dgaspc

Mihail George Briscan, șeful CICS din cadrul DGASPC, reacționează în urma articolului Furturi în DGASPC Prahova, cu girul conducerii instituției?! Angajatul care le-a reclamat, la un pas să fie declarat inapt psihic!Mihail Briscan a trimis următorul punct de vedere pe care îl publicăm integral:

Subsemnatul BRISCAN MIHAIL GEORGE, solicit aducerea la cunoștință opiniei publice prin publicarea cu prioritate și în spațiul casetat a dreptului la replică față de articolul publicat la data de 13.09.2016 cu titlul ,, Furturi în DGASPC Prahova, cu girul conducerii instituției?!Angajatul care le-a reclamat, la un pas să fie declarat inapt psihic”.
            Apreciez că autorul a dat dovadă de lipsă de profesionalism și chiar de rea credință în dorința de a obține ,,senzaționalul” și notorietatea publicației, întrucât nu s-a documentat și nu a cerut un punct de vedere față de situațiile de fapt relatate unilateral de o persoană – angajată unei instituții de stat.
            Nu mi-a fost cerută opinia, nici înainte și nici după apariția articolului defăimător, după cum nu s-a realizat nici o minimă informare sau verificare a situațiilor prezentate.
            Având în vedere acuzațiile grave care transpar din conținutul articolului cu referire directă la persoana mea, în calitate de șef al Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc și care îmi afectează profund atât activitatea pe care o desfășor, relațiile de serviciu între colegi, cu personalul subordonat, pe de o parte și cu personalul cu atribuții de conducere și decizie din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova, Consiliul Judetean Prahova, altor instituții publice sau private, pe de altă parte, cît și imaginea personală în sensul atingerii pe nedrept a demnității și onoarei subsemnatului, consider că este îndreptățit demersul de a vă solicita atât argumentele ce vi s-au adus și care au stat la baza credibilității persoanei care v-a sugerat articolul, cît și publicarea celor de mai jos.
            Toate situațiile de fapt din conținutul articolului sunt nereale, sunt interpretate greșit și chiar trunchiat, potrivit voinței persoanei în cauză – sofer angajat al Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc, care nemulțumit de sancțiunea primită, în realitate pentru abateri disciplinare (lipsă de disciplină la locul de muncă, refuzul semnarii si asumarii unor acte oficiale,comportament neadecvat față de colegi, comentarii si mesaje jignitoare,etc.) a acționat în această manieră.
            Activitatea pe care o desfășor presupune atât răspundere la nivel decizional, cât mai ales colaborări cu celelalte instituții ale statului implicate în procedura specifică de asistenta sociala si protecție a copilului , ceea ce presupune o înaltă probitate și calitate a persoanei subsemnatului, a caracterului și imaginii generale în societate pe care mi-am format-o, astfel că, prin afirmații nefondate și aduse discreționar în atenția publică, credibilitatea mi-a fost afectată și riscul de a întâmpina rețineri și chiar suspiciuni în evaluarea și eficiența activității mele este evident.
            Consider că este necesară publicarea opiniei subsemnatului în termen de 2 zile de la comunicarea către conducerea ziarului dumneavoastră, orice întârziere fiindu-mi prejudiciabilă și îmi conferă dreptul de a vă acționa în instanță pentru motivele arătate.
15.09.2016
Cu stimă,
Briscan Mihail George

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here