baloi mita

baloi mitaManagerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești, Alexandru Băloi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de luare de mită, decizia instanței nefiind definitivă.

Biroul de presă al DNA a trimis ziarului Incomod referatul de arestare privitor la managerul spitalului Județean de Urgență. Din acest referat reiese că Alexandru Băloi a luat de mai multe ori sume de bani pentru a dispune efectuarea plăților pentru o firmă care avea contract cu spitalul. De asemenea, în momentul când a fost prins în flagrant, Băloi primise 3000 de lei.

Aupra sa au mai fost găsite sumele de 12.300 lei şi 1.100 de euro care au fost confiscate de procurori.

Iată referatul DNA remis redacției noastre:

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul BĂLOI ION ALEXANDRU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cpen (4 acte materiale din perioada martie 2014 – august 2015).

EXPUN URMĂTOARELE

Prin Ordonanţa din data de 27.08.2015 a fost pusă în mişcarea acţiunea penală faţă de inculpatul BĂLOI ION ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C pen. (4 acte materiale din perioada martie 2014 – august 2015), constând în aceea că,în perioada martie 2014 – iulie 2015, în calitate de manager al Spitalului Judeţean Urgenţă Ploieşti, având calitatea de ordonator de credite, a primit în mod repetat de la martorul denunţător (           ), respectiv în trei tranşe, foloase

necuvenite, constând în sume de bani ce reprezentau un procent de circa 20% din valoarea facturilor achitate, pentru a dispune efectuarea plăţilor aferente facturilor emise de S.C. (      ) SRL în relaţia cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Cuantumul foloaselor necuvenite primite în această perioadă de inculpat este de circa 6.500 lei.

De asemenea, în data de 26.08.2015, inculpatul BĂLOI ION ALEXANDRU a primit de la martorul denunţător foloase necuvenite constând în suma 3.000 lei pentru a dispune plata facturilor restante, facturi în valoare totală de 14.446 lei, şi pentru a încheia cu S.C. (            ) SRL (societate rezultată ca urmare a fuziunii dintre S.C. (   ) SRL şi S.C.

(          ) SRL) un act adiţional la contractul de mentenanţă sau un nou contract de service pentru aparate RX.

A fost constată infracţiunea flagrantă, iar suma de 3.000 de lei a fost ridicată.

Urmare a constatării infracţiunii flagrante de la inculpat a mai fost ridicată suma de 12.300 lei şi 1.100 de euro, în cauză efectuându-se cercetări pentru a se stabili provenienţa sumei de bani, întrucât există suspiciunea rezonabilă că provine din săvârşirea altor infracţiuni de corupţie.

Faptele inculpatului BĂLOI ION ALEXANDRU sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

DESCRIEREA PE LARG A FAPTELOR

Aspecte privind sesizarea

La data de 19.08.2015, numitul (        ) a formulat denunţ cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (volumul 1, filele 97 – 100).

Aspecte privind urmărirea penală

Prin ordonanţa nr. 532/P/2015 din data de 19.08.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită prev. de art. 289 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 (volumul 1, fila 96).

Prin Ordonanţa din data de 26.08.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul BĂLOI ION ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (volumul 1, filele 41-43) ()

III. Situaţia de fapt

La data de 19.08.2015, DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a fost sesizată cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită prev. de art. 289 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000, fapte în legătură cu derularea contractului dintre Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi S.C. (   ) SRL.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă indicii rezonabile în sensul că managerul Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, BĂLOI ION ALEXANDRU a primit în mod repetat sume de bani reprezentând un procent de circa 20% din valoarea facturilor, pentru a dispune efectuare plăţilor către S.C. (…..) SRL şi a tergiversat efectuarea plăţilor aferente facturilor emise în baza contractului de servicii nr. (       )15.03.2015 de firma S.C. (       ) SRL pentru a-i determina pe reprezentanţii acestei societăţi să-i remită un comisionul convenit din valoarea facturilor.

Pe baza documentelor şi a probatoriului testimonial s-a stabilit că, în 2013 – 2015, S.C. (           ) SRL a emis către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti un număr de 13 facturi fiscale, astfel: (          )

Din verificările efectuate rezultă că Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a efectuat plăţi către S.C. (         ) SRL în datele de 23.12.2013, 24.03.2014, 24.06.2014, 29.05.2015, 29.06.2015.

