Primăria Ploiești a anunțat, luni 10 mai a.c., că a fost semnat un contract de finanțare pentru proiectul „Regenerare Urbană în zona marginalizată a municipal Ploiești – Cartierul Râfov”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Potrivit comunicatului de presă al Primăriei Ploiești, valoarea totală a contractului este de 22.376.891,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 21.917.108,08 lei.

„Municipiul Ploieşti a semnat, în data de 06.05.2021, contractul de finanțare nr. 6874 pentru proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI – CARTIER RÂFOV”, cod SMIS 1248892, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei (în calitate de Autoritate de Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar).

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de invesţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiecv Specific 4.3.
:Îmbunătaţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din cartierul Râfov, într-o perioadă de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanțare, respectiv până la data de 30.06.2023.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea realizarea urmatoarelor obiective specifice:

1.Integrarea socială și culturală a populației cartierului Râfov prin construirea unui centru multifuncțional cultural, inclusiv amenajare zonă de recreere în strada Râfov 20B, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

-Construirea unui centru multifuncțional cultural și recreațional cu o suprafaţă totală teren de 4702 mp din care suprafața construită de 626 mp (suprafata utila de 698 mp) și suprafața exterioară recreațională de 4076 mp, pe strada Râfov 20B.

2.Dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a cartierului Râfov, prin realizarea de lucrări de construcţie/ reabilitare/ modernizare a utilităţilor de bază la scară mică: drumuri și alimentare cu apă și canalizare, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

-Construcţie/ reabilitare/ modernizare străzi de importanță secundară;

-Construcţie/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: alimentarea cu apă și canalizare, iluminat public.

Valoarea proiectului – Valoarea totală a contractului este de 22.376.891,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este în sumă de 21.917.108,08 lei”, se arată în comunicatul de presă al  Primăriei Ploiești.

Sursă foto Google Maps.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here