Consilierii locali vor vota vineri un studiu de fezabilitate care a analizat situația sistemului de semaforizare din 13 intersecții și cinci treceri pietonale.

“În  Municipiul Ploiești nu există, deocamdată, un sistem de management de trafic care să gestioneze rețeaua de intersecții semaforizate.

În urma analizării datelor din teren a situaţiei existente, s-au constatat urmatoarele:

 • Intersecțiile sunt dotate cu instalații de semaforizare depășite tehnologic, multe dintre acestea prezentând grad de uzură avansat (INT 1. Gheorghe Doja – Văleni, INT 7 I.L.Caragiale – Vlad Ţepeş, INT 10 Elena Doamna – Traian, INT 11 Gh. Gr. Cantacuzino – KAUFLAND Vest, INT 12 Gh. Gr. Cantacuzino – SELGROS, INT 13 Gh. Gr. Cantacuzino – Văcărescu, INT 1. Gheorghe Doja – Văleni, INT 6 Mărăşeşti – Torcători);
 • Legăturile între automatele de dirijare și semafoare sunt realizate atât prin cablaj aerian cât și prin canalizații electrice subterane (INT 1. Gheorghe Doja – Văleni, INT 6 Mărăşeşti – Torcători, INT 7 I.L.Caragiale – Vlad Ţepeş, INT 10 Elena Doamna – Traian, INT 8 Rudului – Plăieşilor-Maramureș, INT 11 Gh. Gr. Cantacuzino – KAUFLAND Vest);
 • Semafoarele existente sunt cu sursă de lumina LED și/sau bec cu incandescenţă, provenind de la mai multi producători. În general se întâlnesc următoarele tipuri de defecte: lipsa lentilelor, lipsa parasolarelor, carcasele nu mai pot fi închise corespunzător, elementele de prindere sunt sparte, deteriorate (INT 5 Mărăşeşti – Cosminele-Padina, INT 6 Mărăşeşti – Torcători, INT 8 Rudului – Plăieşilor-Maramures, INT 9 Gheorghe Lazăr – Ştefan cel Mare – Dr.Fl.Bagdazar, INT 10 Elena Doamna – Traian, INT 12 Gh. Gr. Cantacuzino – SELGROS, INT 11 Gh. Gr. Cantacuzino – KAUFLAND Vest, INT 13 Gh. Gr. Cantacuzino  – Ienăchiță Văcărescu);
 • În majoritatea cazurilor corpurile de semafor sunt amplasate pe suporţi neadecvaţi precum stâlpi de iluminat, stâlpi proprii corodați, deformaţi și înclinați (INT 1. Gheorghe Doja – Văleni, INT 6 Mărăşeşti – Torcători, INT 7 I.L.Caragiale – Vlad Ţepeş, INT 8 Rudului – Plăieşilor-Maramureș);
 • Automatele de dirijare a traficului nu respectă reglementările tehnice actuale și cerințe de securitate și sigurața circulației;
 • Cablajele electrice și tuburile de protecție aferente sunt deteriorate. Din acest motiv echipamentele sunt expuse la intemperii și prezintă risc ridicat de apariție a defectelor precum și pericol de electrocutare;
 • Nu sunt asigurate condițiile de protecție la lampă defectă, afectând grav siguranța circulației;
 • Echipamentele prezintă grad avansat de uzură morală și fizică, iar pentru asigurarea funcționării acestora, în lipsa pieselor de schimb s-a descurs în timp la improvizații care pun în pericol cerințele privind siguranța în exploatare (INT 7 I.L.Caragiale – Vlad Ţepeş, INT 8 Rudului – Plăieşilor-Maramureș, INT 6 Mărăşeşti – Torcători, INT 9 Gheorghe Lazăr – Ştefan cel Mare – Dr.Fl.Bagdazar, INT 10 Elena Doamna – Traian).

