fbpx
miercuri, februarie 21, 2024
spot_img

Poliţia Locală Ploieşti face angajări. Vezi ce posturi sunt libere

spot_img

Citește Și

- Reclamă -

Poliția Locală Ploiești face angajări! Este vorba mai exact de: 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
 Selectarea dosarelor de înscriere – în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 Proba scrisă – programată în data de 17.07.2017, ora 10:00;
 Interviul – programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
 Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
 Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
 Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
 Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
 Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
 Apt psihologic pentru permis port armă;
Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei până cel târziu pe 03.07.2017, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
 formularul de înscriere;
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 cazierul judiciar;
 aviz psihologic pentru permis port armă;
 adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
 declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

- Reclamă -

Sursa: republikanews.ro

- Reclamă -
spot_img
spot_img
spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
spot_img

Ultimele Știri

Trafic închis complet pe o stradă importantă din Ploiești. Primăria începe programul de asfaltări

Primăria Ploiești a anunțat începerea programului de reparații curente și întreținere a străzilor, iar strada Maramureș, aflată în apropierea...
spot_img
Sari la conținut