Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor au convenit încheierea contractului de finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău””, în cadrul  Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1 OS 2.1- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea_ Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău””, ca parte din TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului de investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

În urma acestui demers se așteaptă elaborarea studiului de fezabilitate (care va cuprinde studiul de trafic, studiul privind alternativele de traseu, investigații și studii de teren, activități de proiectare, evaluarea impactului asupra mediului, analiza cost-beneficiu și modelul financiar, identificarea rețelelor și instalațiilor existente, etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate, autorizații, avize și acorduri și estimări de cost) și a proiectului tehnic.

CNAIR a anunțat că valoarea totală a acestui contract este de 27.639.095,23 lei (cu TVA), urmând să fie finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 75% din Fondul European de Dezvoltare Regională din valoarea totală eligibilă aprobată – 17.447.178,86 lei, restul de 25% reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, co-finanțare publică- 5.815.726,29 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, până la 30 septembrie 2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Sursa: www.telegrama.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here