După numirea inculpatului Băloi Ion Alexandru în funcţia de manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a efectuat plăţi către S.C. (          ) SRL în datele de: 24.03.2014, 24.06.2014, 29.05.2015, 29.06.2015, rămânând cu un debit de achitat de 14.446 lei.

In zile imediat următoare efectuării plăţilor, din conturile S.C. (           ) SRL au fost ridicate sume de bani cu privire la care martorul (  ) declară că au fost remise managerului spitalului conform înţelegerii, respectiv suma de 1.940 lei ridicată din contul societăţii în perioada 27 – 31 mai 2015 (în condiţiile în care valoarea totală a plăţilor din datele de 24.06.2015 şi 29.05.2015 a fost de circa 5.146 lei), suma de 3.000 de lei ridicată din contul societăţii în perioada 07 – 08.04.2014, suma de 1.500 lei ridicată din contul societăţii în data de 02.07.2015 (în condiţiile în care valoarea facturii achitată în data de 24.06.2015 a fost de 8.990 lei).

Foloasele necuvenite remise în perioada aprilie 2014 – iulie 2015 sunt în cuantum de circa 6.500 lei şi au fost remise în trei tranşe ce se coroborează cu retragerile de numerar din contul societăţii atât din punct de vedere al datei cât şi al procentului – circa 20% din valoarea facturilor achitate.

In data de 24.08.2015, martorul (      ) s-a deplasat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru a discuta despre facturile restante. In cadrul discuţiilor purtate managerul BĂLOI ION ALEXANDRU i-a promis martorului denunţător că va rezolva problema plăţilor, l-a asigurat că va face demersuri pentru a-i încheia un nou contract sau pentru a-i prelungi contractul existent iar la întrebarea acestuia dacă procedează ca înainte în ceea ce priveşte comisionul, respectiv dacă cuantumul comisionului rămâne

2.500 – 3.000 de lei a răspuns ferm că este “OK”: (           )

In data de 26.08.2015, inculpatul BĂLOI ION ALEXANDRU a primit de la martorul denunţător suma de 3.000 de lei pentru a aproba efectuarea plăţii facturilor restante emise de S.C. (           ) SRL, facturi în valoare totală de 14.446 lei, şi pentru a încheia cu S.C. () SRL ((          ) ) un act adiţional la contractul de mentenanţă sau un nou contract de service pentru aparate RX:

(          )

Urmare a constatării infracţiunii flagrante în torpedoul maşinii condusă de inculpat a fost identificată suma de 3.000 de lei, în bancnote de 100 de lei a căror serii corespund cu cele din planşa fotografică anterior flagrantului.

Mai mult, asupra inculpatului au fost identificate mai multe sume de bani al căror cuantum nu îl cunoştea: suma de 8,800 lei într-un plic de la o factură UPC, suma de 3.500 de lei şi 1.100 de euro în portofel.

(          )

In drept,

Faptele inculpatului BĂLOI ION ALEXANDRU întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (4 acte materiale din perioada martie 2014 – august 2015).

 In concluzie, s-a dovedit că inculpatul Băloi Ion Alexandru, în perioada martie 2014 – iulie 2015, a primit de la martorul (      ) suma de circa 6.500 de lei, în trei tranşe, pentru a efectua plata facturilor restante către SC (      ) SRL, iar în data de 26.08.2015 a primit suma de 3.000 de lei pentru a achita un debit restant de 14.446 lei, după ce în data de 24.08.2015 a acceptat cuantumul sumei, a confirmat că şi anterior primise comisionul şi a programat întâlnirea la Bucureşti. In calitate de manager inculpatul Băloi Ion Alexandru a semnat contractul cu SC (    ) SRL din data de 25 martie 2015 şi avea semnătură în calitate de ordonator de credite pentru efectuarea plăţilor.

Având în vedere că, în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale şi nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi faptul că sunt incidente prevederile art. 223 alin. 2 C.pr.pen., iar măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiei,

In temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 lit. b şi alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) C.pr.pen.

S O L I C I T :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.08.2015 şi până la data de 26.09.2015 a inculpatului BĂLOI ION ALEXANDRU, (        ), pentru infracţiunea de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (4 acte materiale din perioada martie 2014 – august 2015)

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă DGPMB, începând de la data de 27.08.2015, ora 01,30, până la data de 28.08.2015, ora 01,30. Inculpatul a fost asistat de apărător ales – av. (     ) (Ordonanţă de reţinere volumul 1, filele 1-6).

Infracţiunea pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpat este dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.pr.pen., iar din probele cauzei rezultă că privarea inculpatului de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here