Sindicatul SLTPP, sindicatul minoritar al angajaților TCE, a câștigat un proces în instanță cu operatorul de transport! Astfel, sindicatul a recuperat în instanță dreptul unor salariați la venituri mărite. Totul a pornit de la indicele de ierarhizare, care trebuia să se aplice din mai 2016, când a crescut salariul minim pe economie la 1.450 lei. De exemplu, pentru muncitorii calificați, sindicatul spune că indicele trebuia să fie de 1,2, iar pentru șoferi și vatmani de 1,5. Sindicatul spune că deși indicii erau stabiliți prin contractul colectiv de muncă, TCE nu i-a aplicat. În paralel, sindicatul reprezentativ nu a mai prevăzut acești indici în noul contract colectiv de muncă, dar instanța a dat dreptate SLTPP, iar salariații din acest sindicat vor avea acum venituri mărite și se vor recalcula banii și din urmă.

Iată soluția instanței:

Admite acţiunea completată şi precizată.Obligă pârâta să încadreze salariaţii, membri de sindicat ai reclamantului menţionaţi în cuprinsul raportului de expertiză Negulescu Camelia, în grila de salarizare corespunzătoare funcţiei, cu aplicarea coeficienţilor minimi de ierarhizare utilizaţi la stabilirea grilelor de salarizare aplicabili la salariul de bază minim brut pe economie, începând cu data introducerii acţiunii 27.06.2016 si in continuare până la intervenirea unei cauze care să determine încetarea beneficiului acestui drept. Obligă pârâta să actualizeze grilele de salarizare ale salariaţilor membri de sindicat ai reclamantului menţionaţi în cuprinsul raportului de expertiză Negulescu Camelia, începând cu data de 01.05.2016, conform salariului minim brut pe economie, raportat la alin. 4 din art. 97 al Contractului Colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate aplicabil pentru perioada 2014-2016. Obligă pârâta să achite membrilor de sindicat ai reclamantului menţionaţi în cuprinsul raportului de expertiză Negulescu Camelia drepturile salariale reprezentând diferenta dintre salariul încasat si salariul ce li s-ar fi cuvenit în urma actualizării grilelor de salarizare, pentru perioada 01.05.2016 – 31.05.2017, sume calculate parţial şi actualizate la care s-a adăugat dobânda legală penalizatoare până la data de 31.07.2017, potrivit concluziilor raportului de expertiză iniţial Negulescu Camelia, parte integrantă din prezenta sentinţă şi care urmează a fi actualizate cu rata inflaţiei si pentru care se va calcula dobânda legală aferentă, începând cu data de 01.08.2017 şi până la data plaţii efective. Obligă pârâta să achite membrilor de sindicat ai reclamantului menţionaţi în cuprinsul raportului de expertiză Negulescu Camelia drepturile salariale reprezentând diferenta dintre salariul încasat si salariul ce li s-ar fi cuvenit în urma actualizării grilelor de salarizare, începând cu data de 01.06.2017 şi in continuare până la intervenirea unei cauze care să determine încetarea beneficiului acestui drept, drepturi ce urmează a fi actualizate cu rata inflaţiei, la care se va adăuga dobânda legală aferentă penalizatoare calculate de la data scadenţei fiecărei sume de bani şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la aducerea la acelaşi nivel al salariilor membrilor de sindicat ai reclamantului pentru personalul angajat pe aceleaşi funcţii care lucrează in aceleaşi condiţii, prestează aceleaşi activităţi, dar care au fost salarizaţi diferit. Obligă pârâta să plătească fiecărui membru de sindicat al reclamantului menţionaţi în cuprinsul raportului de expertiză Negulescu Camelia, cheltuieli de judecată în sumă de câte 600 lei, reprezentând onorariu avocat 100 lei şi onorariu expert 500 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Prahova
Document: Hotarâre  181/2018  17.01.2018

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here