Consilierii locali din Ploiești au primit marți, 20 iulie, un raport privind activitatea operatorului de salubritate Rosal. Unul dintre consilierii personali ai primarului Andrei Volosevici, Ștefan Grozea, a efectuat în perioada 15-19 iulie verificări cu privire la activitatea Rosal și a transmis o informare în acest sens.

Potrivit documentului pe care îl puteți citi la finalul articolului, în timpul controlului Ștefan Grozea a descoperit că peste 200 de muncitori care ar fi trebuit să asigure salubritatea în Ploiești nu erau pe teren.

În plus, lipseau utilaje, nu se respecta graficul de colectare a deșeurilor, iar măturatul nu se efectua mecanizat.

Sunt probleme care nu sunt descoperite acum. Sunt realități pe care ploieștenii le acuză de ani de zile, de când se plâng de calitatea serviciilor de salubritate. În paralel, operatorul Rosal a încasat tot mai mulți bani de la municipalitate, în timp ce orașul a fost îngropat la propriu în gunoaie.

De abia la jumătatea lunii mai 2021, Consiliul Local Ploiești a votat rezilierea contractului cu Rosal pentru curățenia căilor publice. La ora actuală este în desfășurare licitația pentru contractarea unui nou operator, însă au depus oferte doar două firme, dintre care una este controlată de Rosal. Detalii despre licitație aici!

Chiar și cu rezilierea contractului de curățenie căi publice, Rosal va continua să intervină în Ploiești cel puțin pentru ridicarea gunoiului menajer, de la populație, în baza unui contract încheiat cu ADI Deșeuri pentru mai multe localități din județ. Deși primăria Blejoi a solicitat rezilierea contractului cu Rosal, ADI Deșeuri nu a supus încă la vot această propunere. Între timp, oamenii stau zile întregi cu gunoaiele sub geamuri, platformele de colectare dând de afară de deșeuri.

Mai jos redăm integral informarea transmisă astăzi de Ștefan Grozea Consiliului Local Ploiești:

În atenția d-lui Primar al mun. Ploiești, Andrei Volosevici
INFORMARE
privind activitățile de curățenie căi publice și a ridicării gunoiului menajer de la populație desfășurate de către operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.A., în perioada 15.07.2021 – 19.07.2021

Urmare dispozițiilor dumneavoastră, m-am deplasat la punctele în care-și desfășoară activitatea operatorul de salubritate și am constatat următoarele:
Lipsa în teren a personalului care desfășoară activitatea de măturat manual, fapt confirmat și de inspectorii de salubritate din cadrul R.A.S.P.
Astfel, din totalul de 280 lucrători care trebuiau să fie prezenți, situația se prezintă după cum urmează:
15.07.2021 – aproximativ 15 lucrători
16.07.2021 – aproximativ 13 lucrători
17.07.2021 – niciun lucrător
18.07.2021 – niciun lucrător
19.07.2021 – aproximativ 45 lucrători.
Nu au fost asigurate utilajele necesare pentru efectuarea activității de dezafectare depozite necontrolate de deșeuri pe domeniul public (lipsă buldoexcavator). Camionetele care asigură ridicarea deșeurilor de pe domeniul public nu funcționează la capacitate maximă (am depistat camionete parcate în sectorul de lucru, explicația personalului care le exploatează fiind “cum suntem plătiți, așa muncim” – cu referire la neplata salariilor de către angajator).
Eurocontainere insuficiente și deteriorate la platformele de depozitare a deseurilor menajere. Această deficiență determină populația să depoziteze deseurile menajere lângă platformele amenajate, astfel încât se formează depozite necontrolate de deșeuri pe domeniul public.
Nerespectare graficului de ridicare/ridicarea cu întârziere de către operator a deșeurilor reciclabile (platic/metal/sticlă).
Compactoare insuficiente față de necesar.
Lipsă măturat mecanizat, fapt ce a determinat acumularea de reziduuri la rigolă și la gurile de scurgere.
CONCLUZIE: Activitatea operatorului de salubritate a fost realizată în mod necorespunzător.

Anexez totodată, acestei informări, următoarele documente solicitate:
Comenzile transmise de Biroul Salubritate și Verificări Căi Publice al R.A.S.P. Ploiești către operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care se solicită colectarea deșeurilor abandonate din mun. Ploiești, în perioada 05.07.2021 – 19.07.2021.
Centralizatorul sancțiunilor aplicate de Poliția Locală Ploiești operatorului de salubritate, în perioada 01.07.2021 – 14.07.2021.
Procesul-Verbal de predare-primire al eurocontainerelor încheiat între operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.A. și A.D.I. Deșeuri Prahova. Menționez faptul că în prezent, în Ploiești se regăsesc la platformele de colectare a deseurilor menajere aproximativ 400 eurocontainere.
20.07.2021

Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Cabinet – Primar
Grozea Ștefan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here