Toate situațiile expuse mai sus influențează în mod negativ următoarele cerințe: • siguranța în exploatare; • siguranța circulației; • fluența circulației; • economia de combustibil; • aspectul estetic.

Cele patru intersecții partial modernizate:

 • În intersecția (1) Gheorghe Doja – Văleni, instalația de semaforizare a fost parțial modernizată, s-au plantat stâlpi simpli și în consolă, s-au realizat canalizația electrică subterană și fundația automatului de semaforizare.
 • În intersecția (2) Şoseaua Vestului – Malu Roşu, instalația de semaforizare a fost parțial modernizată, s-au plantat stâlpi simpli și în consolă, s-au realizat canalizația electrică subterană și fundația automatului de semaforizare, s-au montat semafoare cu led pentru vehicule şi pietoni.
 • În intersecția (3) Şoseaua Vestului – Eremia Grigorescu (Lămâița), instalația de semaforizare a fost parțial modernizată, s-au plantat stâlpi simpli și în consolă, s-a realizat canalizația electrică subterană si fundația automatului de semaforizare.
 • În intersecția (4) Nicolae Bălcescu-Neagoe Basarab – C.D.Gherea- Ștefan Greceanu, instalația de semaforizare a fost parțial modernizată, s-au plantat stâlpi simpli, s-a realizat canalizația electrică subterană si fundația automată de semaforizare.

În scopul creşterii fluenței traficului rutier și pietonal în Municipiul Ploiești și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționării prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor se impune upgradarea sistemului de semaforizare.

Lucrările de semaforizare presupun dotarea intersecțiilor cu instalații de semaforizare configurate să lucreze în regim de dirijare adaptiv și care să permită conectarea în viitor la un sistem de management de trafic centralizat. Instalațiile de semaforizare propuse cuprind semafoare, automate de dirijare a circulației, detectori de trafic, stâlpi simpli și cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizații electrice și camere de tragere.

S-a prevazut dotarea intersecțiilor cu senzori pentru detecția vehiculelor. Se propune ca solutia de detecţie să utilizeze tehnologie video și  inductivă, după caz în funcție de condițiile de amplasare.

O dată cu amplasarea detectorilor de trafic, datele culese de acestea și interpretate de ADC, intersecțiile vor funcționa în mod adaptiv, în funcție de valorile de trafic înregistrate în timp real pe ramurile intersecțiilor.

Cele cinci pietonale prinse în obiectivul de investiții vor funcționa adaptiv local. La trecerile pentru pietoni se vor monta butoni trecere pietoni (BP). Prin acționarea de către pieton a BP-ului, se transmite solicitarea/cererea de traversare către ADC-automatul de dirijare de circulație care va introduce în cadrul ciclului de semaforizare faza dorită.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Conform documentației Studiu de Fezabilitate întocmit de S.C. Search Corporation S.R.L. București,

Valoarea totală fără TVA = 5.385,536 lei/ 1.195,192 euro

din care:

C+M = 3.385,012 lei / 751.223,00 euro

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului = 81.000,00 lei / 17.976,00 euro;

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică = 244.355,00 lei/ 54.229,00 euro;

Cheltuieli pentru investiția de bază = 4.522,097 lei / 1.003,572 euro

din care:

Construcții și instalații: Obiect 1: Semaforizare: 2.208,674 lei / 713.176 euro;

                                        Obiect 2: Semnalizare rutieră: 784.684 lei / 174.142 euro;

                                        Obiect 3: Lucrări de drum: 116.890 lei / 25.941 euro;

 1. Montaje utilaje tehnologice: 103.322 lei / 22.930 euro;
 2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 1.308.527 lei / 290.397 euro;

Alte cheltuieli = 538.084,00 lei / 119.415,00 euro;

(curs euro = 4,5060 lei la data de 17.01.2017).

Față de cele arătate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru  ,,Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești’’”, se arată în proiectul de hotărâre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here