Teodora Marin

Ziarul Incomod a publicat săptămâna trecută o anchetă care o vizează pe Teodora Marin, city managerul Ploieștiului care, din informațiile noastre, coordonează lucrări ilegale la un imobil de pe strada Ștefan Greceanu, de la nr. 6. Citește aici ce au descoperit jurnaliștii noștri și cum a reacționat Teodora Marin!

Cu numai o zi înainte ca articolul să apară în ziarul Incomod, la Direcția de Urbanism, care este în subordinea city managerului Teodora Marin, a apărut și cererea de emitere a Certificatului de Urbanism. Probabil aflând că subiectul a ajuns în atenția jurnaliștilor, care o sunaseră deja pentru un punct de vedere, Teodora Marin a încercat să-și ascundă urmele pe ultima sută de metri, pentru a întări ideea că lucrările coordonate de acestea sunt legale, deși din informațiile noastre nu se întâmplă așa.

Jurnaliștii noștri au analizat Legea în vigoare care face referire la lucrările de construcții și pe baza acesteia city managerul Teodora Marin ar putea fi sancționată.

Conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: Articolul 3 (1): Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru: b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

Ordonanța de urgență nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 27.12.2016 completa articolul 11 (din Legea 50/1991), articol referitor la situațiile în care nu este necesară emiterea autorizației de construire; după alineatul (23) se introduc trei noi alineate, alineatele (24 )-(26 ), cel din urmă cu următorul cuprins:

(26) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa fără autorizație de construire lucrări de reparații la finisaje interioare și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, precum și reparații și înlocuiri la pardoseli și la instalațiile interioare, care se execută la construcțiile amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate.

Doar ca Ordonanța de urgență nr. 100/2016 este abrogată, fiind în vigoare prevederile Legii 50/1991 care spune clar că este necesar a se obține Autorizație de construire. În acest moment, orice lucrare care se execută la acel imobil constituie abatere de la prevederile legale. Construcția de pe strada Ștefan Greceanu nr. 6 este amplasată într-o zonă cu destinație de instituții și servicii complexe cu restricție până la elaborare PUD/PUZ (Plan Urbanistic de Detaliu/ Plan Urbanistic Zonal). Adică orice se autorizează se va face doar în urma unei documentații de urbanism. De asemenea, retragerea impusă pe strada Ștefan Greceanu este de 22,50m din axul străzii, ceea ce înseamncă că orice nouă lucrare de construcții trebuie să respecte această retragere. Modificarea acesteia se poate face doar prin Plan Urbanistic Zonal. Însă Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul prevede la art. 56.1 că „nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire”, și conform art.63 (2): „constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

g) iniţierea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii care nu au autorizaţie de construire sau nu respectă prevederile autorizaţiei de construire, conform prevederilor art. 56.1

Prin urmare, pe baza textelor de lege de mai sus, reiese că lucrările efectuate în zona de protecție a unui monument (cum este cazul imobilului de pe strada Ștefan Greceanu nr. 6) fără autorizație de construire constituie contravenție. De asemenea, conform încadrării în Planul Urbanistic General, pentru lucrările solicitate este necesar să fie elaborată documentația de urbanism, dar acest lucru din nou este o contravenție.

La emiterea oricărui certificat de urbanism se face control pe teren și va fi interesant de urmărit ce se va constata atunci, având în vedere că Direcția de Urbanism este chiar în subordinea Teodorei Marin. De aici se poate vedea și interesul city managerului de a lăsa Poliția Locală fără atribuții de control disciplină în construcții.

Reamintim că la jumătatea lunii aprilie Teodora Marin a convocat o ședință în afara orelor de program la care au fost chemați șefi din Poliția Locală și de la Direcția de Urbanism. În cadrul ședinței aceasta i-ar fi amenințat pe polițiștii locali că le va retrage atribuțiile de control în construcții, iar o săptămână mai târziu primarul Adrian Dobre chiar a dat o dispoziție în acest sens, prin care atribuții pe această linie mai au doar funcționari de la Direcția de Urbanism.

Citește aici toate detalii despre acest subiect!

Cum reaminteam și mai sus, Direcția de Urbanism este în subordinea Teodorei Marin și, mai mult decât atât, în cadrul Direcției a fost numită director Cristina Herția, la propunerea consilierului Eugen Prună și cu acordul Teodorei Marin. Astfel, protejata city managerului este cea care are acum atribuții de a constata încălcarea legii și de a dispune ca city managerul Teodora Marin să fie sancționată pentru lucrările ilegale de pe strada Ștefan Greceanu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here