Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova continuă recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2020, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

La Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova – sesiunea ianuarie 2020 sunt scoase la concurs 262 de locuri (2 locuri pentru rromi) de Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi atât bărbaţi, cât și femei.

Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești este o instituţie de învăţământ militar postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto. Durata studiilor este de un an, iar în urma promovării examenului de absolvire se eliberează Diplomă de grad și Certificat de calificare profesională nivel 5, conform calificărilor de „Subofiţer de pompier şi protecţie civilă” și de „Maistru militar auto”.

Cererile – tip de înscriere la Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești, pentru sesiunea ianuarie 2020, se depun până la data de 15 noiembrie 2019, iar termenul pentru depunerea dosarului de candidat este 13 decembrie 2019.

Cei interesați se pot înscrie pentru a fi recrutați în vederea participării la examenele de admitere, având asupra lor cartea de identitate, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Informaţii suplimentare privind calendarul activităţilor de recrutare sunt publicate pe site-ul unităţii: www.isuprahova.ro la secțiunea “Carieră” sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0244/595.366, 0244/595.367, interior 27102, iar informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia etc. sunt disponibile pe pagina oficială a instituției de învățământ: www.scoaladepompieri.ro .

Sursa: comunicat ISU Prahova

1 COMENTARIU

Dă-i un răspuns lui Adrian Popescu Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here