masini

masiniRegulile vânzării unui autovehicul devin mai relaxate, însă se bazează în primul rând pe buna credinţă a cumpărătorului, în caz contrar foştii proprietari fiind nevoiţi să se adreseze instanţei de judecată. Astfel, în cazul vânzării unei maşini, noul posesor este cel care trebuie să anunţe autorităţile despre transmiterea dreptului de proprietate, potrivit reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), scrie Avocatnet.ro. Vechiul proprietar poate să notifice vânzarea, dar acest lucru nu duce la o schimbare efectivă în baza de date.

„Înmatricularea vehiculelor este continuă de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul, iar obligaţia transcrierii, transmiterii dreptului de proprietate este in sarcina noului proprietar“, potrivit reprezentanţilor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Codul rutier prevede ca, la vânzarea unui autoturism, noul posesor al acestuia este obligat să anunţe transmiterea dreptului de proprietate în cel mult 30 de zile. În acest fel se pot modifica în baza de date informaţiile referitoare la posesorul maşinii şi se poate emite un nou certificat de înmatriculare.

Concret, pentru a anunţa schimbarea proprietarului maşinii, trebuie depuse la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor următoarele documente: cererea noului proprietar; fişa de înmatriculare a vehiculului – semnată de fostul şi noul proprietar şi vizată de organele fiscale competente; cartea de identitate a vehiculului (original şi copie); documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului (original si copie); actul de identitate al solicitantului (original si copie); dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice; copia asigurării obligatorii RCA; dovada plăţii taxei de înmatriculare; certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate; plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul/reşedinţa în alt judeţ decât fostul proprietar; dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; certificatul de autenticitate al vehiculului.

Astfel, chiar dacă fostul posesor poate notifica vanzarea autoturismului, acest lucru nu este echivalent cu schimbarea proprietarului în evidenţele autorităţilor.

Pentru a evita să primească amenzi pentru lipsa rovinietei, reprezentanţii CNADNR au recomandat şoferilor ca după vânzarea maşinii să depună o notificare în acest sens la SPCRPCIV în a cărui rază de competenţă a fost înmatriculat autoturismul.

Notificarea trebuie neaparat sa fie însoţtita de copii ale documentelor prin care se poate demonstra vânzarea maşinii (contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de radiere fiscală).

Sursa: Avocatnet.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here