278.00
114PUCHENII MARIModernizare gospodărie de apă şi extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova17,224,004.00
115RÎFOVAlimentare cu apă în satele Buda şi Palanca, comuna Rîfov3,809,351.00
116RÎFOVBranşamente alimentare apă, comuna Rîfov803,250.00
117RÎFOVÎnfiinţare reţea canalizare în satele Mălăieşti, Moara Domnească, Rîfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Rîfov7,855,022.11
118RÎFOVModernizare Şcoală Palanca, comuna Rîfov574,831.00
119RÎFOVReabilitare şi modernizare Şcoală şi Grădiniţă Sicrita, comuna Rîfov932,838.00
120RÎFOVReabilitare, modernizare şi extindere săli multifuncţionale Şcoala Mălăieşti cu clasele V-VIII, comuna Rîfov1,867,690.00
121RÎFOVAsfaltare şi modernizare străzi comuna Rîfov1,470,398.08
122SĂLCIILEReabilitare şi extindere Şcoală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile5,720,320.00
123SĂLCIILEDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială comuna Sălciile50,000.00
124SÎNGERUExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, judeţul Prahova1,775,939.00
125SÎNGERUModernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, judeţul Prahova5,040,303.00
126SECĂRIAFinalizare extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria1,970,821.00
127SECĂRIAStrăzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie1,384,000.00
128STARCHIOJDReţele canalizare menajeră şi staţie epurare, comuna Starchiojd, judeţul Prahova9,036,150.00
129STARCHIOJDModernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, judeţul Prahova9,650,139.00
130SURANIModernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma)1,006,258.00
131ŞIRNAReabilitare drumuri săteşti, comuna Şirna, judeţul Prahova5,587,430.00
132ŞOIMARIExtindere şi reabilitare Şcoală cu clasele I-IV sat Lopatniţa, comuna Şoimari388,548.00
133ŞOIMARIReabilitare Şcoală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Şoimari519,334.00
134ŞOIMARIAsfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Şoimari, judeţul Prahova171,037.47
135ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe şi organizare de şantier, în comuna Şoimari, judeţul Prahova2,195,528.48
136ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M şi DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe şi organizare de şantier, în comuna Şoimari, judeţul Prahova1,121,626.48
137ŞOTRILEExtindere reţea apă potabilă sat Şotrile şi sat Vistieru, comuna Şotrile, judeţul Prahova6,345,674.00
138ŞOTRILEReabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal, sat Plaiu Câmpinei, comuna Şotrile, judeţ Prahova1,713,977.00
139ŞOTRILEReabilitare şi modernizare Şcoală Generală, comuna Şotrile, judeţul Prahova953,603.00
140ŞOTRILEModernizare drumuri locale comuna Şotrile, judeţul Prahova8,317,727.10
141ŞTEFEŞTIModernizare drumuri locale-comuna Ştefeşti3,572,518.00
142TALEAModernizare drumuri de interes local în comuna Talea, judeţul Prahova5,337,853.00
143TĂTARUProiectare şi execuţie extindere reţea de alimentare cu apă comuna Tătaru – satele Tătaru, Podgoria şi Siliştea1,075,384.00
144TĂTARUReabilitare drum comunal DC 50-comuna Tătaru1,501,551.00
145TÎRGŞORU VECHIModernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 şi T 57 sat Tîrgşoru Vechi, în comuna Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova7,511,356.19
146TEIŞANIExtindere reţea canalizare ape uzate în comuna Teişani, jud. Prahova6,554,449.00
147TINOSUÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculeşti şi Predeşti, comuna Tinosu, judeţul Prahova12,603,431.51
148TOMŞANIÎnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova20,414,230.00
149TOMŞANIReabilitare şi dotare Şcoală Gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan”, Tomşani507,138.13
150VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova2,621,998.00
151VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitare şi modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova2,428,078.00
152VALEA DOFTANEIReabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei1,236,763.44
153VALEA DOFTANEIModernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova – Proiect 33,115,265.30
154VÎLCĂNEŞTIModernizare şcoală gimnazială, comuna Vîlcăneşti-corp clădire şcoală generală veche560,970.00
155VÎLCĂNEŞTIModernizare drumuri locale şi construirea a două podeţe în satul Trestioara comuna Vîlcăneşti3,006,434
- Reclamă -
spot_img
spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Știri

Un bărbat a atacat mascații de la SAS cu maceta. A fost încătușat si coborât pe brațe, pe scări

Polițiștii din București au fost nevoiți să intervină în forță pentru anihilarea unui individ extrem de violent care refuza...